menu_open
Cemal Çınar

Cemal Çınar

Doğruhaber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

İnsanlık ailesinin maşeri vicdanı

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, tüm insanlık ailesinin mükerrem yaratıldığını zikreder. (İsra/70) İnsani değerler bağlamında Yüce...

yesterday 1

Müslüman Dünya

Cemal Çınar

İnsanlık ailesinin maşeri vicdanı

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, tüm insanlık ailesinin mükerrem yaratıldığını zikreder. (İsra/70) İnsani değerler bağlamında Yüce...

yesterday 8

Doğruhaber

Cemal Çınar

Ümmetin başı değil kalbi sapasağlam

Gazze, dünyadaki olaylar kadar, insan karakterlerini de ortaya çıkarmada ilahi bir mucize oldu. Gazze; HAMAS ve diğer direniş grupları, artık...

20.11.2023 6

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam’da İnsan Onuru

İslam düşüncesinde insan, onurunu vahiyden alır. (Alak/1) Modern dünya, insan onurunu ikinci dünya savaşından sonra gündemine almıştır....

13.11.2023 4

Doğruhaber

Cemal Çınar

Cihad-İktisad ilişkisi

Her İslami meselenin Kur’anî bir kaynağı vardır. Kur’an’ın iyi anlaşılması peygamberin pratiği olan sünnet ile olur. İşte Kur’an...

06.11.2023 7

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam Dini Bir Dava Dinidir

İslam, toplumunun siyasal aklı olup aynı zamanda dava aklıdır. Kapsamında parti ve devlet ötesinde ümmet bilinci vardır! Bu siyasal aklı...

30.10.2023 9

Doğruhaber

Cemal Çınar

Akli istihfaf

Kur’an’da (Zuhruf/54) geçen bir kavmin akli istihfafını anlamaya çalışacağız. Vahiy ve nübüvvetten sonra en kıymetli nimet, akıl...

23.10.2023 10

Doğruhaber

Cemal Çınar

İktisadi Gücün Cihaddaki Yeri

Dünya hayatının büyük dört sacayağı vardır. Bunlar sırasıyla güvenlik, siyasal, askeri ve iktisadidir. İktisadi güç, Siyasi ve askeri...

16.10.2023 10

Doğruhaber

Cemal Çınar

Hayatın Belirleyiciliğinde İktisadın Rolü

İnsan, Hz. Adem’le başlayıp kıyamete kadar bir tekamül içinde varlığını sürdürebilen bir varlıktır. Tekamül hayatın her alanında...

09.10.2023 2

Müslüman Dünya

Cemal Çınar

Hayatın Belirleyiciliğinde İktisadın Rolü

İnsan, Hz. Adem’le başlayıp kıyamete kadar bir tekamül içinde varlığını sürdürebilen bir varlıktır. Tekamül hayatın her alanında...

09.10.2023 10

Doğruhaber

Cemal Çınar

Kesb ve iktisadın dindeki yeri

İslami açıdan kesb/kazanç, Peygamberlerin mesleğidir. Peygamberler, peygamberlik mesleği karşılığında(Şu’ara/109,145) herhangi bir...

02.10.2023 10

Doğruhaber

Cemal Çınar

İktisadi akıl ve bu aklın değerleri

Akıl muhayyilemizi iyi idrak etmeliyiz. Akıl derken insan aklını kast ediyoruz. İnsandan başka canlı mahlukların zihni kavrayışı, teshiri...

25.09.2023 6

Doğruhaber

Cemal Çınar

İktisatta Model Medine Pazarı

İslam âleminin en önemli büyük sorunlarının başında yönetim ve iktisad gelir. Toplumumuzun en büyük iktisadi sorunu, topluma dayatılan...

18.09.2023 6

Doğruhaber

Cemal Çınar

Helal olan kazanç ile haram olan faiz arasında mukayese

             Helal olan alışveriş, ilahi bir sistemle meşru bir kazançtır. Faiz ise sömürü aparatı olan beşeri bir sistemdir....

11.09.2023 3

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadında tedbir ve zihniyet sorunu

İktisad, İslam’da en az namaz ve diğer ibadetler kadar önem arz etmektedir. Onun için Yüce Allah muamelatı çok tafsilatlı anlatmıştır....

04.09.2023 5

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadı Komünizm ve Kapitalizm arasında mukayese-3

İslam din olarak insanlara, merhamet ve hidayet için Yüce Allah tarafından gönderilmiş ilahi bir dindir. Bu dinin emir ve yasakları da...

28.08.2023 10

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadı Komünizm ve Kapitalizm mukayesesi-2

İslam, iktisadıyla beraber bütünlüğü olan bir dünya dindir. İslami bu ülkelerde ideal bakımından iflas edip yerine batı kanunları...

