Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nasjonal Transportplan (NTP) 2024-2036, prosjekter som er viktige for vestlandsregionen, Rogaland & Vestland fylker. Vi i Industri & næringspartiet lokalt har valgt å fokusere på noen særdeles viktige forbindelser.

Rogfast - Hordfast - helårsvei øst/vest

Rogfast er i gang & vil forbinde søndre del av Rogaland til Haugaland/Sunnhordalandsregionen. Denne forbindelsen sørger for at viktig industri i Egersund, Stavanger, Tysvær, Haugesund, Karmøy & Stord får en skikkelig veiforbindelse sørover. I tillegg korter det ned reisetiden betraktelig for hele regionen. Men strekningen Smiene-Harestad, som skal føre trafikken inn/ut av Rogfast-tunnelen på Stavangersiden ligger ikke inne i den prioriterte første seksårsperioden!

Nå gjenstår bare å få plassert Hordfast inn i NTP snarest mulig. Vi må få politikerne på Stortinget til å forstå at den store verdiskapningen i Norge skjer på Vestlandet, ikke i/rundt Oslo til tross for at det er det de vil ha Norges innbyggere til å tro.

Dessuten så har dette prosjektet allerede kostet over to milliarder kroner i planlegging!!!

Det sløses vekk milliarder på meningsløse prosjekter for å korte ned reisetiden med minutter gjennom togforbindelser (36 milliarder til 11 minutter kortere reisetid på Follobanen, 25 milliarder på dobbeltspor til Moss for å nevne noe). Hva med den planlagte riksjernbanetunnelen under Oslo hvor det er satt av 6,8 milliarder til planleggingsarbeid!

Kostnaden blir skyhøy & for hva?

Regionen fra Bergen med omegn i nord til Stavanger/Sandnes i sør har flere av de største industriarbeidsplassene i Norge gjennom Mongstad base CCB basen på Ågotnes, Sture terminalen, Aker Stord, Aibel Haugesund, Kårstø-anlegget i Tysvær, Smelteverket på Håvik Karmøy, Risavik/Dusavik / Sola, Kværner i Stavanger, Aker Egersund for å nevne noe. Hordfast vil i sammen med Rogfast binde alle disse sammen på en unik måte gjennom bedre veier, kortere reisetid, mer stabilitet i reisemønsteret ved at ferjeforbindelsene blir fjernet. For å si det svært enkelt så vil kostnaden med å bygge Hordfast tjene seg selv inn i løpet av forholdsvis kort tid i motsetning til disse prosjektene som iverksatt østpå.

Det er tre særdeles viktige prosjekter å få startet opp er å få etablert en helårsvei over/gjennom langfjellene slik at varetransport, reise mellom øst & vest kan foregå uten stopp i vinterhalvåret. Slik det er nå så er det hver eneste vinter problemer med å holde veiene åpne for ferdsel. E16, Riksvei 7 & E 134 har alle sine utfordringer vinterstid.

Sannsynligvis vil det absolutt beste alternativet for å få på plass en helårsvei øst/vest være E134.

På østsiden av langfjellene har det blitt gjort mye bra arbeid i å heve standarden på denne veien, men dessverre er standarden på vestsiden mer som en krøttersti. enkelte steder. Veien er trang, humpete, mørke tunneler for å nevne noen av problemene. Her må planene legges for hvordan dette skal gjøres. Mindre veiforbindelser som må utbedres mellom byene Bergen og Stavanger til knutepunkt E134 må legges inn i porteføljen.

Det som også er skremmende er at Karmøybrua, som er en del av E134, ikke er tatt med i NTP. Forholdene på denne brua fra 1954 er så dårlig at blant annet sikringsnettene som er montert på rekkverket for å forhindre at noen eller noe skal falle ut er festet med strips. Det er en skam at en såkalt Europavei har en så lav standard…

Nå er det på tide at våre folkevalgte på Løvebakken forstår at det er store områder i vårt vidstrakte land som må utbedres. En kan ikke bare fokusere på storbyene når en planlegger for infrastruktur rundt om. Norge trenger en helårsvei i en standard som er forenelig med Europaveiene østpå & nedover kontinentet for å ivareta vestlandets ressurser & innbyggere.

