Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det omtalte området har en lang og en noe brokete historie. Konklusjonen er at Barkåker Syd er avvist av departementet, og ikke er aktuell for utvikling på det nåværende tidspunkt.

Tønsberg kommunestyre har nylig vedtatt ny arealplan. Prosessen frem til vedtak har vært både grundig og god. Fokuset har hele tiden vært å sette av de arealene som dekker våre behov nå, og samtidig tenke langsiktig. For Høyre er det viktig å få på plass attraktive næringsområder, og legge til rette for et variert næringsliv. Vi ønsker næringsetablering i hele kommunen for å kunne skape levende lokalsamfunn og en aktiv kommune som yrer av liv.

Det er blitt utarbeidet en rapport om næringsområder, handel, bransjeglidning og 15-minuttersbyen. Denne har vurdert næringsarealer i kommunen med fokus på å styre besøksintensive næringer til områder i senterstrukturen vår, og ikke-besøksintensive næringer/ virksomheter til områder utenfor bysentrum, område- og lokalsentrene.

Les også

Trist å se at dette renner bort

Press på Barkåker

Barkåker ligger sentralt til i nærheten av E18. Det har derfor vært et stort press på Barkåker-samfunnet. For Høyre er det viktig å ha flere tanker i hodet: Hvordan legge til rette for gode og attraktive næringsområder, hvordan ta vare på god dyrka/dyrkbar mark og friluftsområder, og hvordan ivareta Barkåker som et godt sted å bo? Det krever god tilpasning mellom bosteds- og næringskvaliteter, samt naturhensyn. Barkåker er derfor ett av områdene i den arealplanen vi har jobbet mest med, nettopp for å få til en best mulig balanse mellom bolig, næring og grønne arealer.

Les også

Boligeiere og industri-utviklere er på kollisjonskurs: – Fare for kollaps

Barkåker har i den nye arealplanen to store områder regulert for næring. På Barkåker Øst legges det til rette for næringer som krever mer areal enn kontorarbeidsplasser, eller handel som hører til i sentrum. Ødegården er også godt i gang som et spennende utviklingsområde, hvor aktører nå står klare til å komme i gang med graving og etablering.

I tillegg til Barkåker har vi flere spennende næringsarealer rundt omkring i kommunen. Bentsrud næringspark mellom Holmestrand og Tønsberg åpner for plasskrevende næring. Rygg miljøpark på Taranrød skal videreutvikles.

Les også

Vil sprenge åsen ved E18, men det kan få konsekvenser: – Det er sånne avgjørelser som bit for bit er i ferd med å drepe Oslofjorden

Raskere i plan- og byggesaker

Med ny arealplan skal nettstedet Prospekt Tønsberg oppdateres. Dette er et verktøy for næringslivet som lurer på hvilke ledige næringsarealer som finnes i kommunen. I tillegg har Høyre og resten av posisjonen satt av midler til prosjekt byggeløftet. Prosjektet er godt i gang og undersøker hvordan eiendomssaker oppleves fra et brukerståsted. Her vil vi se på både saksbehandlingstiden, dialogen underveis i søknadsprosessen og hva som kan gjøres for at byggenæringen og andre som er avhengig av beslutninger fra kommunens side opplever denne prosessen positivt. Høyre vil arbeide for en raskere og mer forutsigbar behandling av omreguleringer og byggesaker gjennom digitalisering og forenkling av prosessene.

Les også

De vanskelige valgene om arealene

Når det i 2025 blir fire togavganger i timen mellom Tønsberg og Oslo blir det viktig å ha attraktive sentrumsnære næringsarealer. Vi har flere nye sentrumsnære arealer som egner seg svært godt for kontor-/ kompetansearbeidsplasser som Jernbanetomta, Kaldnes Vest, Korten og Statens Park. Hver dag pendler mye kompetanse ut av Tønsberg. Høyre vil jobbe for at flere skal pendle til Tønsberg, og til og med bosette seg her – fordi vi har en kommune folk har lyst til å bo i. Tønsberg har i dag en stor andel offentlige arbeidsplasser. Det er bra, og de skal vi fortsatt ha. Men Høyre ønsker et større mangfold av næringer og flere private arbeidsplasser.

