menu_open
Eila Valtanen

Eila Valtanen

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Pyhä sota met­säs­sä

27.02.2023 9

Lapin Kansa

Eila Valtanen

Rau­han­kyyh­kyt lentoon Uk­rai­nas­sa

28.01.2023 4

Lapin Kansa

Eila Valtanen

Vaikka et olisi aiemmin uskonut ää­nes­tä­mi­sen voi­maan, äänestä – kan­san­edus­ta­jat päät­tä­vät elämäsi merk­ki­ta­pah­tu­mis­ta

01.01.2023 7

Lapin Kansa

Eila Valtanen

Lak­ka­sin ym­mär­tä­mäs­tä Saksaa, kun aseapu Uk­rai­naan ha­lut­tiin evätä

05.12.2022 5

Lapin Kansa

Eila Valtanen

Sa­man­lai­suu­den pakosta – Pitääkö kaik­kien so­met­taa, pu­keu­tua muo­dik­kaas­ti ja meikata vielä kuu­si­kymp­pi­se­nä paitsi mies­ten?

07.11.2022 3

Lapin Kansa

Eila Valtanen

To­tuus­ko­mis­sio saa­me­lais­ten käsiin

09.10.2022 3

Lapin Kansa

Eila Valtanen

Mark­ki­na­li­be­ra­lis­mi, ah­neu­den evan­ke­liu­mi

12.09.2022 6

Lapin Kansa

Eila Valtanen

Uhkaako kult­tuu­ri­val­lan­ku­mous met­sä­ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä?

11.08.2022 4

Lapin Kansa

Eila Valtanen

Kuun­te­le nuorta ja kerro, että tämä on hyvä tyyppi – tiede ja ih­mis­ten välinen kes­kus­te­lu tuot­ta­vat pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta

18.07.2022 4

Lapin Kansa

Eila Valtanen

29d6eb586ff1b6d5f8ed45fec1eb475f