Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tønsbergs Blad har fulgt konflikten rundt byggesakene på Mostranda Camping tett i en årrekke. I 2017 kom det frem at tre nye bygninger var oppført i strid med bebyggelsesplanen for campingplassen, vedtatt i 2003. Dette til tross for at ansvarlig søker og administrasjonen i daværende Tjøme kommune hadde forsikret om det motsatte da byggeprosjektet kom til politisk behandling i 2015.

Da byggesaksavdelingen i nye Færder kommune ble oppmerksom på dette, startet de en gjennomgang av saken, som viste at bygningene heller ikke var oppført i tråd med plantegningene kommunen hadde mottatt. I november 2018 trakk plan- og byggesakspolitikerne i Færder byggetillatelsene tilbake fordi de var gitt på feilaktig grunnlag.

Campingplasseierne og deres advokater har hele tiden bestridt at kommunen er ført bak lyset. De har påklaget vedtaket om tilbaketrekking av byggetillatelsen, en klage Fylkesmannen avviste senhøstes 2019. Færder kommune ville deretter oppheve både bebyggelsesplanen og reguleringsplanen for området. Eierne varslet erstatningssøksmål, men begynte samtidig arbeidet med en ny reguleringsplan. En plan som fikk tommelen ned fra Færder-politikerne i januar 2023.

Eierne hadde fått benytte bygningene på dispensasjon fra kommunen for å kunne holde driften av campingplassen i gang, men i fjor vår var det slutt også på dette. Eierne ble ilagt dagbøter for hver dag servicebygget holdt åpent. Samtidig ble det klart at eiernes erstatningssøksmål mot kommunen ville komme for retten i januar i år. Men på nyåret ble partene enige om å droppe rettssaken. I stedet er et nytt, revidert forslag til reguleringsplan nå under behandling. Og under et møte i hovedutvalget for plan, teknikk og miljø forleden gikk det borgerlige flertallet langt i å komme eierne i møte. Får de det som de vil, slipper eierne å rive så mye bygningsmasse som kommunedirektøren mente de burde gjort og som mindretallet gikk inn for. Flertallet vil også åpne for helårsdrift av campingplassen, slik at eierne i større grad kan få kompensert for tapte inntekter.

Vi har forståelse for at det politiske flertallet ønsker å holde driften av Mostranda gående, med alt det drar med seg av trafikk og inntekter på Tjøme. Dessuten ble det etter alt å dømme begått alvorlige feil av administrasjonen i Tjøme kommune. Samtidig bør Færder-politikerne tenke over hvilke signaler de her sender sine egne innbyggere og sommergjester. Ikke alle har ressurser til å slåss med kommunen i over seks år, med alt det koster av papirarbeid og advokatutgifter.

At det er mulig å slippe unna med ulovlige byggetiltak bare du har nok av penger, stahet og utholdenhet må være bittert å se for alle som har blitt omfattet av den ryddeprosessen Færder har hatt i egne gamle byggesaker, og som har måttet gi etter i adskillig mindre omfattende forhold enn dette. Hva har Færder-politikerne å si til dem nå?

Tønsbergs Blad har fulgt konflikten rundt byggesakene på Mostranda Camping tett i en årrekke. I 2017 kom det frem at tre nye bygninger var oppført i strid med bebyggelsesplanen for campingplassen, vedtatt i 2003. Dette til tross for at ansvarlig søker og administrasjonen i daværende Tjøme kommune hadde forsikret om det motsatte da byggeprosjektet kom til politisk behandling i 2015.

Da byggesaksavdelingen i nye Færder kommune ble oppmerksom på dette, startet de en gjennomgang av saken, som viste at bygningene heller ikke var oppført i tråd med plantegningene kommunen hadde mottatt. I november 2018 trakk plan- og byggesakspolitikerne i Færder byggetillatelsene tilbake fordi de var gitt på feilaktig grunnlag.