Les også

Den viktigste jobben

Nye planer for Undrumsdal

I disse dager jobbes det med ny planstrategi for Tønsberg kommune. I denne vil ny strategisk næringsplan være sentral. Det er gjort en kvantitativ undersøkelse hvor rett areal og god kommunikasjon er råd som går igjen fra næringslivet til kommunen. Areal er og vil være viktig fremover for å fortsatt kunne være en attraktiv kommune for næringslivet. Selv om ny arealplan nylig er vedtatt, er vi allerede i gang med å tenke videre. Ett spennende område vi ønsker å jobbe med og undersøke mulighetsrommet for er Undrumsdal. Dette området ligger både tett på E18, nye Horten togstasjon (flytting av Skoppum stasjon) og Universitetet i Sørøst-Norge.

Les også

Sjøfartsbyen Tønsberg - nå og i fremtiden

Tønsberg er i dag en attraktiv kommune å ha bedrift i med gode og varierte næringsarealer i hele kommunen. Høyre er garantisten for at næringsattraktivitet skal ha høyt fokus fremover. Vi vil sørge for at næringslivet møter en kommune som ønsker å spille på lag. Høyre ønsker å legge til rette for enklere etablering av ny næringsvirksomhet i Tønsberg, og at næringslivet skal ha mulighet til å vokse og videreutvikles innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og innbyggernes livskvalitet.

Det omtalte området har en lang og en noe brokete historie. Konklusjonen er at Barkåker Syd er avvist av departementet, og ikke er aktuell for utvikling på det nåværende tidspunkt.

Tønsberg kommunestyre har nylig vedtatt ny arealplan. Prosessen frem til vedtak har vært både grundig og god. Fokuset har hele tiden vært å sette av de arealene som dekker våre behov nå, og samtidig tenke langsiktig. For Høyre er det viktig å få på plass attraktive næringsområder, og legge til rette for et variert næringsliv. Vi ønsker næringsetablering i hele kommunen for å kunne skape levende lokalsamfunn og en aktiv kommune som yrer av liv.

Det er blitt utarbeidet en rapport om næringsområder, handel, bransjeglidning og 15-minuttersbyen. Denne har vurdert næringsarealer i kommunen med fokus på å styre besøksintensive næringer til områder i senterstrukturen vår, og ikke-besøksintensive næringer/ virksomheter til områder utenfor bysentrum, område- og lokalsentrene.

Barkåker ligger sentralt til i nærheten av E18. Det har derfor vært et stort press på Barkåker-samfunnet. For Høyre er det viktig å ha flere tanker i hodet: Hvordan legge til rette for gode og attraktive næringsområder, hvordan ta vare på god dyrka/dyrkbar mark og friluftsområder, og hvordan ivareta Barkåker som et godt sted å bo? Det krever god tilpasning mellom bosteds- og næringskvaliteter, samt naturhensyn. Barkåker er derfor ett av områdene i den arealplanen vi har jobbet mest med, nettopp for å få til en best mulig balanse mellom bolig, næring og grønne arealer.

Barkåker har i den nye arealplanen to store områder regulert for næring. På Barkåker Øst legges det til rette for næringer som krever mer areal enn kontorarbeidsplasser, eller handel som hører til i sentrum. Ødegården er også godt i gang som et spennende utviklingsområde, hvor aktører nå står klare til å komme i gang med graving og etablering.

I tillegg til Barkåker har vi flere spennende næringsarealer rundt omkring i kommunen. Bentsrud næringspark mellom Holmestrand og Tønsberg åpner for plasskrevende næring. Rygg miljøpark på Taranrød skal videreutvikles.

Med ny arealplan skal nettstedet Prospekt Tønsberg oppdateres. Dette er et verktøy for næringslivet som lurer på hvilke ledige næringsarealer som finnes i kommunen. I tillegg har Høyre og resten av posisjonen satt av midler til prosjekt byggeløftet. Prosjektet er godt i gang og undersøker hvordan eiendomssaker oppleves fra et brukerståsted. Her vil vi se på både saksbehandlingstiden, dialogen underveis i søknadsprosessen og hva som kan gjøres for at byggenæringen og andre som er avhengig av beslutninger fra kommunens side opplever denne prosessen positivt. Høyre vil arbeide for en raskere og mer forutsigbar behandling av omreguleringer og byggesaker gjennom digitalisering og forenkling av prosessene.

