Hans Geelmuyden

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Nå senest i et tilsvar til en kommentar jeg skrev 1. februar.

Kaski burde slutte med det. Nullskattyter bør avskaffes som begrep.

Kaski gjentar til det kjedsommelige at vi ville få 25.000 nullskattytere dersom formuesskatten ble avskaffet.

Bakgrunnen for påstanden er et spørsmål Arbeiderpartiets finansfraksjon stilte Finansdepartementet våren 2021:

«Hvor mange nullskattytere kan vi forvente oppstår dersom formuesskatten fjernes», er spørsmålet.

Finansdepartementet tar i svaret sitt utgangspunkt i personlige skattytere som kun betalte formuesskatt i 2019. Svaret er basert på skattedata fra 2017.

Finansdepartementet skriver at rundt 481.000 personer som er 17 år eller eldre, verken betalte personlig inntektsskatt eller formuesskatt i 2019, hvorav 120.400 var pensjonister.

Det ville blitt rundt 25.000 flere slike personer, dersom man fjernet formuesskatten.

Men Finansdepartementet tar flere forbehold, og understreker at selv om disse personene ikke ville bidratt med skatt personlig, vil for eksempel eiere av næringsvirksomhet bidra med skatter gjennom selskapsskatt.

Dessuten er beregningene omfattet med stor usikkerhet.

Hans Geelmuyden er norsk samfunnsdebattant, journalist, skribent, kommentator og tidligere sjefredaktør i Morgenbladet. Han er siviløkonom fra NHH, og har bygget, ledet, eid og solgt Geelmuyden Kiese Gruppen.

I kommentaren min 1. februar understreker jeg gjentatte ganger at jeg kun argumenterer for å fjerne skatt på arbeidende kapital, altså for «eiere av næringsvirksomhet» som Finansdepartementet skriver.

Jeg argumenterer ikke for å fjerne hele formuesskatten.

Jeg har ingenting imot at folk betaler formuesskatt på prangende forbruk, primærbolig som har 75 prosent skatterabatt opp til 10 millioner, eller sekundærbolig som ikke lenger har rabatt i det hele tatt.

Det er skatten på arbeidende kapital (eller næringskapital som noen kaller det) som er skadelig.

Likevel argumenterer Kaski i sitt tilsvar som om jeg foreslår å fjerne det hele, altså 30 milliarder kroner basert på 2023-tall.

Av dette beløpet kommer 10 milliarder fra hus og hytter, og 20 milliarder fra arbeidende kapital.

Dersom man fjernet sistnevnte kategori, viser beregninger at vi i ett enkelt år kan få 900 nullskattytere (de som i Finansdepartementets beregning for 2024 har en ligningsformue på mer enn fem millioner kroner).

Det er langt fra Kaskis 25.000 til 900.

Beregninger viser dessuten at antall nullskattytere blir borte dersom vi ser flere år i sammenheng.

Basert på dette gjentar jeg at Kaskis argumentasjon om at nullskattytere er utdatert og uredelig.

I et tilsvar til Mathilde Fasting i Civita, skriver professor Jarle Møen ved NHH og medlem i Torvik-utvalget (NOU 2022:20), at nullskattytere ikke er et begrep som hører hjemme i debatten om formuesskatt.

«Det er greit å være uenige om formuesskatten, men det er ikke riktig at den trengs for å unngå at de rikeste ikke betaler skatt».

Som professor Møen skriver:

«Hovedpoenget er altså at begrepet nullskattyter ikke gir et riktig bilde når vi kun analyserer skattestatistikk for enkeltår. Sett over en lengre tidshorisont er det få som ikke betaler skatt i det hele tatt».

Og videre at:

«Nullskatteyterbegrepet bør ut av debatten også når vi analyserer skattebelastning over tid».

I et annet tilsvar til Mathilde Fasting er Kaskis stortingskollega Marie Sneve Martinussen fra Rødt inne på det samme som Møen.

Hun skriver i DN 4/2:

«Jeg vil gi Fasting litt rett; begrepet (nullskattyter) blir nok av mange i den politiske debatten brukt på en til tider omtrentlig måte, og det kan nok variere hva som legges i det».

Og litt lenger ut i samme innlegg:

«Fasting har rett i at det for en del av disse personene (nullskattyterne) kan være snakk om enkeltår der de ikke betaler skatt, og at «nullskattyteren» kanskje betaler noe neste år».

Videre registrerer jeg at Kaski sliter med begrepet «skatt på arbeidende kapital».

Hun hevder at det ikke finnes noe som heter arbeidende kapital, og at det ikke finnes fornuftige måter å avgrense det på.

Her vil jeg bare påpeke at begrepet i høyeste grad finnes for oss som har tjent våre egne penger, og som har skapt hundrevis av arbeidsplasser de siste tredve årene.

Begrepet finnes også i skatteforliket som ble gjort på Stortinget i kjølvannet av Scheel-utvalgets innstilling i 2014.

Hvis jeg husker rett, var det leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti, som fant opp begrepet i sin tid.

Her kan du lese mer av Hans Geelmuyden

Til slutt hevder Kaski at det aller mest komiske i min kommentar er påstanden om at bortfallet av 20 milliarder kroner i skatt på arbeidende kapital er vekslepenger for Staten.

Kaski vet bedre, for hun har forhandlet statsbudsjettet.

Ja, Kaski er utvilsomt bedre enn meg til å bruke penger.

Mye bedre.

Derfor burde hun vite at den norske Staten gikk med omtrent 1127 milliarder korner i overskudd i 2023 etter at regjeringen hadde brukt 257 milliarder oljekroner til å få 2023 budsjettet i balanse.

Det sier litt om hvor tøffe disse forhandlingene må ha vært.

Jeg tar av meg hatten!

QOSHE - Kaski burde slutte med det - Hans Geelmuyden
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kaski burde slutte med det

16 9
08.02.2024

Hans Geelmuyden

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Nå senest i et tilsvar til en kommentar jeg skrev 1. februar.

Kaski burde slutte med det. Nullskattyter bør avskaffes som begrep.

Kaski gjentar til det kjedsommelige at vi ville få 25.000 nullskattytere dersom formuesskatten ble avskaffet.

Bakgrunnen for påstanden er et spørsmål Arbeiderpartiets finansfraksjon stilte Finansdepartementet våren 2021:

«Hvor mange nullskattytere kan vi forvente oppstår dersom formuesskatten fjernes», er spørsmålet.

Finansdepartementet tar i svaret sitt utgangspunkt i personlige skattytere som kun betalte formuesskatt i 2019. Svaret er basert på skattedata fra 2017.

Finansdepartementet skriver at rundt 481.000 personer som er 17 år eller eldre, verken betalte personlig inntektsskatt eller formuesskatt i 2019, hvorav 120.400 var pensjonister.

Det ville blitt rundt 25.000 flere slike personer, dersom man fjernet formuesskatten.

Men Finansdepartementet tar flere forbehold, og understreker at selv om disse personene ikke ville bidratt med skatt personlig, vil for eksempel eiere av næringsvirksomhet bidra med skatter gjennom selskapsskatt.

Dessuten er beregningene omfattet med stor usikkerhet.

Hans Geelmuyden er norsk samfunnsdebattant, journalist, skribent,........

© Nettavisen


Get it on Google Play