Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På samme måte som Vigrasambandet på Sunnmøre, ble Skålavegen/Fannefjordtunnelen i Romsdal privatfinansiert. Etter den tid har det kommet flere statlig finansierte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre, men ingen i Romsdal. Noen krever å alltid stå først i køen ved nye samferdselsprosjekter. Nå er det på tide med bedre køkultur. Romsdal må våkne.

Møreaksen fjerner tre fergesamband, med dobbelt så stor trafikk som Eksportvegen gjennom Romsdalen, og gir to store øyer i Romsdal fastlandsforbindelse. Fylkeskommunen sparer gigantbeløp. Når elfergene forsvinner blir det hvert år frigitt enorme mengder elektrisk kraft, en gedigen miljøgevinst. Syklister og de som ikke ønsker tunneler kan ta oversjøisk omkjøring med gratis ferge via Brattvåg, like raskt som dagens E39 Ålesund-Molde.

Det finnes bare ett alternativ til Møreaksen: ferge. Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Da kan de selv velge når det passer best å ta pause med kaffe og svele. Det er ikke mer behov for pause mellom Ålesund og Molde enn mellom Ålesund og Åndalsnes. Ingen ønsker å stå bak en bom stengt 85 % av tiden, og ferge er sløsing med tid. Vi har ennå støyende dieselferger med store CO₂-utslipp, og stadige kanselleringer. Fortsatt ferge leder trafikken fra E39 gjennom Molde sentrum, mens Møreaksen leder trafikken i tunnel bak byen til øst for sentrum, så inn på samme trasé.

Ferdigstilles samtidig

Møreaksen er raskeste trasé for flertallet som krysser Romsdalsfjorden, og blant de høyest rangerte i NTP basert på netto samfunnsnytte pr. investert krone. Det er den store tidsbesparelsen ved fjordkryssingen som er det viktigste poenget, og det vesentligste elementet i lønnsomheten av Møreaksen. Som kan økes betraktelig ved å redusere kostnadene.

La Nye Veier AS ta over ansvaret for hele Eksportveien, også fra Ålesund til Vestnes. E136 Eksportveien er felles med E39 Møreaksen fra Ålesund til Vestnes. De mest trafikkerte strekningene på Møreaksen/Eksportveien nær Ålesund blir garantert prioritert først av Nye Veier AS, og de mindre trafikkerte delene på E136 Eksportveien opp Romsdalen må vente. Fergefri E39 Møreaksen vil da kun omfatte trinn 1, fergeavløsningsdelen, en gigantisk kostnadsreduksjon.

Det er et uttrykt ønske at hele Møreaksen Ålesund-Molde skal ferdigstilles samtidig. Siden byggetiden for trinn 1 (fjordkryssingen) anslås til 10 år, mens trinn 2 (sørsiden av Romsdalsfjorden) tar 4 år, må trinn 1 påbegynnes 6 år tidligere enn trinn 2 for at hele strekningen Ålesund-Molde skal bli klar til bruk samtidig. Det gir Nye Veier AS rikelig med tid.

Krever alternativer

Ved å splitte gjenværende del (fjordkryssingen) i to, kan kostnadene reduseres ytterligere. Bygg brua over Julsundet først, som en del av Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim, deretter tunnelen under Romsdalsfjorden. Da er ikke Møreaksen lenger et gigantprosjekt, men kun to mindre prosjekter, sammen med mange andre små i NTP. Og Nye Veier AS får enda bedre tid til å fullføre Eksportveien helt fra Ålesund.

I valg på valg har velgerne gitt et solid demokratisk flertall til de partiene som er for Møreaksen, både på fylkestinget og på Stortinget. Der er Møreaksen rangert høyt i gjeldende NTP. Hvilken fastlandsforbindelse for Gossen og Otrøya ønsker politikerne som er mot Møreaksen – fortsatt dieselferger til Otrøya? De sier nei til fergeavløsning over Romsdalsfjorden, fylkets desidert største og ett av landets mest trafikkerte fergesamband. Hva er grunnen for å fjerne fergene på andre samband? Å si nei til Møreaksen krever et alternativ, til alle tre fergestrekningene.

Les også

Møreaksen har plagsomme konkurrenter

Les også

Skriftleg spørsmål til samferdselsministeren - må nokon ta hatten sin?

Les også

E136 Ålesund – Dombås først

Les også

Møreaksen er ikkje eit alternativ for ny E39 over Romsdalsfjorden, det er det einaste alternativet

På samme måte som Vigrasambandet på Sunnmøre, ble Skålavegen/Fannefjordtunnelen i Romsdal privatfinansiert. Etter den tid har det kommet flere statlig finansierte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre, men ingen i Romsdal. Noen krever å alltid stå først i køen ved nye samferdselsprosjekter. Nå er det på tide med bedre køkultur. Romsdal må våkne.

Møreaksen fjerner tre fergesamband, med dobbelt så stor trafikk som Eksportvegen gjennom Romsdalen, og gir to store øyer i Romsdal fastlandsforbindelse. Fylkeskommunen sparer gigantbeløp. Når elfergene forsvinner blir det hvert år frigitt enorme mengder elektrisk kraft, en gedigen miljøgevinst. Syklister og de som ikke ønsker tunneler kan ta oversjøisk omkjøring med gratis ferge via Brattvåg, like raskt som dagens E39 Ålesund-Molde.

