Og svaret skal du få med en gang – nei det går ikke an at det er slik. Og det var ikke slik heller!

Det omtalte møtet var kommet i stand etter ønske fra en konkret beboerforening som ville ha veiledning om det videre arbeidet med utfordringer som følge av reindrift i et boligområde.

At noen ber Statsforvalteren om veiledning er helt normalt, og gjelder en rekke ulike saker. Vi gjør det overfor kommuner, enkeltpersoner og bedrifter, og vi respekterer partenes ønske om å få denne veiledningen uten andre til stede.

Å framstille dette som et folkemøte der man kan kreve tilgang blir derfor fullstendig feil.

Og det er naturligvis også bakgrunnen for at de som møtte opp uten invitasjon ikke fikk komme inn!Det er dessuten verdt å få med seg at det nylig ble gjennomført en befaring i det aktuelle området på Kvaløya – der våre saksbehandlere hadde møte med reineieren og hans støttespillere. Her var beboerforeningen ikke til stede. At parter i en sak får anledning til å møte Statsforvalteren uten andre til stede, handler om rettssikkerhet. Den skal vi ivareta – for alle parter.

Å framstille dette som at noen forsøker å holde en av partene unna et «hemmelig» møte, blir derfor meningsløst.

Minst like feilaktig og usaklig blir det når Ságat viderebringer påstander fra en av landsdelens markante juridiske stemmer om at man har invitert en mobb for å diskutere en enkeltperson. Det er ikke slik vi driver forvaltning, og det bør være godt kjent også i det juridiske miljøet i landsdelen.Ságat ble i forkant av møtet flere ganger gjort oppmerksom på hvilket møte dette var, og hva det ikke var – men det har åpenbart ikke hatt betydning.

En rekke av påstandene som blir framsatt i avisen er dessuten så grovt feilaktige at de knapt nok fortjener oppmerksomhet. Men det må være klart for alle at Statsforvalteren ikke legger til rette for rasisme. Vi inviterer heller ingen mobb, eller legger til rette for trakassering.

Vi har stor respekt for medias kritiske søkelys. Det er en styrke i vårt demokrati, og media skal stille kritiske spørsmål til de som til enhver tid sitter med makta. Forutsetningen må likevel være at man forholder seg til hva som er de faktiske forhold.

At saken om reindriften på Kvaløya er utfordrende, har vi stor forståelse for. Og den er krevende for flere parter. Det hviler derfor et ansvar på mange for å finne mulige løsninger.

Grunnløse påstander og omtrentlig omgang med fakta bidrar ikke til det.

QOSHE - Nei, Ságat – Statsforvalteren legger ikke til rette for rasisme - Torhild Gjølme
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nei, Ságat – Statsforvalteren legger ikke til rette for rasisme

42 30
23.05.2024

Og svaret skal du få med en gang – nei det går ikke an at det er slik. Og det var ikke slik heller!

Det omtalte møtet var kommet i stand etter ønske fra en konkret beboerforening som ville ha veiledning om det videre arbeidet med utfordringer som følge av reindrift i et boligområde.

At noen ber Statsforvalteren om veiledning er helt normalt, og gjelder en rekke ulike saker. Vi gjør det overfor kommuner, enkeltpersoner og bedrifter, og vi respekterer partenes ønske om å få denne veiledningen uten andre til stede.

Å framstille dette som et folkemøte der man kan kreve tilgang blir derfor........

© Ságat


Get it on Google Play