Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drivkraft Norge har lenge fremhevet dynamisk veiprising som en effektiv løsning for å møte utfordringene knyttet til finansiering av veinettet. Det er oppmuntrende at regjeringen i NTP viser til potensialet i ny teknologi, som muliggjør mer treffsikre bompengeopplegg som også ivaretar personvernhensynet.

Dagens system oppfyller ikke formålet

Dagens system for veibruksavgifter, som kreves inn gjennom drivstoffprisen ved pumpen, blir et stadig mindre treffsikkert system. Drivkraft Norge har lenge jobbet for at veibruksavgiften og bompenger samles i et helhetlig system for dynamisk veiprising. Forurenser betaler-prinsippet ivaretas ikke ved at veibruksavgiften, slik den er innrettet i dag, er flat og ikke reflekterer hvor, når eller hva slags kjøretøy man kjører. Forurenser betaler-prinsippet vil her innebære at man skal dekke de kostnadene man påfører samfunnet ved bruk av bil. En økende elbilflåte utfordrer formålene med veibruksavgiften ved at de i dag ikke betaler veibruksavgift og dermed ikke dekker de kostnadene bruk av elbil påfører samfunnet, samt at statens proveny faller ved at de ikke betaler veibruksavgift.

Vi må erstatte dagens veibruksavgift for å sikre fremtidens veifinansiering

For å møte utfordringene knyttet til fremtidig veifinansiering, er vi nødt til å revurdere dagens finansieringsmodell. Å flytte veibruksavgiften fra pumpeprisen til et dynamisk posisjonsbasert veiprisingssystem vil sikre en fortsatt forbedring og utbygging av veinettet. Gjennom å innføre dynamisk veiprising som tar hensyn til kjørelengde, område og tidspunkt for kjøringen, samt kjøretøytype, vil det bidra til en bærekraftig finansering og kan stimulere til økt bruk av grønn transport. Dette vil også tillate myndighetene å differensiere prisingen basert på faktorer som veibelastning, miljøpåvirkning og behovet for å redusere trafikkbelastningen i byområder i rushtiden.

Vi vet hvilken vei vi må ta, men det må gjøres riktig

Politiske partier som Arbeiderpartiet skriver i sitt partiprogram at de ønsker å utforske en mer rettferdig form for veiprising som en mulig erstatning for dagens bompengesystem og KrF foreslår i sitt program å utrede og gjennomføre veiprising som alternativ til innkreving av bompenger. Dette indikerer en anerkjennelse av potensialet i ny teknologi på transportområdet. I tillegg gjennomfører Statens vegvesen, Sintef og Q-FREE forsøk på veiprising som mulig alternativ til dagens bompengesystem. Disse initiativene viser en vilje til å tenke nytt om hvordan vi sikrer en framtidsrettet og bærekraftig finansiering av infrastruktur for transport i Norge.

Det er ingen motsetning mellom dynamisk veiprising og ivaretagelse av personvernet. Sintef understreker at det finnes tekniske løsninger, sikkerhetsmekanismer og rutiner som kan bidra til en tilfredsstillende sikring av den personlige integriteten for bilistene. Datatilsynet har konkludert med at et slikt system vil kunne ivareta personvernhensynet.

Det er på tide å realisere potensialet i dynamisk veiprising

Den voksende interessen for veiprising er med på å vise at samfunnet ønsker løsninger som møter både dagens og morgendagens utfordringer. For å oppnå en framtidsrettet, effektiv og helhetlig løsning for både bompenger og veibruksavgift, så bør innhenting av disse samles i ett felles veiprisingssystem. Det vil kunne sikre at fremtidens transport blir rettferdig priset, myndighetene oppnår et mer forutsigbart finansieringssystem enn det vi har i dag og samtidig bidra til en mer klima- og miljøvennlig kjøretøypark. I tillegg vil man opprettholde høye standarder for personvern. Det er på tide å gå ett steg videre og realisere potensialet i dynamisk veiprising.

Drivkraft Norge har lenge fremhevet dynamisk veiprising som en effektiv løsning for å møte utfordringene knyttet til finansiering av veinettet. Det er oppmuntrende at regjeringen i NTP viser til potensialet i ny teknologi, som muliggjør mer treffsikre bompengeopplegg som også ivaretar personvernhensynet.

Dagens system oppfyller ikke formålet

Dagens system for veibruksavgifter, som kreves inn gjennom drivstoffprisen ved pumpen, blir et stadig mindre treffsikkert system. Drivkraft Norge har lenge jobbet for at veibruksavgiften og bompenger samles i et helhetlig system for dynamisk veiprising. Forurenser betaler-prinsippet ivaretas ikke ved at veibruksavgiften, slik den er innrettet i dag, er flat og ikke reflekterer hvor, når eller hva slags kjøretøy man kjører. Forurenser betaler-prinsippet vil her innebære at man skal dekke de kostnadene man påfører samfunnet ved bruk av bil. En økende elbilflåte utfordrer formålene med veibruksavgiften ved at de i dag ikke betaler veibruksavgift og dermed ikke dekker de kostnadene bruk av elbil påfører samfunnet, samt at statens proveny faller ved at de ikke betaler veibruksavgift.