Det finnes bare ett alternativ til Møreaksen: ferge. Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Da kan de selv velge når det passer best å ta pause med kaffe og svele. Det er ikke mer behov for pause mellom Ålesund og Molde enn mellom Ålesund og Åndalsnes. Ingen ønsker å stå bak en bom stengt 85 % av tiden, og ferge er sløsing med tid. Vi har ennå støyende dieselferger med store CO₂-utslipp, og stadige kanselleringer. Fortsatt ferge leder trafikken fra E39 gjennom Molde sentrum, mens Møreaksen leder trafikken i tunnel bak byen til øst for sentrum, så inn på samme trasé.

Møreaksen er raskeste trasé for flertallet som krysser Romsdalsfjorden, og blant de høyest rangerte i NTP basert på netto samfunnsnytte pr. investert krone. Det er den store tidsbesparelsen ved fjordkryssingen som er det viktigste poenget, og det vesentligste elementet i lønnsomheten av Møreaksen. Som kan økes betraktelig ved å redusere kostnadene.

La Nye Veier AS ta over ansvaret for hele Eksportveien, også fra Ålesund til Vestnes. E136 Eksportveien er felles med E39 Møreaksen fra Ålesund til Vestnes. De mest trafikkerte strekningene på Møreaksen/Eksportveien nær Ålesund blir garantert prioritert først av Nye Veier AS, og de mindre trafikkerte delene på E136 Eksportveien opp Romsdalen må vente. Fergefri E39 Møreaksen vil da kun omfatte trinn 1, fergeavløsningsdelen, en gigantisk kostnadsreduksjon.

Det er et uttrykt ønske at hele Møreaksen Ålesund-Molde skal ferdigstilles samtidig. Siden byggetiden for trinn 1 (fjordkryssingen) anslås til 10 år, mens trinn 2 (sørsiden av Romsdalsfjorden) tar 4 år, må trinn 1 påbegynnes 6 år tidligere enn trinn 2 for at hele strekningen Ålesund-Molde skal bli klar til bruk samtidig. Det gir Nye Veier AS rikelig med tid.

Ved å splitte gjenværende del (fjordkryssingen) i to, kan kostnadene reduseres ytterligere. Bygg brua over Julsundet først, som en del av Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim, deretter tunnelen under Romsdalsfjorden. Da er ikke Møreaksen lenger et gigantprosjekt, men kun to mindre prosjekter, sammen med mange andre små i NTP. Og Nye Veier AS får enda bedre tid til å fullføre Eksportveien helt fra Ålesund.

I valg på valg har velgerne gitt et solid demokratisk flertall til de partiene som er for Møreaksen, både på fylkestinget og på Stortinget. Der er Møreaksen rangert høyt i gjeldende NTP. Hvilken fastlandsforbindelse for Gossen og Otrøya ønsker politikerne som er mot Møreaksen – fortsatt dieselferger til Otrøya? De sier nei til fergeavløsning over Romsdalsfjorden, fylkets desidert største og ett av landets mest trafikkerte fergesamband. Hva er grunnen for å fjerne fergene på andre samband? Å si nei til Møreaksen krever et alternativ, til alle tre fergestrekningene.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Køkultur og samferdsel – Romsdal må våkne - Rasmus Rasmussen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Køkultur og samferdsel – Romsdal må våkne

16 25
13.03.2024

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På samme måte som Vigrasambandet på Sunnmøre, ble Skålavegen/Fannefjordtunnelen i Romsdal privatfinansiert. Etter den tid har det kommet flere statlig finansierte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre, men ingen i Romsdal. Noen krever å alltid stå først i køen ved nye samferdselsprosjekter. Nå er det på tide med bedre køkultur. Romsdal må våkne.

Møreaksen fjerner tre fergesamband, med dobbelt så stor trafikk som Eksportvegen gjennom Romsdalen, og gir to store øyer i Romsdal fastlandsforbindelse. Fylkeskommunen sparer gigantbeløp. Når elfergene forsvinner blir det hvert år frigitt enorme mengder elektrisk kraft, en gedigen miljøgevinst. Syklister og de som ikke ønsker tunneler kan ta oversjøisk omkjøring med gratis ferge via Brattvåg, like raskt som dagens E39 Ålesund-Molde.

Det finnes bare ett alternativ til Møreaksen: ferge. Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Da kan de selv velge når det passer best å ta pause med kaffe og svele. Det er ikke mer behov for pause mellom Ålesund og Molde enn mellom Ålesund og Åndalsnes. Ingen ønsker å stå bak en bom stengt 85 % av tiden, og ferge er sløsing med tid. Vi har ennå støyende dieselferger med store CO₂-utslipp, og stadige kanselleringer. Fortsatt ferge leder trafikken fra E39 gjennom Molde sentrum, mens Møreaksen leder trafikken i tunnel bak byen til øst for sentrum, så inn på samme trasé.

Ferdigstilles samtidig

Møreaksen er raskeste trasé for flertallet som krysser Romsdalsfjorden, og blant de høyest rangerte i NTP basert på netto samfunnsnytte pr. investert krone. Det er den store tidsbesparelsen ved fjordkryssingen som er det viktigste poenget, og det vesentligste elementet i lønnsomheten av Møreaksen. Som kan økes betraktelig ved å redusere kostnadene.

La Nye Veier AS ta over ansvaret for hele........

© Tidens Krav


Get it on Google Play