Helsingin kaupunki on hassannut Esplanadien katukokeiluun jo miljoonia euroja. Katukokeilu saikin alueen yrittäjäraadilta murskapalautteen, ja kokeilulle on toivottu pikaista purkua. Näitä palautteita, joita kerättiin alueen toimijoille järjestetyssä työpajassa, kaupunki on harmillisesti kaunistellut mieleisekseen.

Kaupunkiympäristön toimialan päätösvalta on poskettoman suuri siihen nähden, että kaupungin toimintaan ja yritysten toimintaympäristöön merkittävästi vaikuttavista asioita voidaan päättää virkamiestasolla. On ensiarvoisen tärkeää, että alueen yrittäjiä kuullaan ja osallistetaan valmisteluissa, ja että heiltä saadut palautteet otetaan huomioon jatkosuunnitelmissa.

On myös tärkeää tunnustaa suoraselkäisesti ideologisten näkemysten rajat, kun tämän kaltaiset katukokeilut epäonnistuvat. Vertailukohteeksi nostettakoon Hämeentie. Kaupungin oman selvityksen mukaan suurin osa alueen yrittäjistä koki Hämeentien liikennejärjestelyjen muutoksen vaikuttaneen negatiivisesti asiakasmääriin. He eivät myöskään kokeneet, että katuympäristö olisi remontin jälkeen muuttunut viihtyisämmäksi.

Milloin ymmärrämme, että kaupunkimme elinvoima syntyy yritysten ja yrittäjyyden kautta? Kaupunki ilman yrityksiä on nukkumalähiö. Kivijalkaliikkeet elävöittävät keskustaa, ja jokainen kivijalkakauppa ja -palvelu tarvitsee yrittäjiä toimiakseen.

Helsingin keskustan elinvoima on hiipunut jo pitkään. Helsingin Yrittäjät teetti alueen toimijoille kyselyn, jossa selvitettiin keskustassa toimivien kivijalkayrittäjien näkemyksiä koskien kaupungin muutossuunnitelmia keskustan liikenteeseen ja pysäköintiin. Yrittäjistä 84 prosenttia koki katutöistä aiheutuvan yrityksille merkittävää haittaa.

Helsingissä tehdään samanaikaisesti useita mittavia katutyöremontteja, ja yksityisautoilua halutaan ideologia edellä hankaloittaa elinvoimasta piittaamatta. Jokaisen viranhaltijan on hyvä tiedostaa, että yrittäjät yrityksineen hakeutuvat sinne missä on parhaat toimintaedellytykset yrittää.

Kaupunkimme yrittäjävastaisuus on ihan omaa luokkaansa. Voittajia tässä ruletissa ovat kehyskunnat Espoo ja Vantaa, jotka ymmärtävät sen, että yrittäjät luovat työtä ja toimeentuloa. Verovaroinhan sitä katetaan jokaisen stadilaisenkin hyvinvointi, eli jokainen menetetty yritys ja yrittäjä tarkoittavat menetettyjä veroeuroja.

Kirjoittaja on Helsingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja.

QOSHE - Kolumni | Helsingin Yrittäjät: Esplanadien kokeilu on miljoonien eurojen floppi - Kolumni
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kolumni | Helsingin Yrittäjät: Esplanadien kokeilu on miljoonien eurojen floppi

37 1
06.05.2024

Helsingin kaupunki on hassannut Esplanadien katukokeiluun jo miljoonia euroja. Katukokeilu saikin alueen yrittäjäraadilta murskapalautteen, ja kokeilulle on toivottu pikaista purkua. Näitä palautteita, joita kerättiin alueen toimijoille järjestetyssä työpajassa, kaupunki on harmillisesti kaunistellut mieleisekseen.

Kaupunkiympäristön toimialan päätösvalta on poskettoman suuri siihen nähden, että kaupungin toimintaan ja yritysten toimintaympäristöön merkittävästi vaikuttavista asioita voidaan päättää virkamiestasolla. On ensiarvoisen tärkeää, että alueen yrittäjiä kuullaan ja........

© Helsingin Uutiset


Get it on Google Play