Sametingsrådet og NSR trenger ikke bekymre seg, det er fortsatt ingen spøkelser ute ved høylys dag.

Bargiidbellodat mener at Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid er velbegrunnet og inkluderer nødvendige tiltak for å starte forsoningen. Kommisjonen har brukt fem år på å reise rundt i landet, samle historier og bygge opp en grundig argumentasjon for sine forslag til tiltak. Det er viktig å støtte dette arbeidet for å sikre en samlet tilnærming til forsoning.

Det samiske samfunnets høringsuttalelser er viktige og vil følge saken videre, og de vil gi et verdifullt bidrag i den påfølgende forsoningsprosessen. Selv om vi ikke fremmet ytterligere tiltak i Sametinget, betyr det ikke at vi overser disse uttalelsene. De vil fortsatt spille en rolle i det videre arbeidet.

Ved å støtte kommisjonens grundige arbeid og argumentasjon, tror vi at prosessen blir styrket. Dette bidrar til å fjerne usikkerhet om «sannheten» og veien videre, og gir kommuner, fylker og andre aktører et klart utgangspunkt for å kunne sette inn sterke tiltak for en samlet forsoning.

Les også:

Debatt: Sannhet- og forsoning: Visst er det samiske samfunnet kompetent


Kommisjonen har brukt flere år på sitt arbeid, mens Sametinget har hatt kortere tid til å vurdere tiltakene, fra juni 2023 til februar 2024. Det ligger en styrke i å støtte kommisjonen, da deres arbeid er omfattende og godt forankret uten å være farget politisk. Det er også verdt å nevne at også forslag i høringssvar fra det samiske samfunnet ble forkastet fordi de ikke passet inn i det politiske flertallets prioriteringer.

Vi mener at NSR og sametingsrådet har tatt en uheldig tilnærming ved å kritisere vårt valg om å støtte Sannhets- og forsoningskommisjonens forslag. Å antyde at sametingsrådet har funnet bedre løsninger på kortere tid, fra juni 2023 til mars 2024, kan virke som en undergraving av kommisjonens innsats.

For oss i Bargiidbellodat er det viktig at forsoningsprosessen er forankret på en slik måte at flest mulig får muligheten til å delta. I dette perspektivet er det viktig å ivareta alle. Derfor var det spesielt å delta i Sametingets behandling av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport hvor flertallet med NSR i spissen kritiserte vårt valg om å støtte kommisjonens 20 tiltak og jobbe videre opp mot sentrale myndigheter, kommuner, fylker, institusjoner og organisasjoner for forsoning. Denne kritikken har til vår overraskelse fortsatt fra NSR og sametingsrådets side, noe som viser flertallets arroganse i en sak hvor flest mulig burde vært samlet.

Derfor tok også vi i Bargiidbellodat kontakt med alle partier i Sametinget for å forsøke å finne frem til en felles løsning under Sametingets komitébehandling. Dette initiativet ble avslått av Nordkalottfolket sammen med FrP, selv om Nordkalottfolkets forslag i saken stort sett er det samme som NSR-rådets innstilling til plenum. Det tverrpolitiske arbeidet som vi initierte resulterte likevel i et overordnet vedtak som fikk stort flertall i Sametingets plenum.

Stortingets behandling av rapporten vil ha avgjørende betydning for videre prosess, siden dette vil bestemme hvor ressursene kanaliseres. Det er viktig at Stortinget tar hensyn til kommisjonens arbeid og de bredere samfunnsbehovene.

Når det gjelder Nordkalottfolkets mindretallsforslag, viser det ikke en tydelig politisk forskjell til NSRs politiske valg og prioriteringer. Samtidig mener vi at både Nordkalottfolkets og NSRs forslag uthuler kommisjonens velbegrunnede og realistiske forslag til starten av forsoningsprosessen.

Vi håper at Stortinget danner et stort flertall som vil stå seg over tid, erkjenner fornorskingsprosessene og støtter kommisjonens arbeid og tiltak. Dette er essensielt for at hele samfunnet kan starte en reell forsoning for alle.

Jeg håper dette klargjør Bargiidbellodats syn og viser vår forpliktelse til en grundig og respektfull oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

QOSHE - Vi støtter Sannhetskommisjonens forslag for reell forsoning - Ronny Wilhelmsen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vi støtter Sannhetskommisjonens forslag for reell forsoning

44 0
22.05.2024

Sametingsrådet og NSR trenger ikke bekymre seg, det er fortsatt ingen spøkelser ute ved høylys dag.

Bargiidbellodat mener at Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid er velbegrunnet og inkluderer nødvendige tiltak for å starte forsoningen. Kommisjonen har brukt fem år på å reise rundt i landet, samle historier og bygge opp en grundig argumentasjon for sine forslag til tiltak. Det er viktig å støtte dette arbeidet for å sikre en samlet tilnærming til forsoning.

Det samiske samfunnets høringsuttalelser er viktige og vil følge saken videre, og de vil gi et verdifullt bidrag i den påfølgende forsoningsprosessen. Selv om vi ikke fremmet ytterligere tiltak i Sametinget, betyr det ikke at vi overser disse uttalelsene. De vil fortsatt spille en rolle i det videre arbeidet.

Ved å støtte kommisjonens grundige arbeid og argumentasjon, tror vi at prosessen blir styrket. Dette bidrar til å fjerne usikkerhet om «sannheten» og veien videre, og gir kommuner, fylker og andre aktører et........

© Ságat


Get it on Google Play