menu_open
Duško Vejnović

Duško Vejnović

Nezavisne Novine

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Kuda ide dejtonska BiH - (ne)ustavni nesporazumi

Poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma procesi, a i promjene odnosa u Bosni i Hercegovini uglavnom se odnose na redistribuciju moći u...

11.09.2023 8

Nezavisne Novine

Duško Vejnović

Mediji, odnosi sa javnošću i politička socijalizacija u BiH

Politička socijalizacija je proces oblikovanja i prenošenja političke kulture (simbola, vrijednosti, normi, pravila, iskustava, znanja, vještina -...

25.07.2023 6

Nezavisne Novine

Duško Vejnović

Neznanje najčešće političko oruđe koje koristi moćnicima

Radi potrebe da se istakne građanska hrabrost, teorijska dosljednost i spremnost da se nepravde i patnje iznesu pred oči javnosti, danas je uloga...

03.07.2023 5

Nezavisne Novine

Duško Vejnović

Pravni i društveni kontekst (ne)odgovornosti - teorija i praksa u BiH

Stanje pravne sigurnosti u BiH najmanje pogoduje građanima (mada se često u njihovo ime takvo stanje stvara) koja hoće čiste situacije u...

26.06.2023 5

Nezavisne Novine

Duško Vejnović

Obrazovanju treba vratiti obraz - univerziteti u svojim temeljima ...

Koristeći svoje Ustavom, zakonom i međunarodnim konvencijama zagarantovano pravo da kao slobodni i nezavisni intelektualci, koji se brinu između...

19.06.2023 6

Nezavisne Novine

Duško Vejnović

Interakcija između Univerziteta i društvene zajednice - razvoj treće ...

Neophodno je svestrano istražiti ulogu Univerziteta od njegovog nastanka kao specifične jedinstvene intelektualne zajednice, ka sve aktuelnijim,...

04.06.2023 5

Nezavisne Novine

Duško Vejnović

Kuda ide akademska zajednica, da li je razorena?

Ubi spiritus ibi libertas (Gdje je duh tu je i sloboda) Ovu temu nametnula je praksa u ovoj oblasti, praksa koja je veoma loša, a uslovljena je...

30.05.2023 3

Nezavisne Novine

Duško Vejnović

c0a353932c95f57719b48ce48d00a6a8