menu_open
Benn Larsen

Benn Larsen

Ságat

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

En ny tanke fra miljøministeren

Her kan det være på sin plass å minne ministeren på at den tradisjonelle elvesamiske kulturen er beskyttet av SP artikkel 27. Svaret fra...

24.04.2024 20

Ságat

Benn Larsen

Svar til Miljøminister Bjelland Eriksen - Lakseforvalter i Tanavassdraget

Stortingsrepresentant Hilde Marie Gaebpie Danielsen fra SV har stilt Miljøministeren noen helt essensielle spørsmål angående den elvesamiske...

11.04.2024 10

Ságat

Benn Larsen

7039703b4cdfc11a4d273177369c733a