Fylkesveier i Norge:

Oppgradering av samtlige fylkesveier i alle Norges fylker burde vært en selvfølge, kostnadsberegnet til i underkant av 100 milliarder i vedlikeholdsetterslep ( 2022 tall). Regjeringen vil bruke 65 milliarder i løpet av de neste 12 årene. Hvor stort blir etterslepet i 2036 mon tro??

Vi er sørgelig bakpå når det gjelder selvforsyningsgraden innen egenproduseret mat i Norge. Vi har bygget ned vårt forsvar på samme måte som ble gjort i mellomkrigstiden og vi ser at historien gjentar seg ute i Europa og verden for øvrig med despoter som higrer etter mer & mer makt. Vi har et ansvar for Norges innbyggere og for våre allierte i NATO å sørge for at vi har veier som tåler transport hvis behovet skulle oppstå.

Det er satt av 1308 milliarder som planlegges brukt på samferdsel de neste 12 årene. Utvikling av transportforbindelsene på våre regioner er essensielle for å ivareta Norges velferd & utvikling i årene fremover. Derfor er det viktig at vi her vest samarbeider og drar i samme retning.

Summene som er satt av til vestlandsfylkene er for det meste nødvendige tiltak som rassikring & utbedring av flaskehalser.

Hva med jernbanen på denne siden av fjellovergangen? Bergensbanen kunne trengt ett løft, Sørlandsbanen til Stavanger også. Og hvis klima & miljø virkelig betyr så mye for våre politikere: Hvorfor ikke få en høyhastighetsforbindelse øst/vest? Dermed ville en hatt et miljøvennlig alternativ til forurensende flyreiser mellom øst / vest.

Fordelingen av midler er som følger:

Totalbeløp i milliarder kroner - Drift/vedlikehold/fornying/mindre investeringer -Etterslep

Fylkesveier - 65 - Ca 100

Riksveier - 574 - 235

Infrastruktur

byområder - 88

Sjøtransport

/ havner - 34,2

Jernbane - 436 - 205

Luftfart - 1

Diverse

andre

prosjekter - 109,8

Totalt - 1308 milliarder kroner

For å ytterligere illustrere regjeringens (både blå/blå og rød/grønn) håpløse tiltro til egen fornuft. Dobbeltspor for jernbanen til Moss her har budsjettsprekken blitt på ca 20 milliarder foreløpig. Follobanen gikk fra 11 til 36 milliarder kroner & så måtte den i tillegg stenges noen måneder for ytterligere tiltak..

Det som gjør dette til noe som er bortimot umulig å forstå noe særlig av, er det at prosjektinformasjonen er svært dårlig. Det fortelles bortimot ingenting utenom hva kostnaden blir og hvor samfunnsøkonomisk ulønnsomme de er. Ergo skal stortingsrepresentantene fatte ett vedtak basert på mangelfull informasjon. Det foreligger heller ingen tabell over samlet fremtidige utgiftsposter. Det skilles mellom veiprosjekter hos statens vegvesen og Nye veier, jernbaneprosjekter, byregion & kyst. MEN disse har ulike tabeller og ulike planleggingshorisonter.

Og sist men ikke minst. Alle prosjekter blir utredet for miljøkonsekvenser. Det være seg utslipp fra anleggsfasen, endrede utslipp etter ferdigstillelse, nedbygging av natur osv. Disse tallene legges ikke frem i NTP. Det bør legges frem slik at en kan måle de oppimot Norges klimamål for 2030 & 2050.

Hvor mye av regningen for de ulike prosjektene som blir delvis bompengefinansiert oppgis heller ikke. Staten har faktisk startet opp med innkreving av bompenger på noen strekninger Regjeringspartiene viser en utrolig evne til å sløse vekk penger uten noen som helst fornuftig tanke bakom virker det som.

På tide med nytt blod på Løvebakken? Vi i Industri og næringspartiet er klare til å bringe fornuft tilbake til den politiske styringen av Norge.

