Vi har deltatt og blitt ydmyket og trakassert på mange fellesmøter der en stor gruppe laksebreveiere fra Tana beslutter hvem som skal representere Karasjok. De støtter seg til Tanaforskriftens § 8 som sier at fellesmøtet velger medlemmer til TF.

Nytt styre i TF skulle velges høsten 2023. Det gikk galt, og siden har det gått enda mer galt.

Det tredje forsøk på å få valgt laksebreveiere fant sted 24.4.24. Hele møtet var en oppvisning i forakt for grunnleggende regler og for de lover og regler som TF skal styres etter. Vi er glade for departementet reagerte raskt og i brev av 30.4.24 slo de fast at valgene var lovstridige, og ba gruppen snarest rette opp lovbruddene.

«Styret» samlet seg til møte den 13.5.24 og her kom 8 av de 9 deltakerne frem til at departementet sannsynligvis ikke har juridisk kompetanse til å fastslå lovbrudd. De akter derfor å beholde kontrollen av TF inn til videre, og nedsatte en gruppe som skal vurdere gjeldende lovverk.

Dette siste viser til fulle at lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget nå er helt ute av kontroll.

Men heldigvis er regjeringa fortsatt absolutt på at fiske fortsatt skal være stengt for å redde laksestammene i vassdraget, det verdsetter vi i Karasjok som nesten ikke har fått laks på mange år.

Vi har forståelse for at departementet har utfordringer med å finne frem til hvordan de kan gripe inn, men forutsetter at de ivaretar våre demokratiske tradisjoner og dermed vårt syn på at det er helt uakseptabelt at Tanavassdraget fiskeriforvaltning skal ledes av en gruppe på 9 personer der et flertall på 5 ikke er lovlig valgt.

Karasjok sonen, som representerer 73 av totalt 80 laksebreveiere i Karasjok, krever at departementet umiddelbart og i klare ordelag, varsler at situasjonen er uakseptabel og at de vil ta kontroll over TF, og samtidig igangsetter en prosess med å revidere Tanaforskriften. Karasjok sonen vil bidra aktivt i den prosessen

QOSHE - Forvaltning av Tanavassdraget er ute av kontroll – KLD må handle - Tore-Jan Gjerpe
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Forvaltning av Tanavassdraget er ute av kontroll – KLD må handle

46 1
27.05.2024

Vi har deltatt og blitt ydmyket og trakassert på mange fellesmøter der en stor gruppe laksebreveiere fra Tana beslutter hvem som skal representere Karasjok. De støtter seg til Tanaforskriftens § 8 som sier at fellesmøtet velger medlemmer til TF.

Nytt styre i TF skulle velges høsten 2023. Det gikk galt, og siden har det gått enda mer galt.

Det tredje forsøk på å få valgt laksebreveiere fant sted 24.4.24. Hele møtet var en oppvisning i forakt for grunnleggende regler og........

© Ságat


Get it on Google Play