Vi må erstatte dagens veibruksavgift for å sikre fremtidens veifinansiering

For å møte utfordringene knyttet til fremtidig veifinansiering, er vi nødt til å revurdere dagens finansieringsmodell. Å flytte veibruksavgiften fra pumpeprisen til et dynamisk posisjonsbasert veiprisingssystem vil sikre en fortsatt forbedring og utbygging av veinettet. Gjennom å innføre dynamisk veiprising som tar hensyn til kjørelengde, område og tidspunkt for kjøringen, samt kjøretøytype, vil det bidra til en bærekraftig finansering og kan stimulere til økt bruk av grønn transport. Dette vil også tillate myndighetene å differensiere prisingen basert på faktorer som veibelastning, miljøpåvirkning og behovet for å redusere trafikkbelastningen i byområder i rushtiden.

Vi vet hvilken vei vi må ta, men det må gjøres riktig

Politiske partier som Arbeiderpartiet skriver i sitt partiprogram at de ønsker å utforske en mer rettferdig form for veiprising som en mulig erstatning for dagens bompengesystem og KrF foreslår i sitt program å utrede og gjennomføre veiprising som alternativ til innkreving av bompenger. Dette indikerer en anerkjennelse av potensialet i ny teknologi på transportområdet. I tillegg gjennomfører Statens vegvesen, Sintef og Q-FREE forsøk på veiprising som mulig alternativ til dagens bompengesystem. Disse initiativene viser en vilje til å tenke nytt om hvordan vi sikrer en framtidsrettet og bærekraftig finansiering av infrastruktur for transport i Norge.

Det er ingen motsetning mellom dynamisk veiprising og ivaretagelse av personvernet. Sintef understreker at det finnes tekniske løsninger, sikkerhetsmekanismer og rutiner som kan bidra til en tilfredsstillende sikring av den personlige integriteten for bilistene. Datatilsynet har konkludert med at et slikt system vil kunne ivareta personvernhensynet.

Det er på tide å realisere potensialet i dynamisk veiprising

Den voksende interessen for veiprising er med på å vise at samfunnet ønsker løsninger som møter både dagens og morgendagens utfordringer. For å oppnå en framtidsrettet, effektiv og helhetlig løsning for både bompenger og veibruksavgift, så bør innhenting av disse samles i ett felles veiprisingssystem. Det vil kunne sikre at fremtidens transport blir rettferdig priset, myndighetene oppnår et mer forutsigbart finansieringssystem enn det vi har i dag og samtidig bidra til en mer klima- og miljøvennlig kjøretøypark. I tillegg vil man opprettholde høye standarder for personvern. Det er på tide å gå ett steg videre og realisere potensialet i dynamisk veiprising.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Veiprising er fremtiden, men det må gjøres riktig - Kristin Bremer Nebben
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Veiprising er fremtiden, men det må gjøres riktig

8 0
16.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drivkraft Norge har lenge fremhevet dynamisk veiprising som en effektiv løsning for å møte utfordringene knyttet til finansiering av veinettet. Det er oppmuntrende at regjeringen i NTP viser til potensialet i ny teknologi, som muliggjør mer treffsikre bompengeopplegg som også ivaretar personvernhensynet.

Dagens system oppfyller ikke formålet

Dagens system for veibruksavgifter, som kreves inn gjennom drivstoffprisen ved pumpen, blir et stadig mindre treffsikkert system. Drivkraft Norge har lenge jobbet for at veibruksavgiften og bompenger samles i et helhetlig system for dynamisk veiprising. Forurenser betaler-prinsippet ivaretas ikke ved at veibruksavgiften, slik den er innrettet i dag, er flat og ikke reflekterer hvor, når eller hva slags kjøretøy man kjører. Forurenser betaler-prinsippet vil her innebære at man skal dekke de kostnadene man påfører samfunnet ved bruk av bil. En økende elbilflåte utfordrer formålene med veibruksavgiften ved at de i dag ikke betaler veibruksavgift og dermed ikke dekker de kostnadene bruk av elbil påfører samfunnet, samt at statens proveny faller ved at de ikke betaler veibruksavgift.

Vi må erstatte dagens veibruksavgift for å sikre fremtidens veifinansiering

For å møte utfordringene knyttet til fremtidig veifinansiering, er vi nødt til å revurdere dagens finansieringsmodell. Å flytte veibruksavgiften fra pumpeprisen til et dynamisk posisjonsbasert veiprisingssystem vil sikre en fortsatt forbedring og utbygging av veinettet. Gjennom å innføre dynamisk veiprising som tar hensyn til kjørelengde, område og tidspunkt for kjøringen, samt kjøretøytype, vil det bidra til en bærekraftig finansering og kan stimulere til økt bruk av grønn transport. Dette vil også tillate myndighetene å differensiere........

© Tidens Krav


Get it on Google Play