Ülkücü Hareket, her zaman aslı astarı olmayan karalama kampanyalarının hedefindeydi.

Ülkücüler, her daim iftiralara maruz kaldı.

Ülkücüleri birbirine düşürmek, Ülkücü Hareket’i zayıflatmak amacıyla her yol denendi fakat hiçbir hain plan asla başarıya ulaşamadı.

***

Çünkü ortaya saçılan iddiaların hepsi palavraydı.

Alçakça, haince üretilmiş kasıtlı yalanlardı.

Bu yalanların ardında oldum olası Ülkücü Hareket’in sahip olduğu milli duruşun toplumsal etkisini zayıflatma amacını güden odaklar bulunmaktaydı.

***

Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk milletinin bütün fertlerinin kardeşlik içinde yaşamasını hedeflerken ırkçılık ve ayrımcılıkla suçlandı.

Bütün faaliyetlerini meşru zemin ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütürken kavga ve çatışma peşinde koştuğu iddia edildi.

Demokratik sürece olan inancını her fırsatta vurgulayıp bu süreçlere aktif katılım sağlarken demokrasi karşıtı olduğu öne sürüldü.

Topluma hizmet etmeyi, milli çıkarları her şeyin üzerinde tutmayı amaç edinmişken yalnızca kendi çıkarlarını gözettiği fısıldandı.

Toplumsal barışı ve huzuru savunan bir duruşa sahipken suç örgütüymüş gibi faaliyet gösterdiği uyduruldu.

***

Hiçbir dayanağı olmayan suçlamaların, ithamların, imaların ardı arkası kesilmedi.

Onurlu bir hareketi karalamak amacıyla kalleşçe saldırıldı.

Her türlü yalana başvuruldu.

***

Dün faallerdi, bugün de aktifler.

Yani su uyudu, düşman uyumadı.

Bilindik numaralarla karşımızdalar.

Yalan bilgileri, yanlış inanış ve önyargıları beslemek için kullanıyor, önyargılar ile insanlar arasındaki güveni zedelemeyi hedefliyorlar.

Nihai olarak ülkücünün ülkücüye olan güvenini bitirmeyi amaçlıyorlar.

***

Kim mi bunlar?

Hepsi söz konusu davası olduğunda ülkücünün her türlü saldırı püskürtecek irade ve kararlılığa sahip olduğunu unutan zavallılar…

Ülkücünün leb demeden ağzından ne bakla çıkacağını bildiği, isimleri, cisimleri önemsiz müptezeller…

QOSHE - İftiralara karşı… - Burak Özcan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İftiralara karşı…

67 12
24.05.2024

Ülkücü Hareket, her zaman aslı astarı olmayan karalama kampanyalarının hedefindeydi.

Ülkücüler, her daim iftiralara maruz kaldı.

Ülkücüleri birbirine düşürmek, Ülkücü Hareket’i zayıflatmak amacıyla her yol denendi fakat hiçbir hain plan asla başarıya ulaşamadı.

***

Çünkü ortaya saçılan iddiaların hepsi palavraydı.

Alçakça, haince üretilmiş kasıtlı yalanlardı.

Bu yalanların ardında oldum olası Ülkücü Hareket’in sahip olduğu milli duruşun toplumsal etkisini zayıflatma amacını güden odaklar bulunmaktaydı.

***

Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk milletinin bütün fertlerinin kardeşlik içinde yaşamasını hedeflerken ırkçılık ve........

© Türkgün


Get it on Google Play