Hans Geelmuyden

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

MDG er mer enn havarerte elbusser og tvangsforing av eldre og skolebarn med grønnsaker. Mandag denne uken varslet MDGs nestleder at partiet foreslår å fjerne formuesskatt, og innføre et nytt skattesystem i Norge.

Varslet satte fyr på debatten om avvikling av formuesskatten, og viser hvor lite norske politikere kan om denne delen av skattesystemet.

Nestleder Ingrid Liland i MDG opplyser om linjeskiftet i Dagens Næringsliv. Liland er leder av programkomiteen i MDG, og vanker selv i gründernettverket Mesh i Oslo. Hun ser på nært hold hvor ødeleggende formuesskatt på arbeidende kapital er for nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv.

Hun sier at formuesskatten ikke fungerer sånn som den er utformet i dag. Gründere og oppstartsselskaper som ikke tjener penger, men som utvikler viktig teknologi for fremtidens økonomi, rammes urettferdig. Små og mellomstore bedrifter blir urettferdig beskattet sammenlignet med utenlandske eiere, sier Liland.

Bli varslet om siste nytt: Få Nettavisen-appen til iPhone og Android her!

Det er viktig å merke seg at MDG ikke foreslår å fjerne formuesskatten, men formuesskatt.

Jeg leser partiet slik at Liland snakker om formuesskatt på arbeidende kapital, nærmere bestemt skatt på driftsbygninger, maskiner og anlegg og aksjer i næring.

Det er denne delen av formuesskatten som er ødeleggende fordi den tvinger gründere og familieeide norske bedrifter til å tappe selskapene for kapital som ellers kunne ha vært investert i innovasjon og nye arbeidsplasser.

Det er formuesskatten på arbeidende kapital som har skapt opprør langs hele kysten mot regjeringens vilkårlige skattepolitikk. Jeg er enig med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik som i DN i dag sier at vi heller bør snakke om «skatten på arbeidende kapital». Det ville skape mindre forvirring. Ved å opprettholde formuesskatt på prangende forbruk, hus og hytter, unngår vi at rike blir nullskattytere.

Hans Geelmuyden er norsk samfunnsdebattant, journalist, skribent, kommentator og tidligere sjefredaktør i Morgenbladet. Han er siviløkonom fra NHH, og har bygget, ledet, eid og solgt Geelmuyden Kiese Gruppen.

Før regjeringsskiftet i 2021 betalte 670.000 nordmenn 18,5 milliarder kroner i formuesskatt. Etter regjeringsskiftet i ligningsåret 2022, økte formuesskatten med 42,6 prosent til 26,2 milliarder kroner.

Men dette tallet kan ikke ses isolert. Det må ses i sammenheng med en dramatisk økning i utbytteskatten.

Grunnen er at norske eiere, familier og gründere ofte må ta utbytte fra selskapene sine for å klare å betale formuesskatten på arbeidende kapital. Slik årelates selskapene. På toppen av det hele slipper utenlandske eiere å betale formuesskatt på selskaper og aksjer de eier i Norge.

Resultatet er at stadig flere norske selskaper eies fra utlandet.

Det er paradoksalt at privat norsk næringsliv sitter igjen som husmenn i et kapitalrikt land der Staten vasser i gryn.

Staten trenger ikke mer penger. Den trenger flere private eiere.

En artikkel publisert på nettsiden til Regnskap Norge i juni 2023 viser at aggregert skattepliktig bruttoformue var 6.525 milliarder i 2021. Av dette utløser 3.546 milliarder formuesskatt (54 prosent), og 2.979 milliarder (46 prosent) utløser ikke formuesskatt. Aksjer og driftsmidler undergitt verdsettelsesrabatt (arbeidende kapital) representerer en skattepliktig bruttoformue på 1.523 milliarder.

Det er med andre ord ikke den største formuesposten isolert sett, men hvis vi retter siktet mot formuesposter som utløser formuesskatt så er den det. Bak tallene finner vi at aksjer og driftsmidler som eies av formuesskattepliktige utgjør totalt 1.300 milliarder, og fordeler seg på 415.000 personer som må betale formuesskatt.

Svært forenklet utgjør formuesskatt på arbeidende kapital omtrent 37 til 40 prosent, eller ca. 10 til 15 milliarder av den samlede formuesskatten. Det er dette beløpet diskusjonen står om. 10 eller 15 milliarder kroner er vekslepenger for staten, og katastrofe for mange norske gründere, eiere, næringsdrivende og for Norge.

Her kan du lese mer av Hans Geelmuyden

Den østerrikske og amerikanske økonomen Joseph Schumpeter er gründernes økonom. Sentralt i Schumpeters vekst- og konjunkturanalyse står innovasjoner drevet fram av gründere og gründerbedrifter. Innovasjoner ødelegger gammel teknologi. Det nye erstatter det gamle, og det gamle dør. Schumpeter kalte det «creative destruction».