Olav Voraa, leder av Haugaland samarbeidet i Industri & næringspartiet
Haugesund INP
Karmøy INP
Tysvær INP
Vindafjord INP
Etne INP
Sveio INP
Stord INP
Bømlo INP

Nasjonal Transportplan (NTP) 2024-2036, prosjekter som er viktige for vestlandsregionen, Rogaland & Vestland fylker. Vi i Industri & næringspartiet lokalt har valgt å fokusere på noen særdeles viktige forbindelser.

Rogfast er i gang & vil forbinde søndre del av Rogaland til Haugaland/Sunnhordalandsregionen. Denne forbindelsen sørger for at viktig industri i Egersund, Stavanger, Tysvær, Haugesund, Karmøy & Stord får en skikkelig veiforbindelse sørover. I tillegg korter det ned reisetiden betraktelig for hele regionen. Men strekningen Smiene-Harestad, som skal føre trafikken inn/ut av Rogfast-tunnelen på Stavangersiden ligger ikke inne i den prioriterte første seksårsperioden!

Nå gjenstår bare å få plassert Hordfast inn i NTP snarest mulig. Vi må få politikerne på Stortinget til å forstå at den store verdiskapningen i Norge skjer på Vestlandet, ikke i/rundt Oslo til tross for at det er det de vil ha Norges innbyggere til å tro.

Dessuten så har dette prosjektet allerede kostet over to milliarder kroner i planlegging!!!

Det sløses vekk milliarder på meningsløse prosjekter for å korte ned reisetiden med minutter gjennom togforbindelser (36 milliarder til 11 minutter kortere reisetid på Follobanen, 25 milliarder på dobbeltspor til Moss for å nevne noe). Hva med den planlagte riksjernbanetunnelen under Oslo hvor det er satt av 6,8 milliarder til planleggingsarbeid!

Regionen fra Bergen med omegn i nord til Stavanger/Sandnes i sør har flere av de største industriarbeidsplassene i Norge gjennom Mongstad base CCB basen på Ågotnes, Sture terminalen, Aker Stord, Aibel Haugesund, Kårstø-anlegget i Tysvær, Smelteverket på Håvik Karmøy, Risavik/Dusavik / Sola, Kværner i Stavanger, Aker Egersund for å nevne noe. Hordfast vil i sammen med Rogfast binde alle disse sammen på en unik måte gjennom bedre veier, kortere reisetid, mer stabilitet i reisemønsteret ved at ferjeforbindelsene blir fjernet. For å si det svært enkelt så vil kostnaden med å bygge Hordfast tjene seg selv inn i løpet av forholdsvis kort tid i motsetning til disse prosjektene som iverksatt østpå.

Det er tre særdeles viktige prosjekter å få startet opp er å få etablert en helårsvei over/gjennom langfjellene slik at varetransport, reise mellom øst & vest kan foregå uten stopp i vinterhalvåret. Slik det er nå så er det hver eneste vinter problemer med å holde veiene åpne for ferdsel. E16, Riksvei 7 & E 134 har alle sine utfordringer vinterstid.

Sannsynligvis vil det absolutt beste alternativet for å få på plass en helårsvei øst/vest være E134.

På østsiden av langfjellene har det blitt gjort mye bra arbeid i å heve standarden på denne veien, men dessverre er standarden på vestsiden mer som en krøttersti. enkelte steder. Veien er trang, humpete, mørke tunneler for å nevne noen av problemene. Her må planene legges for hvordan dette skal gjøres. Mindre veiforbindelser som må utbedres mellom byene Bergen og Stavanger til knutepunkt E134 må legges inn i porteføljen.

Det som også er skremmende er at Karmøybrua, som er en del av E134, ikke er tatt med i NTP. Forholdene på denne brua fra 1954 er så dårlig at blant annet sikringsnettene som er montert på rekkverket for å forhindre at noen eller noe skal falle ut er festet med strips. Det er en skam at en såkalt Europavei har en så lav standard…

Nå er det på tide at våre folkevalgte på Løvebakken forstår at det er store områder i vårt vidstrakte land som må utbedres. En kan ikke bare fokusere på storbyene når en planlegger for infrastruktur rundt om. Norge trenger en helårsvei i en standard som er forenelig med Europaveiene østpå & nedover kontinentet for å ivareta vestlandets ressurser & innbyggere.

