Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Huseierne, en medlemsorganisasjon som ivaretar boligeiernes interesser, melder at bokostnadene økte med 23 prosent i gjennomsnitt i 2023. Økningen fortsetter i 2024. Bokostnader består av rentekostnader, energikostnader, vedlikehold av bolig, kommunale gebyrer, eiendomsskatt og forsikring. De kostnadene som øker mest, er rentekostnader og kommunale gebyrer. Når så mange som 15 prosent av de som eier en bolig (ifølge analyseselskapet Sentio Research på oppdrag fra forskning.no), oppgir at de vurderer å selge boligen sin eller allerede har solgt den fordi de ikke har råd til å bo i den lenger, er det grunn til bekymring.

Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig i Tønsberg. Når utgifter til renter og strøm har økt betraktelig, må vi bidra til å redusere økningen, der vi kan, på andre områder. Det er begrenset hvilket handlingsrom vi som lokalpolitikere har, men eiendomsskatt og kommunale gebyrer har kommunen ansvar for. Mens noen ynder å mene at å innføre eiendomsskatt i Tønsberg er svaret på mye, er Høyre og FrP garantist for at det ikke innføres eiendomsskatt på bolig. Fordi vi ønsker at flest mulig skal ha råd til å bo i egen bolig.

Les også

Tønsbergøkonomien: Lys i tunnelen!

Gebyrene må opp

En økning i kommunaltekniske gebyrer kommer vi dessverre ikke utenom. Når renter på investeringer og generell prisstigning på varer og tjenester går opp, vil dette også påvirke kommunaltekniske gebyrer. Kommunale gebyrer skal dekke de reelle kostnader (også kalt selvkost) til vann, avløp, renovasjon og feiing. Samlet har avgiftene økt med 13 prosent fra i fjor til i år. Et grep som medførte lavere gebyrøkning, var å legge om henteordningen på renovasjon. Det er behov for å investere mer for å kunne gjennomføre kommunens prosjekter utslipps- og fossilfrie, og i tillegg kommer helt nødvendig utskiftning av ledningsnettet for vann og avløp.

Les også

Varsler kraftige kutt og omstilling i kommunen: – Dette blir en tøff reise

Den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, Norsk Vann, har beregnet et investeringsbehov på cirka 330 milliarder kroner på landets kommunale vann- og avløpsanlegg i perioden frem til 2040. Tønsberg kommune har sin andel av dette nødvendige investeringsbehovet. Det betyr at de store kostnadene som vil påløpe for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og oppgradere vann- og avløpsnettet, vil bli påført våre innbyggere i en periode hvor bo- og levekostnadene er krevende for mange.

Huseiernes kartlegging av vann- og avløpsgebyrene i landets største kommuner anslår en gjennomsnittlig økning på 60 prosent de neste årene. I tillegg vil nytt avløpsdirektiv med krav om nitrogenrensing medføre ytterligere økning. Det er per nå vanskelig å si hva investering i et anlegg for nitrogenrensing vil koste, avhengig av hvilken løsning som velges, men estimert kostnad per bolig ligger på mellom 5.000 og 10.000 kroner årlig. Vi snakker altså om et stort gebyrsjokk for alle boligeiere.

Les også

Uansvarlig å kutte i tjenestene

Høyre vil handle

Vi har ikke til hensikt å sitte stille og avvente – som regjeringspartiene foretrekker som arbeidsmetode. Høyre har denne perioden fremmet flere forslag på Stortinget som kan bidra til å redusere de kommunaltekniske gebyrene. Forslag om evaluering av selvkostprinsippet som finansieringsmodell, revidering av forskrift om beregning av samlet selvkost med mål om å forlenge perioden for når overskudd må tilbakeføres eller underskudd kan fremføres, vurdering av konsekvensene av å forlenge maksimal avskrivningstid og muligheten til å velge kalkylerente eller reell rente har fått støtte fra FrP, KrF og V, men er blitt avvist av regjeringspartiene. Samtidig jobbes det aktivt for at Staten skal bli med på spleiselaget for en friskere Oslofjord med solid støtte til bygging av nitrogenrenseanlegg.