Historisk har vi vært gode på kreativ ødeleggelse i Norge. Med den sittende regjeringen er det blitt motsatt. Vi skroter det nye, og blåser liv i det gamle. Slik faller produktiviteten i økonomien. Slik blir det mindre å dele.

I NRK Dax 18 tirsdag kveld møttes leder av finanskomiteen Eigil Knudsen fra Arbeiderpartiet, første nestleder i finanskomiteen Tina Bru fra Høyre og andre nestleder i finanskomiteen Kari Elisabeth Kaski fra SV.

Ordskiftet ble svakt og villedende.

Knudsen argumenterte som om debatten handler om å fjerne hele formuesskatten.

Det gjør den ikke.

Debatten handler som tidligere nevnt om å fjerne den delen av formuesskatten som betales på arbeidende kapital, altså om lag 40 prosent av den samlede formuesskatten.

Kaski på sin side argumenterer på inn- og utpust om at formuesskatt er nødvendig for å unngå flere nullskattytere.

Kaski gjentar denne påstanden hver gang hun får anledning, men den blir ikke sannere av den grunn.

Finansdepartementet mener en slik fremstilling blir altfor unyansert. Det er ifølge Finansdepartementet den samlede beskatningen av bedriften og eierne som er relevant. Som bedriftseiere bidrar man med selskapsskatt og potensiell utbytteskatt, i tillegg til formuesskatten. Bedriften bidrar også med arbeidsgiveravgift.

Hvis formuesskatt på arbeidende kapital avvikles, vil det føre til at rundt 5000 nye personer ikke vil betale skatt det enkelte året. Av disse har kun 700 personer en netto ligningsformue over tre millioner. Målt over flere år blir antall nye nullskattytere ved et bortfall av skatt på arbeidende kapital forsvinnende få.

Faktisk vil det over en treårsperiode ikke bli noen nye nullskattytere ved fjerning av skatt på arbeidende kapital.

Neste gang Kaski farer med usannheter, håper jeg Høyres Tina Bru setter henne på plass.

Norske regjeringer kan ikke lykkes i det lange løp med mindre gründerne og næringslivet lykkes, fordi verken landet eller næringslivet lykkes om det ikke forandrer seg. Vi må både bli grønnere og lurere.

Gründere tar i bruk ny teknologi og skaper endring. Gründere er kunstnerne i næringslivet, og det er vanskelig nok å lykkes om de ikke også må betale skatt privat av verdier som ikke er realisert.

Det er en grunn til at formuesskatten er avviklet i de andre 33 OECD-landene, med unntak av Sveits.

QOSHE - Det blir ikke sannere av å gjenta det flere ganger - Hans Geelmuyden
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Det blir ikke sannere av å gjenta det flere ganger

43 1
01.02.2024

Hans Geelmuyden

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

MDG er mer enn havarerte elbusser og tvangsforing av eldre og skolebarn med grønnsaker. Mandag denne uken varslet MDGs nestleder at partiet foreslår å fjerne formuesskatt, og innføre et nytt skattesystem i Norge.

Varslet satte fyr på debatten om avvikling av formuesskatten, og viser hvor lite norske politikere kan om denne delen av skattesystemet.

Nestleder Ingrid Liland i MDG opplyser om linjeskiftet i Dagens Næringsliv. Liland er leder av programkomiteen i MDG, og vanker selv i gründernettverket Mesh i Oslo. Hun ser på nært hold hvor ødeleggende formuesskatt på arbeidende kapital er for nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv.

Hun sier at formuesskatten ikke fungerer sånn som den er utformet i dag. Gründere og oppstartsselskaper som ikke tjener penger, men som utvikler viktig teknologi for fremtidens økonomi, rammes urettferdig. Små og mellomstore bedrifter blir urettferdig beskattet sammenlignet med utenlandske eiere, sier Liland.

Bli varslet om siste nytt: Få Nettavisen-appen til iPhone og Android her!

Det er viktig å merke seg at MDG ikke foreslår å fjerne formuesskatten, men formuesskatt.

Jeg leser partiet slik at Liland snakker om formuesskatt på arbeidende kapital, nærmere bestemt skatt på driftsbygninger, maskiner og anlegg og aksjer i næring.

Det er denne delen av formuesskatten som er ødeleggende fordi den tvinger gründere og familieeide norske bedrifter til å tappe selskapene for kapital som ellers kunne ha vært investert i innovasjon og nye arbeidsplasser.

Det er formuesskatten på arbeidende kapital som har skapt opprør langs hele kysten........

© Nettavisen


Get it on Google Play