Campingplasseierne og deres advokater har hele tiden bestridt at kommunen er ført bak lyset. De har påklaget vedtaket om tilbaketrekking av byggetillatelsen, en klage Fylkesmannen avviste senhøstes 2019. Færder kommune ville deretter oppheve både bebyggelsesplanen og reguleringsplanen for området. Eierne varslet erstatningssøksmål, men begynte samtidig arbeidet med en ny reguleringsplan. En plan som fikk tommelen ned fra Færder-politikerne i januar 2023.

Eierne hadde fått benytte bygningene på dispensasjon fra kommunen for å kunne holde driften av campingplassen i gang, men i fjor vår var det slutt også på dette. Eierne ble ilagt dagbøter for hver dag servicebygget holdt åpent. Samtidig ble det klart at eiernes erstatningssøksmål mot kommunen ville komme for retten i januar i år. Men på nyåret ble partene enige om å droppe rettssaken. I stedet er et nytt, revidert forslag til reguleringsplan nå under behandling. Og under et møte i hovedutvalget for plan, teknikk og miljø forleden gikk det borgerlige flertallet langt i å komme eierne i møte. Får de det som de vil, slipper eierne å rive så mye bygningsmasse som kommunedirektøren mente de burde gjort og som mindretallet gikk inn for. Flertallet vil også åpne for helårsdrift av campingplassen, slik at eierne i større grad kan få kompensert for tapte inntekter.

Vi har forståelse for at det politiske flertallet ønsker å holde driften av Mostranda gående, med alt det drar med seg av trafikk og inntekter på Tjøme. Dessuten ble det etter alt å dømme begått alvorlige feil av administrasjonen i Tjøme kommune. Samtidig bør Færder-politikerne tenke over hvilke signaler de her sender sine egne innbyggere og sommergjester. Ikke alle har ressurser til å slåss med kommunen i over seks år, med alt det koster av papirarbeid og advokatutgifter.

At det er mulig å slippe unna med ulovlige byggetiltak bare du har nok av penger, stahet og utholdenhet må være bittert å se for alle som har blitt omfattet av den ryddeprosessen Færder har hatt i egne gamle byggesaker, og som har måttet gi etter i adskillig mindre omfattende forhold enn dette. Hva har Færder-politikerne å si til dem nå?

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Et farlig signal - Leder
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Et farlig signal

15 1
16.04.2024

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tønsbergs Blad har fulgt konflikten rundt byggesakene på Mostranda Camping tett i en årrekke. I 2017 kom det frem at tre nye bygninger var oppført i strid med bebyggelsesplanen for campingplassen, vedtatt i 2003. Dette til tross for at ansvarlig søker og administrasjonen i daværende Tjøme kommune hadde forsikret om det motsatte da byggeprosjektet kom til politisk behandling i 2015.

Da byggesaksavdelingen i nye Færder kommune ble oppmerksom på dette, startet de en gjennomgang av saken, som viste at bygningene heller ikke var oppført i tråd med plantegningene kommunen hadde mottatt. I november 2018 trakk plan- og byggesakspolitikerne i Færder byggetillatelsene tilbake fordi de var gitt på feilaktig grunnlag.

Campingplasseierne og deres advokater har hele tiden bestridt at kommunen er ført bak lyset. De har påklaget vedtaket om tilbaketrekking av byggetillatelsen, en klage Fylkesmannen avviste senhøstes 2019. Færder kommune ville deretter oppheve både bebyggelsesplanen og reguleringsplanen for området. Eierne varslet erstatningssøksmål, men begynte samtidig arbeidet med en ny reguleringsplan. En plan som fikk tommelen ned fra Færder-politikerne i januar 2023.

Eierne hadde fått benytte bygningene på dispensasjon fra kommunen for å kunne holde driften av campingplassen i gang, men i fjor vår var det slutt også på dette. Eierne ble ilagt dagbøter for hver dag servicebygget holdt........

© Tønsbergs Blad


Get it on Google Play