Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

E39 er utvilsomt den europavei som er oppstykket med flest fergesamband. Hver av disse er fysisk stengt med bom det meste av tiden. For å bøte på dette lanserte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i 2010 Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim. Hovedformålet er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, der folket bor.

På alle store stamveier er det lokaltrafikken som dominerer på de fleste delstrekninger. Den billigste og korteste stamveien er den som går dit de reisende skal, ikke i store omveier utenom og som krever bygging av ekstra tilførselsveier. En del av Fergefri E39; Møreaksen Ålesund-Molde, er et slikt eksempel. Den fjerner 3 fergesamband, knytter næringslivet i kystregionene tettere sammen og favner både gjennomgangs-, pendel- og lokaltrafikk, og blir en viktig del av Livsnerven Fergefri E39 på Vestlandet.

Billigere

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sier: «Møreaksen skal bygges. Det slår regjeringen fast. Men prosjektet deles i flere etapper. Vi ber Statens vegvesen se om rekkefølgen kan endres, slik at tunnel gjennom Molde og veg til Julbøen kan tas først, sammen med Julsundbrua.» Hensikten er å vurdere nye løsninger, for om mulig å gjøre Vestlandets Livsnerve billigere.

Et slikt alternativ er å overføre trinn 2 på E39 Møreaksen til E136 Eksportveien. Dermed vil strekningen E39 Ålesund-Vestnes bli en del av E136, og Nye Veier AS kan ta over ansvaret for hele E136, også fra Ålesund til Vestnes, ikke bare Vestnes-Dombås. Livsnerven Fergefri E39 blir vesentlig billigere, og den virkelige kostnaden for Eksportveien blir tydelig. Dette forslaget har også fått støtte på Sunnmøre.

Ikke alle jublet

Da utkastet til ny NTP ikke foreslo bevilgninger til Møreaksen jublet både SV og Frp, men av ulike uforenelige grunner. De ønsker fortsatt ferge, på tross av at alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Ikke alle jubler for at fylket som har 5 % av befolkningen og 11 % av fastlandseksporten bare får 0,25 % av midlene i NTP. Isteden går midlene til gigantiske jernbaneprosjekter – statlig fullfinansiert – i sentrale strøk på Østlandet, der veibygging er billig. Mens fylker med krevende natur må bygge vei mellom øyer, fjorder og fjell, ender opp med stor gjeld.

For å skåne fylkeskommunens økonomi ønsker Frank Sve (Frp) at staten overtar fergedriften over Langfjorden, og vil ha statlig bru. Men han vil ikke ha statlig bru over Julsundet, som fjerner to fergesamband og sparer fylket mye mer. Han vil ikke gjøre Otrøya og Gossen fergefri. Han vil også ha gratis ferger på fylkesveiene og ha ferge Vestnes-Molde, koste hva det koste vil.

Gratis og døgnåpen

Sambandet Vestnes-Molde bruker over 20 millioner kWh hvert år, på en vei som er stengt 85 % av tiden. Strømforbruket for Tautratunnelen vil bli mye mindre, selv om den er åpen hele døgnet hver dag hele året. En enorm besparelse hvert år til evig tid, som Sve vil stoppe for enhver pris.

Istedenfor Livsnerven E39 vil Frp prioritere E136 gjennom Romsdalen som allerede er gratis og døgnåpen, men med bare halvparten så stor trafikk.

Les også

Nordmøre trenger flere fastlandssamband

Les også

Nasjonal transportplan – nasjonal?

Les også

Tida klar for reelle vegprosjekt

Les også

Regjeringen svikter Møre og Romsdal

Les også

Møreaksen har plagsomme konkurrenter

E39 er utvilsomt den europavei som er oppstykket med flest fergesamband. Hver av disse er fysisk stengt med bom det meste av tiden. For å bøte på dette lanserte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i 2010 Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim. Hovedformålet er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, der folket bor.

På alle store stamveier er det lokaltrafikken som dominerer på de fleste delstrekninger. Den billigste og korteste stamveien er den som går dit de reisende skal, ikke i store omveier utenom og som krever bygging av ekstra tilførselsveier. En del av Fergefri E39; Møreaksen Ålesund-Molde, er et slikt eksempel. Den fjerner 3 fergesamband, knytter næringslivet i kystregionene tettere sammen og favner både gjennomgangs-, pendel- og lokaltrafikk, og blir en viktig del av Livsnerven Fergefri E39 på Vestlandet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sier: «Møreaksen skal bygges. Det slår regjeringen fast. Men prosjektet deles i flere etapper. Vi ber Statens vegvesen se om rekkefølgen kan endres, slik at tunnel gjennom Molde og veg til Julbøen kan tas først, sammen med Julsundbrua.» Hensikten er å vurdere nye løsninger, for om mulig å gjøre Vestlandets Livsnerve billigere.