Les også

Øk skatten!

Lokalt i Tønsberg kan vi til en viss grad påvirke hvilke investeringer som skal gjøres og hvordan tjenestene som gis, blir utført. Derfor har posisjonspartiene Høyre, FrP, KrF og V bedt kommunedirektøren om å utrede tiltak for å redusere økningen i kommunale gebyrer fra 2025. Det er på tide å snu alle steiner! Og kan vi for eksempel hente ut gevinster ved at flere kommuner deltar i samarbeidet om disse tjenestene? Kan noen arbeidsoppgaver effektiviseres? Kan vi tenke nytt rundt investeringer – uten at dette reduserer kvaliteten på tjenestene vi skal tilby våre innbyggere?

Vi gir oss ikke. Vi vil jobbe for at du skal kunne beholde mer av egen inntekt og bidra til at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Da må vi jobbe for at summen av det du må betale i kommunale skatter, avgifter og gebyrer, skal holdes nede.

Huseierne, en medlemsorganisasjon som ivaretar boligeiernes interesser, melder at bokostnadene økte med 23 prosent i gjennomsnitt i 2023. Økningen fortsetter i 2024. Bokostnader består av rentekostnader, energikostnader, vedlikehold av bolig, kommunale gebyrer, eiendomsskatt og forsikring. De kostnadene som øker mest, er rentekostnader og kommunale gebyrer. Når så mange som 15 prosent av de som eier en bolig (ifølge analyseselskapet Sentio Research på oppdrag fra forskning.no), oppgir at de vurderer å selge boligen sin eller allerede har solgt den fordi de ikke har råd til å bo i den lenger, er det grunn til bekymring.

Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig i Tønsberg. Når utgifter til renter og strøm har økt betraktelig, må vi bidra til å redusere økningen, der vi kan, på andre områder. Det er begrenset hvilket handlingsrom vi som lokalpolitikere har, men eiendomsskatt og kommunale gebyrer har kommunen ansvar for. Mens noen ynder å mene at å innføre eiendomsskatt i Tønsberg er svaret på mye, er Høyre og FrP garantist for at det ikke innføres eiendomsskatt på bolig. Fordi vi ønsker at flest mulig skal ha råd til å bo i egen bolig.

En økning i kommunaltekniske gebyrer kommer vi dessverre ikke utenom. Når renter på investeringer og generell prisstigning på varer og tjenester går opp, vil dette også påvirke kommunaltekniske gebyrer. Kommunale gebyrer skal dekke de reelle kostnader (også kalt selvkost) til vann, avløp, renovasjon og feiing. Samlet har avgiftene økt med 13 prosent fra i fjor til i år. Et grep som medførte lavere gebyrøkning, var å legge om henteordningen på renovasjon. Det er behov for å investere mer for å kunne gjennomføre kommunens prosjekter utslipps- og fossilfrie, og i tillegg kommer helt nødvendig utskiftning av ledningsnettet for vann og avløp.

Den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, Norsk Vann, har beregnet et investeringsbehov på cirka 330 milliarder kroner på landets kommunale vann- og avløpsanlegg i perioden frem til 2040. Tønsberg kommune har sin andel av dette nødvendige investeringsbehovet. Det betyr at de store kostnadene som vil påløpe for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og oppgradere vann- og avløpsnettet, vil bli påført våre innbyggere i en periode hvor bo- og levekostnadene er krevende for mange.

Huseiernes kartlegging av vann- og avløpsgebyrene i landets største kommuner anslår en gjennomsnittlig økning på 60 prosent de neste årene. I tillegg vil nytt avløpsdirektiv med krav om nitrogenrensing medføre ytterligere økning. Det er per nå vanskelig å si hva investering i et anlegg for nitrogenrensing vil koste, avhengig av hvilken løsning som velges, men estimert kostnad per bolig ligger på mellom 5.000 og 10.000 kroner årlig. Vi snakker altså om et stort gebyrsjokk for alle boligeiere.

