Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I leserinnlegget «Tingvoll Arbeiderparti sier nei til vindturbiner i Tingvoll», gjør Tingvoll Arbeiderparti nettopp dette. De sier allerede nå «Nei», og med dette hevder de at de vet det de ønsker å vite om saken og fellesskapets behov i fremtiden.

Heldigvis har moderpartiet større tanker for felleskapet: «Jeg mener det er riktig at kommunene har ansvaret for arealavsetningen, og så må de ta ansvaret for å ha det. Det handler ikke bare om å si nei. De har også et ansvar for å legge til rette for at vi skal kunne utvikle oss som land.» sa Terje Aasland under et seminar på Gardermoen i regi av kraftfylka for noen uker siden. Gjelder ikke dette også for Tingvoll Arbeiderparti? Er det greit å si nei før man har kunnskap? Er det verre å bygge vindkraft i Tingvoll enn andre steder i Norge? Og man kan jo også spørre om ikke Arbeiderpartiet i Tingvoll også har ansvar for at vi omstiller oss vekk fra fossil energi og reduserer overforbruket vårt? Tingvoll Arbeiderparti burde i hvert fall hatt sterk nok rygg til å tillate at man utforsker de mulighetene som ligger i kommunen. Eller ville dette kostet for mange velgere?

Tingvoll Arbeiderparti skriver «Vi mener det vil rasere et friluftslivsområde til mange mennesker i regionen». Er det hytteeiere i eget parti de referer til da? Hvor mange personer snakker vi om? Er det 10-talls eller 100-talls? Vil flere eller færre personer bruke området til friluftsliv dersom man bygger vindkraft? Og hva sier egentlig friluftsliverfaringene fra Smøla eller andre steder med vindkraft?

Videre i leserinnlegget fremkommer det at «Norge trenger kraft, men det skal ikke gå på bekostning av artsmangfold og økosystemer.» Hvordan vet Tingvoll Arbeiderparti at et kraftverk på Fløystadfjellet vil gå på bekostning av artsmangfold og økosystemer? Burde man ikke ha mer eksakt kunnskap før man kommer med slike påstander? Alle disse svarene kunne man fått gjennom å konsekvensutrede Fløystadfjellet kraftverk, slik at man faktisk har et beslutningsgrunnlag å ta slike avgjørelser på.

Tydeligvis ‘trenger ikke’ Tingvoll Arbeiderparti kunnskap fordi Tingvoll er en økokommune! Men har Tingvoll Arbeiderparti kunnskap om hva det vil si å være en økokommune? I Økokommuneerklæringenstår det blant annet:

«-Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en bærekraftig utvikling.

-Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.

-Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.»

Er dette direkte i konflikt med å bruke 1,5% av kommunens areal for å skaffe betydelige inntekter til kommune og ren kraftproduksjon til regionen? Mener lokallaget at regionen har nok kraft, og at Tingvoll kommune ikke kunne hatt nytte av inntektene et kraftverk kan gi? Om ikke så mener de kanskje at noen andre kan sørge for dette?

Tingvoll Arbeiderparti sier også at et nei til vindkraft «vil bidra til at Tingvoll kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og flytte til.» Vi trodde det var akkurat dette vi i Fred. Olsen Renewables og grunneierne kunne bidra til? Men da for alle innbyggerne, ikke bare for særinteressene i Motvind.

I leserinnlegget «Tingvoll Arbeiderparti sier nei til vindturbiner i Tingvoll», gjør Tingvoll Arbeiderparti nettopp dette. De sier allerede nå «Nei», og med dette hevder de at de vet det de ønsker å vite om saken og fellesskapets behov i fremtiden.

Heldigvis har moderpartiet større tanker for felleskapet: «Jeg mener det er riktig at kommunene har ansvaret for arealavsetningen, og så må de ta ansvaret for å ha det. Det handler ikke bare om å si nei. De har også et ansvar for å legge til rette for at vi skal kunne utvikle oss som land.» sa Terje Aasland under et seminar på Gardermoen i regi av kraftfylka for noen uker siden. Gjelder ikke dette også for Tingvoll Arbeiderparti? Er det greit å si nei før man har kunnskap? Er det verre å bygge vindkraft i Tingvoll enn andre steder i Norge? Og man kan jo også spørre om ikke Arbeiderpartiet i Tingvoll også har ansvar for at vi omstiller oss vekk fra fossil energi og reduserer overforbruket vårt? Tingvoll Arbeiderparti burde i hvert fall hatt sterk nok rygg til å tillate at man utforsker de mulighetene som ligger i kommunen. Eller ville dette kostet for mange velgere?