Oppgradering av samtlige fylkesveier i alle Norges fylker burde vært en selvfølge, kostnadsberegnet til i underkant av 100 milliarder i vedlikeholdsetterslep ( 2022 tall). Regjeringen vil bruke 65 milliarder i løpet av de neste 12 årene. Hvor stort blir etterslepet i 2036 mon tro??

Vi er sørgelig bakpå når det gjelder selvforsyningsgraden innen egenproduseret mat i Norge. Vi har bygget ned vårt forsvar på samme måte som ble gjort i mellomkrigstiden og vi ser at historien gjentar seg ute i Europa og verden for øvrig med despoter som higrer etter mer & mer makt. Vi har et ansvar for Norges innbyggere og for våre allierte i NATO å sørge for at vi har veier som tåler transport hvis behovet skulle oppstå.

Det er satt av 1308 milliarder som planlegges brukt på samferdsel de neste 12 årene. Utvikling av transportforbindelsene på våre regioner er essensielle for å ivareta Norges velferd & utvikling i årene fremover. Derfor er det viktig at vi her vest samarbeider og drar i samme retning.

Summene som er satt av til vestlandsfylkene er for det meste nødvendige tiltak som rassikring & utbedring av flaskehalser.

Hva med jernbanen på denne siden av fjellovergangen? Bergensbanen kunne trengt ett løft, Sørlandsbanen til Stavanger også. Og hvis klima & miljø virkelig betyr så mye for våre politikere: Hvorfor ikke få en høyhastighetsforbindelse øst/vest? Dermed ville en hatt et miljøvennlig alternativ til forurensende flyreiser mellom øst / vest.

Totalbeløp i milliarder kroner - Drift/vedlikehold/fornying/mindre investeringer -Etterslep

Fylkesveier - 65 - Ca 100

Riksveier - 574 - 235

Infrastruktur

byområder - 88

Sjøtransport

/ havner - 34,2

Jernbane - 436 - 205

Luftfart - 1

Diverse

andre

prosjekter - 109,8

Totalt - 1308 milliarder kroner

For å ytterligere illustrere regjeringens (både blå/blå og rød/grønn) håpløse tiltro til egen fornuft. Dobbeltspor for jernbanen til Moss her har budsjettsprekken blitt på ca 20 milliarder foreløpig. Follobanen gikk fra 11 til 36 milliarder kroner & så måtte den i tillegg stenges noen måneder for ytterligere tiltak..

Det som gjør dette til noe som er bortimot umulig å forstå noe særlig av, er det at prosjektinformasjonen er svært dårlig. Det fortelles bortimot ingenting utenom hva kostnaden blir og hvor samfunnsøkonomisk ulønnsomme de er. Ergo skal stortingsrepresentantene fatte ett vedtak basert på mangelfull informasjon. Det foreligger heller ingen tabell over samlet fremtidige utgiftsposter. Det skilles mellom veiprosjekter hos statens vegvesen og Nye veier, jernbaneprosjekter, byregion & kyst. MEN disse har ulike tabeller og ulike planleggingshorisonter.

Og sist men ikke minst. Alle prosjekter blir utredet for miljøkonsekvenser. Det være seg utslipp fra anleggsfasen, endrede utslipp etter ferdigstillelse, nedbygging av natur osv. Disse tallene legges ikke frem i NTP. Det bør legges frem slik at en kan måle de oppimot Norges klimamål for 2030 & 2050.

Hvor mye av regningen for de ulike prosjektene som blir delvis bompengefinansiert oppgis heller ikke. Staten har faktisk startet opp med innkreving av bompenger på noen strekninger Regjeringspartiene viser en utrolig evne til å sløse vekk penger uten noen som helst fornuftig tanke bakom virker det som.

På tide med nytt blod på Løvebakken? Vi i Industri og næringspartiet er klare til å bringe fornuft tilbake til den politiske styringen av Norge.