Et slikt alternativ er å overføre trinn 2 på E39 Møreaksen til E136 Eksportveien. Dermed vil strekningen E39 Ålesund-Vestnes bli en del av E136, og Nye Veier AS kan ta over ansvaret for hele E136, også fra Ålesund til Vestnes, ikke bare Vestnes-Dombås. Livsnerven Fergefri E39 blir vesentlig billigere, og den virkelige kostnaden for Eksportveien blir tydelig. Dette forslaget har også fått støtte på Sunnmøre.

Da utkastet til ny NTP ikke foreslo bevilgninger til Møreaksen jublet både SV og Frp, men av ulike uforenelige grunner. De ønsker fortsatt ferge, på tross av at alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Ikke alle jubler for at fylket som har 5 % av befolkningen og 11 % av fastlandseksporten bare får 0,25 % av midlene i NTP. Isteden går midlene til gigantiske jernbaneprosjekter – statlig fullfinansiert – i sentrale strøk på Østlandet, der veibygging er billig. Mens fylker med krevende natur må bygge vei mellom øyer, fjorder og fjell, ender opp med stor gjeld.

For å skåne fylkeskommunens økonomi ønsker Frank Sve (Frp) at staten overtar fergedriften over Langfjorden, og vil ha statlig bru. Men han vil ikke ha statlig bru over Julsundet, som fjerner to fergesamband og sparer fylket mye mer. Han vil ikke gjøre Otrøya og Gossen fergefri. Han vil også ha gratis ferger på fylkesveiene og ha ferge Vestnes-Molde, koste hva det koste vil.

Sambandet Vestnes-Molde bruker over 20 millioner kWh hvert år, på en vei som er stengt 85 % av tiden. Strømforbruket for Tautratunnelen vil bli mye mindre, selv om den er åpen hele døgnet hver dag hele året. En enorm besparelse hvert år til evig tid, som Sve vil stoppe for enhver pris.

Istedenfor Livsnerven E39 vil Frp prioritere E136 gjennom Romsdalen som allerede er gratis og døgnåpen, men med bare halvparten så stor trafikk.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - E39 – Livsnerven på Vestlandet - Rasmus Rasmussen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

E39 – Livsnerven på Vestlandet

65 0
02.05.2024

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

E39 er utvilsomt den europavei som er oppstykket med flest fergesamband. Hver av disse er fysisk stengt med bom det meste av tiden. For å bøte på dette lanserte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i 2010 Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim. Hovedformålet er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, der folket bor.

På alle store stamveier er det lokaltrafikken som dominerer på de fleste delstrekninger. Den billigste og korteste stamveien er den som går dit de reisende skal, ikke i store omveier utenom og som krever bygging av ekstra tilførselsveier. En del av Fergefri E39; Møreaksen Ålesund-Molde, er et slikt eksempel. Den fjerner 3 fergesamband, knytter næringslivet i kystregionene tettere sammen og favner både gjennomgangs-, pendel- og lokaltrafikk, og blir en viktig del av Livsnerven Fergefri E39 på Vestlandet.

Billigere

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sier: «Møreaksen skal bygges. Det slår regjeringen fast. Men prosjektet deles i flere etapper. Vi ber Statens vegvesen se om rekkefølgen kan endres, slik at tunnel gjennom Molde og veg til Julbøen kan tas først, sammen med Julsundbrua.» Hensikten er å vurdere nye løsninger, for om mulig å gjøre Vestlandets Livsnerve billigere.

Et slikt alternativ er å overføre trinn 2 på E39 Møreaksen til E136 Eksportveien. Dermed vil strekningen E39 Ålesund-Vestnes bli en del av E136, og Nye Veier AS kan ta over ansvaret for hele E136, også fra Ålesund til Vestnes, ikke bare Vestnes-Dombås. Livsnerven Fergefri E39 blir vesentlig billigere, og den virkelige........

© Tidens Krav


Get it on Google Play