Kaupungin yksi tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa vantaalaisten hyvinvointi ja tarpeen mukaan parantaa sitä. Kuluneen kevään surulliset tapahtumat ja lisääntynyt kiusaaminen ovat osoittaneet sen, että me aikuiset olemme osittain epäonnistuneet tehtävässämme tarjota oppilaillemme turvallinen kouluarki.

Lapset ja nuoret tarvitsevat meitä: turvallisia, välittäviä ja rajoja asettavia vanhempia, isovanhempia, opettajia ja muita aikuisia. Me aikuiset näytämme jälkipolvillemme mallia siinä, miten me kanssaihmistämme puhumme ja miten me heitä kohtelemme. Villaisella painamisen ja suljettujen ovien takana sopimisen sijaan asioita pitää tuoda päivän valoon ja niistä tulee voida keskustella avoimesti, jotta pystymme parantamaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia!

Kiusaaminen ja väkivallan käyttö ovat oire jostakin. On meidän aikuisten vastuulla ottaa selvää häiriökäyttäymisen syyt, puuttua niihin ja ohjata koululaisia kohti rakentavaa toimintaa.

Kiusaamisen vastaisen työn painopiste on vantaalaisissa oppilaitoksissa ennalta ehkäisevissä toimissa. Vuonna 2022 käyttöön ottamamme kiusaamisen ehkäisemisen toimenpideohjelman pohjalta päiväkodeissamme, kouluissamme ja toiseen asteen oppilaitoksissamme opetellaan yhdessä kaveri- ja tunnetaitoja, pohditaan oman toiminnan syy- ja seuraussuhteita, sovitaan yhteisistä säännöistä ja luodaan yhdessä tekemisen tapoja.

Meillä on kaikissa kouluissamme ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat ja niin ikään kriisien varalle suunnitelmat, joita harjoittelemme säännöllisesti yhdessä oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

Asioiden sanoittamisella on myös väliä. Haukkuminen, nolaaminen, syrjiminen, häirintä, lyöminen ja töniminen eivät ole vain kiusaamista, vaan väkivaltaa, jonka takana on tahallinen toiminta satuttaa toista. Oikea sanoittaminen asettaa vahingoittavan toiminnan oikeisiin mittasuhteisiin: väkivalta kun on ehdottomasti kiellettyä ja rangaistavaa eli tekoja, joilla on myös vakavia seurauksia.

Tavoitamme päiväkotien ja koulujen kautta laajasti lähialueiden perheitä, ja toivonkin, että niistä kehitettäisiin yhteisöllisiä keskuksia, jotka kokoavat ihmiset yhteen ja luovat mahdollisuuksia verkostoitua, harrastaa ja keksiä yhteistä tekemistä!

Kouluturvallisuus syntyy kaupungin toimien lisäksi siitä turvallisuudentunteesta, josta meistä jokainen on teoillaan ja käyttäytymisellään vastuussa. Toivonkin vantaalaisiin koteihin ja naapurustoihin hyvinvointia, rakkautta ja välittämistä sekä keskustelua lasten ja nuorten kanssa siitä, miten meistä jokainen rakentaa turvallista Vantaata!

Vain yhteistyöllä voimme rakentaa lastemme ja nuortemme hyvinvointia ja turvallisuutta!

Kirjoittaja on Vantaan kasvatuksen ja oppimisen apulaiskaupunginjohtaja.

QOSHE - Kolumni | Yhteisön hyvinvointi on kouluturvallisuuden perusta - Kolumni
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kolumni | Yhteisön hyvinvointi on kouluturvallisuuden perusta

49 1
08.05.2024

Kaupungin yksi tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa vantaalaisten hyvinvointi ja tarpeen mukaan parantaa sitä. Kuluneen kevään surulliset tapahtumat ja lisääntynyt kiusaaminen ovat osoittaneet sen, että me aikuiset olemme osittain epäonnistuneet tehtävässämme tarjota oppilaillemme turvallinen kouluarki.

Lapset ja nuoret tarvitsevat meitä: turvallisia, välittäviä ja rajoja asettavia vanhempia, isovanhempia, opettajia ja muita aikuisia. Me aikuiset näytämme jälkipolvillemme mallia siinä, miten me kanssaihmistämme puhumme ja miten me heitä kohtelemme. Villaisella painamisen ja suljettujen ovien takana sopimisen sijaan asioita pitää tuoda päivän valoon ja niistä tulee voida........

© Helsingin Uutiset


Get it on Google Play