Tingvoll Arbeiderparti skriver «Vi mener det vil rasere et friluftslivsområde til mange mennesker i regionen». Er det hytteeiere i eget parti de referer til da? Hvor mange personer snakker vi om? Er det 10-talls eller 100-talls? Vil flere eller færre personer bruke området til friluftsliv dersom man bygger vindkraft? Og hva sier egentlig friluftsliverfaringene fra Smøla eller andre steder med vindkraft?

Videre i leserinnlegget fremkommer det at «Norge trenger kraft, men det skal ikke gå på bekostning av artsmangfold og økosystemer.» Hvordan vet Tingvoll Arbeiderparti at et kraftverk på Fløystadfjellet vil gå på bekostning av artsmangfold og økosystemer? Burde man ikke ha mer eksakt kunnskap før man kommer med slike påstander? Alle disse svarene kunne man fått gjennom å konsekvensutrede Fløystadfjellet kraftverk, slik at man faktisk har et beslutningsgrunnlag å ta slike avgjørelser på.

Tydeligvis ‘trenger ikke’ Tingvoll Arbeiderparti kunnskap fordi Tingvoll er en økokommune! Men har Tingvoll Arbeiderparti kunnskap om hva det vil si å være en økokommune? I Økokommuneerklæringenstår det blant annet:

«-Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en bærekraftig utvikling.

-Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.

-Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.»

Er dette direkte i konflikt med å bruke 1,5% av kommunens areal for å skaffe betydelige inntekter til kommune og ren kraftproduksjon til regionen? Mener lokallaget at regionen har nok kraft, og at Tingvoll kommune ikke kunne hatt nytte av inntektene et kraftverk kan gi? Om ikke så mener de kanskje at noen andre kan sørge for dette?

Tingvoll Arbeiderparti sier også at et nei til vindkraft «vil bidra til at Tingvoll kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og flytte til.» Vi trodde det var akkurat dette vi i Fred. Olsen Renewables og grunneierne kunne bidra til? Men da for alle innbyggerne, ikke bare for særinteressene i Motvind.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Tingvoll Arbeiderparti: «Vi trenger ikke kunnskap!» (fritt oversatt) - Gaute Tjensvoll
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tingvoll Arbeiderparti: «Vi trenger ikke kunnskap!» (fritt oversatt)

28 0
16.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I leserinnlegget «Tingvoll Arbeiderparti sier nei til vindturbiner i Tingvoll», gjør Tingvoll Arbeiderparti nettopp dette. De sier allerede nå «Nei», og med dette hevder de at de vet det de ønsker å vite om saken og fellesskapets behov i fremtiden.

Heldigvis har moderpartiet større tanker for felleskapet: «Jeg mener det er riktig at kommunene har ansvaret for arealavsetningen, og så må de ta ansvaret for å ha det. Det handler ikke bare om å si nei. De har også et ansvar for å legge til rette for at vi skal kunne utvikle oss som land.» sa Terje Aasland under et seminar på Gardermoen i regi av kraftfylka for noen uker siden. Gjelder ikke dette også for Tingvoll Arbeiderparti? Er det greit å si nei før man har kunnskap? Er det verre å bygge vindkraft i Tingvoll enn andre steder i Norge? Og man kan jo også spørre om ikke Arbeiderpartiet i Tingvoll også har ansvar for at vi omstiller oss vekk fra fossil energi og reduserer overforbruket vårt? Tingvoll Arbeiderparti burde i hvert fall hatt sterk nok rygg til å tillate at man utforsker de mulighetene som ligger i kommunen. Eller ville dette kostet for mange velgere?

Tingvoll Arbeiderparti skriver «Vi mener det vil rasere et friluftslivsområde til mange mennesker i regionen». Er det hytteeiere i eget parti de referer til da? Hvor mange personer snakker vi om? Er det 10-talls eller 100-talls? Vil flere eller færre personer bruke området til friluftsliv dersom man bygger vindkraft? Og hva sier egentlig friluftsliverfaringene fra Smøla eller........

© Tidens Krav


Get it on Google Play