21.08.2023 10

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadında rızık-kesb ilişkisi

İslam inancı açısından kişinin kazancı, Yüce Allah’ın elindedir. Kul, el emeği, gayret ve talebi sonucunda bunu elde eder. Rızık, kesbi...

14.08.2023 10

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadı ile komünizm ve kapitalizm arasında bir mukayese -1-

Dünyaya hükmeden ekonomik güç ve mali baskını anlamaya çalışalım. Benimle beraber okuyucum, dünya iktisadının kıskacında olan yoksul...

07.08.2023 7

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadında narh-نرخ- veya Tas’ir-تسعر- in hükmü

Narh; piyasada fiyatların dondurulması olarak bilinen bir fıkıh terimidir. Kelimenin aslı Farsça’dır. Arapça’sı ise si’r olup Tef’il...

31.07.2023 5

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam İktisadı açısından istiğna

İslam’da, zenginliğin ganiy boyutu istenen, istiğna boyutu olan mali doyumsuzluk ise yerilendir. Her iki kelimenin kök harfleri aynıdır....

24.07.2023 6

Doğruhaber

Cemal Çınar

Hz. Süleyman’ın serveti ve İslam iktisadı

İktisadın nübüvvet ve insan hayatındaki önemi açısından Hz. Süleyman’ın (a.s) mali çalışmasının çok önemli olduğunu...

17.07.2023 9

Doğruhaber

Cemal Çınar

Bedelin ve borçların ödenmesinde İmam Gazali yöntemi

İslam iktisadının imani ve ahlaki yapısı, borç ve bedellerin ödenmesinde belli olur. Her yönüyle ümmetin ihyasında etkin alimlerimizden...

10.07.2023 5

Doğruhaber

Cemal Çınar

Kurban bayramı

Bu yazıda Kurban bayramını üç mefhum üzerinden anlamaya çalışacağız. Bunlar; Kurban - İ’yd ve toplumsal ideal Konuya önce “iyd”...

01.07.2023 2

Müslüman Dünya

Cemal Çınar

Kurban Bayramı

Bu yazıda Kurban bayramını üç mefhum üzerinden anlamaya çalışacağız. Bunlar; Kurban, İ’yd ve toplumsal ideal Konuya önce “iyd”...

30.06.2023 6

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadında mal güvenliği

Cahiliye döneminin en belirgin özelliklerinden biri, toplumda mali güvensizliğin yaygınlaşmasıydı. Bunun başında faiz sistemi gelir. Bugün...

28.06.2023 4

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadının farklı içtihadları ve bunun Kur’an boyutu

Kur’an’ın bize sunduğu “Fıtrat Yasası”nı iyi anlamadan, insanın fikri ve ilmi sahadaki özgürlüğünü anlamak mümkün değildir. Bu...

26.06.2023 4

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadında mükteseb tedbirler

Konuyu; Hz. Yusuf (as)’un ilk yedi yılda aldığı tedbirleri esas alarak anlamaya çalışacağız.             İslam iktisadında...

19.06.2023 4

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadında borç talebi

İslam hukukunda alacaklıların alma haklarına dair biri hukuki, diğeri ahlaki olmak üzere iki boyutu vardır. Ahlaki fedakârlıklar, kişinin...

12.06.2023 3

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisabında Ta’ziri bil-Malde vade tespiti

İslam iktisadının kesbi konularının da bir hududu vardır. Bu konu zamanımızda etkisini sürdüren gelire benzerlik göstermesi sebebiyle...

05.06.2023 4

Müslüman Dünya

Cemal Çınar

İslam iktisabında Ta’ziri bil-Malde vade tespiti

İslam iktisadının kesbi konularının da bir hududu vardır. Bu konu zamanımızda etkisini sürdüren gelire benzerlik göstermesi sebebiyle...

05.06.2023 3

Doğruhaber

Cemal Çınar

İslam iktisadında Ta’zir’i Bil-Mal(Vadeyi geciktirme cezası) konusu

İslam iktisadında, vadeyi geciktirmenin cezası tarihin tüm dönemlerinde varlığını sürdüren bir konudur. Vadeyi geciktirme konusu hem...

30.05.2023 5

Müslüman Dünya

Cemal Çınar

İslam iktisadında Ta’zir’i Bil-Mal(Vadeyi geciktirme cezası) konusu

İslam iktisadında, vadeyi geciktirmenin cezası tarihin tüm dönemlerinde varlığını sürdüren bir konudur. Vadeyi geciktirme konusu hem...

29.05.2023 3

Doğruhaber

Cemal Çınar

b6748995a81c75d4ed3bb69a1568b6a1