Jon Helgheim, Fremskrittspartiet

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

(Drammens Tidende): I et leserinnlegg skriver organisasjonen FRI at all deres opplæringsmateriell er faglig forankret og at Drammen kommune bør bruke dem til opplæring av elever og ansatte i kjønns- og seksualitetsmangfold.

At opplæringsmateriellet i stor grad er basert på undersøkelser og faktisk kunnskap om hvordan en del skeive opplever hverdagen, har jeg ingen grunn til å tvile på.

At de fremstiller vitenskapelig forankrede teorier og en faglig god tilnærming til hvordan skolen skal forholde seg en rekke problemstillinger rundt spesielt kjønnsidentitet, er det all grunn til å tvile på.

Det henvises til et opplæringsopplegg i teksten. Det finnes å lese på følgende nettadresse: https://www.friosloviken.no/kun/ressurser/modul-1-hvordan-skape-en-inkluderende-skole/

Jeg har gjennomgått FRIs opplæring for ansatte i drammensskolen, og her er det både noe nyttig og relevant innhold, og noe ganske oppsiktsvekkende galt. Jeg ble sittende igjen med flere spørsmål enn svar etter kurset. Dersom alle ansatte i drammensskolen hadde fulgt opplegget og anbefalingene slavisk, hadde vi fått en skolehverdag som for de aller fleste ville vært svært problematisk.

For det første ville ikke barn kunne lært hva en jente eller gutt er, de anbefaler nemlig at man ikke skal si til barn at gutter har penis og jenter har vagina.

Er dette en faglig forankret tilnærming?

Videre antyder FRI veldig tydelig at lærere ikke skal anta at en jente de snakker med er en jente, og i alle fall ikke kalle henne for «hun».

Selv om de aller fleste elever helt klart vil foretrekke å bli kalt «han» eller «hun», så anbefaler FRI at ingen skal det av hensyn til noen ekstremt få med spesielle ønsker.

De anbefaler lærerne å spørre elevene hva de vil bli omtalt som.

Hvordan vil det føles for en gutt som aldri før har tenkt at noen kunne finne på å oppfatte han som en jente, at læreren plutselig spør om han er komfortabel med å bli kalt for gutt?

Les også:

Hadde jeg i første klasse blitt møtt av en lærer som virket usikker på om jeg var gutt eller jente, så hadde jeg blitt alvorlig usikker på meg selv og hvorfor læreren kanskje tror jeg er en jente. Det kunne vært totalt ødeleggende for min selvtillit og identitetsfølelse.

Hvordan er det faglig forankret at alle elever skal spørres om hvilket kjønn de har og hva kan det bety for de som aldri tidligere har lurt på dette?

Er det kanskje sånn at FRI mener det bare er elever der læreren er usikker på kjønnet man skal spørre, og hvordan skal læreren peke ut disse? Er det ikke slik at FRI mener slikt er usynlig? Dette svarer ikke kursopplegget på, og det er kanskje like greit.

I kursopplegget sies det at en del elever kan oppleve inndeling i gutte- og jentegrupper som ubehagelig, fordi de kanskje er jente med mange guttevenner og kan oppleve å bli satt i en gruppe de ikke har venner i.

Kan ikke alle elever oppleve å bli satt i en gruppe med andre enn vennene sine når læreren inndeler? Er ikke det noen ganger et poeng i seg selv at man ikke bare skal samarbeide med vennene sine?

Ved eventuell kjønnsinndeling mener FRI at det er viktig at alle elevene får gå til den gruppen de selv ønsker. Det vil si at en jente må få gå til guttegruppa eller omvendt, dersom de ønsker det. Da er jo kjønnsinndeling ikke lenger kjønnsinndeling.

Dersom en lærer deler skoleklassen etter kjønn for å unngå kroppsfiksering, noe drammensskolen faktisk gjør, så vil hele poenget bli borte dersom gutter kan velge å delta i jentegruppen. Kjønnsdelt svømmeundervisning er jeg kritisk til, men det er underlig at drammensskolen både skal praktisere dette og ha et undervisningsopplegg som vil ødelegge for intensjonen med praksisen.

Enda mer oppsiktsvekkende blir det at FRI i sitt opplegg sier at det er viktig at elever selv må få velge hvilken garderobe de vil bruke. Det vil i praksis si at enhver gutt i ungdomsskolen skal stå fritt til å bruke jentegarderoben sammen med resten av jentene, noe som selvsagt vil være helt uholdbart for de aller fleste elever.

Dette kan umulig være faglig forankret eller anbefalt i drammensskolen, derfor bør heller ikke slikt undervisningsopplegg benyttes.

Alle elever har rett på respekt og forståelse. Jeg vil gjerne se forskningsbelegget FRI har til å hevde at det beste for alle elever er at ingen skal lære hva som kjennetegner gutter og jenter, at elever som aldri har lurt, skal spørres om hvilket pronomen de foretrekker og at gutter og menn fritt skal ha tilgang til jentenes dusj og skifteområde.

Jeg var svært tvilende til FRIs undervisningsopplegg fra før, etter å ha gjennomgått det er jeg ikke tvilende lenger, nå er jeg helt sikker på at det er uegnet.

QOSHE - Vil at jenter og gutter skal dusje sammen - Jon Helgheim 
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vil at jenter og gutter skal dusje sammen

64 5
22.05.2024

Jon Helgheim, Fremskrittspartiet

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

(Drammens Tidende): I et leserinnlegg skriver organisasjonen FRI at all deres opplæringsmateriell er faglig forankret og at Drammen kommune bør bruke dem til opplæring av elever og ansatte i kjønns- og seksualitetsmangfold.

At opplæringsmateriellet i stor grad er basert på undersøkelser og faktisk kunnskap om hvordan en del skeive opplever hverdagen, har jeg ingen grunn til å tvile på.

At de fremstiller vitenskapelig forankrede teorier og en faglig god tilnærming til hvordan skolen skal forholde seg en rekke problemstillinger rundt spesielt kjønnsidentitet, er det all grunn til å tvile på.

Det henvises til et opplæringsopplegg i teksten. Det finnes å lese på følgende nettadresse: https://www.friosloviken.no/kun/ressurser/modul-1-hvordan-skape-en-inkluderende-skole/

Jeg har gjennomgått FRIs opplæring for ansatte i drammensskolen, og her er det både noe nyttig og relevant innhold, og noe ganske oppsiktsvekkende galt. Jeg ble sittende igjen med flere spørsmål enn svar etter kurset. Dersom alle ansatte i drammensskolen hadde fulgt opplegget og........

© Nettavisen


Get it on Google Play