Olav Voraa, leder av Haugaland samarbeidet i Industri & næringspartiet
Haugesund INP
Karmøy INP
Tysvær INP
Vindafjord INP
Etne INP
Sveio INP
Stord INP
Bømlo INP

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Dette er viktigst i Nasjonal transportplan - Olav Voraa
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dette er viktigst i Nasjonal transportplan

68 5
23.05.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nasjonal Transportplan (NTP) 2024-2036, prosjekter som er viktige for vestlandsregionen, Rogaland & Vestland fylker. Vi i Industri & næringspartiet lokalt har valgt å fokusere på noen særdeles viktige forbindelser.

Rogfast - Hordfast - helårsvei øst/vest

Rogfast er i gang & vil forbinde søndre del av Rogaland til Haugaland/Sunnhordalandsregionen. Denne forbindelsen sørger for at viktig industri i Egersund, Stavanger, Tysvær, Haugesund, Karmøy & Stord får en skikkelig veiforbindelse sørover. I tillegg korter det ned reisetiden betraktelig for hele regionen. Men strekningen Smiene-Harestad, som skal føre trafikken inn/ut av Rogfast-tunnelen på Stavangersiden ligger ikke inne i den prioriterte første seksårsperioden!

Nå gjenstår bare å få plassert Hordfast inn i NTP snarest mulig. Vi må få politikerne på Stortinget til å forstå at den store verdiskapningen i Norge skjer på Vestlandet, ikke i/rundt Oslo til tross for at det er det de vil ha Norges innbyggere til å tro.

Dessuten så har dette prosjektet allerede kostet over to milliarder kroner i planlegging!!!

Det sløses vekk milliarder på meningsløse prosjekter for å korte ned reisetiden med minutter gjennom togforbindelser (36 milliarder til 11 minutter kortere reisetid på Follobanen, 25 milliarder på dobbeltspor til Moss for å nevne noe). Hva med den planlagte riksjernbanetunnelen under Oslo hvor det er satt av 6,8 milliarder til planleggingsarbeid!

Kostnaden blir skyhøy & for hva?

Regionen fra Bergen med omegn i nord til Stavanger/Sandnes i sør har flere av de største industriarbeidsplassene i Norge gjennom Mongstad base CCB basen på Ågotnes, Sture terminalen, Aker Stord, Aibel Haugesund, Kårstø-anlegget i Tysvær, Smelteverket på Håvik Karmøy, Risavik/Dusavik / Sola, Kværner i Stavanger, Aker Egersund for å nevne noe. Hordfast vil i sammen med Rogfast binde alle disse sammen på en unik måte gjennom bedre veier, kortere reisetid, mer stabilitet i reisemønsteret ved at ferjeforbindelsene blir fjernet. For å si det svært enkelt så vil kostnaden med å bygge Hordfast tjene seg selv inn i løpet av forholdsvis kort tid i motsetning til disse prosjektene som iverksatt østpå.

Det er tre særdeles viktige prosjekter å få startet opp er å få etablert en helårsvei over/gjennom langfjellene slik at varetransport, reise mellom øst & vest kan foregå uten stopp i vinterhalvåret. Slik det er nå så er det hver eneste vinter problemer med å holde veiene åpne for ferdsel. E16, Riksvei 7 & E 134 har alle sine utfordringer vinterstid.

Sannsynligvis vil det absolutt beste alternativet for å få på plass en helårsvei øst/vest være E134.

På østsiden av langfjellene har det blitt gjort mye bra arbeid i å heve standarden på denne veien, men dessverre er standarden på vestsiden mer som en krøttersti. enkelte steder. Veien er trang, humpete, mørke tunneler for å nevne noen av problemene. Her må planene legges for hvordan dette skal gjøres. Mindre veiforbindelser som må utbedres mellom byene Bergen og Stavanger til knutepunkt E134 må legges inn i porteføljen.

Det som også er skremmende er at Karmøybrua, som er en del av E134, ikke er tatt med i NTP. Forholdene på denne brua fra 1954 er så dårlig at blant annet sikringsnettene som er montert på rekkverket for å forhindre at noen eller noe skal falle ut er festet med strips. Det er en skam at en såkalt Europavei har en så lav standard…

Nå er det på tide at våre folkevalgte på Løvebakken forstår at det er store områder i vårt vidstrakte land som må utbedres. En kan ikke bare fokusere på storbyene når en planlegger for infrastruktur........

© Haugesunds Avis


Get it on Google Play