Vi har ikke til hensikt å sitte stille og avvente – som regjeringspartiene foretrekker som arbeidsmetode. Høyre har denne perioden fremmet flere forslag på Stortinget som kan bidra til å redusere de kommunaltekniske gebyrene. Forslag om evaluering av selvkostprinsippet som finansieringsmodell, revidering av forskrift om beregning av samlet selvkost med mål om å forlenge perioden for når overskudd må tilbakeføres eller underskudd kan fremføres, vurdering av konsekvensene av å forlenge maksimal avskrivningstid og muligheten til å velge kalkylerente eller reell rente har fått støtte fra FrP, KrF og V, men er blitt avvist av regjeringspartiene. Samtidig jobbes det aktivt for at Staten skal bli med på spleiselaget for en friskere Oslofjord med solid støtte til bygging av nitrogenrenseanlegg.

Lokalt i Tønsberg kan vi til en viss grad påvirke hvilke investeringer som skal gjøres og hvordan tjenestene som gis, blir utført. Derfor har posisjonspartiene Høyre, FrP, KrF og V bedt kommunedirektøren om å utrede tiltak for å redusere økningen i kommunale gebyrer fra 2025. Det er på tide å snu alle steiner! Og kan vi for eksempel hente ut gevinster ved at flere kommuner deltar i samarbeidet om disse tjenestene? Kan noen arbeidsoppgaver effektiviseres? Kan vi tenke nytt rundt investeringer – uten at dette reduserer kvaliteten på tjenestene vi skal tilby våre innbyggere?

Vi gir oss ikke. Vi vil jobbe for at du skal kunne beholde mer av egen inntekt og bidra til at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Da må vi jobbe for at summen av det du må betale i kommunale skatter, avgifter og gebyrer, skal holdes nede.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Redusert gebyrsjokk på bolig - Jill Eirin Undem
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Redusert gebyrsjokk på bolig

46 0
27.05.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Huseierne, en medlemsorganisasjon som ivaretar boligeiernes interesser, melder at bokostnadene økte med 23 prosent i gjennomsnitt i 2023. Økningen fortsetter i 2024. Bokostnader består av rentekostnader, energikostnader, vedlikehold av bolig, kommunale gebyrer, eiendomsskatt og forsikring. De kostnadene som øker mest, er rentekostnader og kommunale gebyrer. Når så mange som 15 prosent av de som eier en bolig (ifølge analyseselskapet Sentio Research på oppdrag fra forskning.no), oppgir at de vurderer å selge boligen sin eller allerede har solgt den fordi de ikke har råd til å bo i den lenger, er det grunn til bekymring.

Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig i Tønsberg. Når utgifter til renter og strøm har økt betraktelig, må vi bidra til å redusere økningen, der vi kan, på andre områder. Det er begrenset hvilket handlingsrom vi som lokalpolitikere har, men eiendomsskatt og kommunale gebyrer har kommunen ansvar for. Mens noen ynder å mene at å innføre eiendomsskatt i Tønsberg er svaret på mye, er Høyre og FrP garantist for at det ikke innføres eiendomsskatt på bolig. Fordi vi ønsker at flest mulig skal ha råd til å bo i egen bolig.

Les også

Tønsbergøkonomien: Lys i tunnelen!

Gebyrene må opp

En økning i kommunaltekniske gebyrer kommer vi dessverre ikke utenom. Når renter på investeringer og generell prisstigning på varer og tjenester går opp, vil dette også påvirke kommunaltekniske gebyrer. Kommunale gebyrer skal dekke de reelle kostnader (også kalt selvkost) til vann, avløp, renovasjon og feiing. Samlet har avgiftene økt med 13 prosent fra i fjor til i år. Et grep som medførte lavere gebyrøkning, var å legge om henteordningen på renovasjon. Det er behov for å investere mer for å kunne gjennomføre kommunens prosjekter utslipps- og fossilfrie, og i tillegg kommer helt nødvendig utskiftning av ledningsnettet for vann og avløp.

Les også

Varsler kraftige kutt og omstilling i kommunen: – Dette blir en tøff reise

Den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, Norsk Vann, har beregnet et investeringsbehov på cirka 330 milliarder kroner på landets kommunale vann- og avløpsanlegg i........

© Tønsbergs Blad


Get it on Google Play