Når det i 2025 blir fire togavganger i timen mellom Tønsberg og Oslo blir det viktig å ha attraktive sentrumsnære næringsarealer. Vi har flere nye sentrumsnære arealer som egner seg svært godt for kontor-/ kompetansearbeidsplasser som Jernbanetomta, Kaldnes Vest, Korten og Statens Park. Hver dag pendler mye kompetanse ut av Tønsberg. Høyre vil jobbe for at flere skal pendle til Tønsberg, og til og med bosette seg her – fordi vi har en kommune folk har lyst til å bo i. Tønsberg har i dag en stor andel offentlige arbeidsplasser. Det er bra, og de skal vi fortsatt ha. Men Høyre ønsker et større mangfold av næringer og flere private arbeidsplasser.

I disse dager jobbes det med ny planstrategi for Tønsberg kommune. I denne vil ny strategisk næringsplan være sentral. Det er gjort en kvantitativ undersøkelse hvor rett areal og god kommunikasjon er råd som går igjen fra næringslivet til kommunen. Areal er og vil være viktig fremover for å fortsatt kunne være en attraktiv kommune for næringslivet. Selv om ny arealplan nylig er vedtatt, er vi allerede i gang med å tenke videre. Ett spennende område vi ønsker å jobbe med og undersøke mulighetsrommet for er Undrumsdal. Dette området ligger både tett på E18, nye Horten togstasjon (flytting av Skoppum stasjon) og Universitetet i Sørøst-Norge.

Tønsberg er i dag en attraktiv kommune å ha bedrift i med gode og varierte næringsarealer i hele kommunen. Høyre er garantisten for at næringsattraktivitet skal ha høyt fokus fremover. Vi vil sørge for at næringslivet møter en kommune som ønsker å spille på lag. Høyre ønsker å legge til rette for enklere etablering av ny næringsvirksomhet i Tønsberg, og at næringslivet skal ha mulighet til å vokse og videreutvikles innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og innbyggernes livskvalitet.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Godt med næringsareal i Tønsberg - Jill Eirin Undem
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Godt med næringsareal i Tønsberg

31 0
22.04.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det omtalte området har en lang og en noe brokete historie. Konklusjonen er at Barkåker Syd er avvist av departementet, og ikke er aktuell for utvikling på det nåværende tidspunkt.

Tønsberg kommunestyre har nylig vedtatt ny arealplan. Prosessen frem til vedtak har vært både grundig og god. Fokuset har hele tiden vært å sette av de arealene som dekker våre behov nå, og samtidig tenke langsiktig. For Høyre er det viktig å få på plass attraktive næringsområder, og legge til rette for et variert næringsliv. Vi ønsker næringsetablering i hele kommunen for å kunne skape levende lokalsamfunn og en aktiv kommune som yrer av liv.

Det er blitt utarbeidet en rapport om næringsområder, handel, bransjeglidning og 15-minuttersbyen. Denne har vurdert næringsarealer i kommunen med fokus på å styre besøksintensive næringer til områder i senterstrukturen vår, og ikke-besøksintensive næringer/ virksomheter til områder utenfor bysentrum, område- og lokalsentrene.

Les også

Trist å se at dette renner bort

Press på Barkåker

Barkåker ligger sentralt til i nærheten av E18. Det har derfor vært et stort press på Barkåker-samfunnet. For Høyre er det viktig å ha flere tanker i hodet: Hvordan legge til rette for gode og attraktive næringsområder, hvordan ta vare på god dyrka/dyrkbar mark og friluftsområder, og hvordan ivareta Barkåker som et godt sted å bo? Det krever god tilpasning mellom bosteds- og næringskvaliteter, samt naturhensyn. Barkåker er derfor ett av områdene i den arealplanen vi har jobbet mest med, nettopp for å få til en best mulig balanse mellom bolig, næring og grønne arealer.

Les også

Boligeiere og industri-utviklere er på kollisjonskurs: – Fare for kollaps

Barkåker har i den nye arealplanen to store områder regulert for næring. På Barkåker Øst legges det til rette for næringer som krever mer areal enn kontorarbeidsplasser, eller handel som hører til i sentrum. Ødegården er også godt i gang som et spennende utviklingsområde, hvor aktører nå står klare til å komme i gang med graving og etablering.

I tillegg til Barkåker har vi flere spennende næringsarealer rundt omkring i kommunen. Bentsrud næringspark mellom Holmestrand og Tønsberg åpner for plasskrevende næring. Rygg miljøpark på Taranrød skal videreutvikles.

Les også

Vil sprenge åsen ved E18, men det........

© Tønsbergs Blad


Get it on Google Play