Alf Fagerheim, leder i Harstad Senterparti

Vi må sikre mer stabil energi i fremtiden.

Kjernekraft, sammen med vannkraft, må være en sentral del av fremtidens løsningen for en mer stabil energiproduksjon.

Vi trenger mer energi nå og i fremtida for å omstille samfunnet til et mer grønnere energiforbruk. Energikommisjonen viser til at vi om få år må produsere opp mot 40 TWh mer kraft, noe som tilsvarer 25 prosent mer enn dagens produksjon. Det tilsvarer energiforbruket til 2,5 millioner husstander.

Høye energipriser, kraftunderskudd og underdimensjonerte kraftlinjer gjør at flere investeringer står på vent eller er lagt på is i landsdelen.

Samtidig ser vi strømpriser mange ganger dyrere enn det vi opplevde for bare ett til to år tilbake. Og husholdninger og bedrifter opplever dyrtid og dårligere råd som følge av høyere strømregninger.

Vi trenger en realiserbar plan for raskt å øke produksjonen av energi fremover. Samtidig må kapasiteten i kraftlinjene bygges ut og vi må redusere strømeksporten til Europa for å få nasjonal kontroll på strømprisene.

Oppgradering av vannkraftverkene og minikjernekraftverk er derfor fremtidens løsninger for en mer sikker og stabil energiproduksjon.

Vannkraft spiller en svært viktig rolle i produksjon av mer elektrisk strøm. Vi er naturgitt våre store vannressurser, som har bidratt til at vi gjennom mange årtier har kunne produsere ren og naturlig kraft.

Ifølge Energikommisjonen kan vannkraft bidra til 10 TWh mer i 2030 enni dag, dersom man oppgraderer og utvider dagens vannkraftsystem, samt investerer i nye prosjekter.

For å utnytte våre vannressurs på en betydelig mer effektiv måte må man investere, oppgradere og utvide både små og store vannkraft med flere turbiner og større kapasitet i strømnettet.

Resterende kraft må komme fra andre energikilder. Tiden er derfor moden for å satse på kjernekraft i Norge. Det er på tide å åpne opp for etablering av småskala kjernekraftverk flere steder i landet der man har kraftunderskudd.

Regjering og Stortinget må åpne opp for at regioner kan starte utredninger for å etablere minireaktorer, som endel av energiløsningen i fremtiden. Se bare til Sverige og Finland, som har satt seg mål om å bygge ut kjernekraft betydelig de neste 15 årene.

Kjernekraft har mulighet til å holde jevn produksjon av kraft over lang tid, samtidig som det kan stabilisere kraftnettet. Kjernekraft krever dessuten lite landareal - i motsetning til vindmølleparker, og kan plasseres på eksisterende industri-/næringsarealer. Kjernekraft produserer dessuten lite avfall, og det som produseres er det i dag sikre og gode løsninger for å håndtere.

QOSHE - Kjernekraft - en del av kraftløsningen - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kjernekraft - en del av kraftløsningen

46 0
12.05.2024

Alf Fagerheim, leder i Harstad Senterparti

Vi må sikre mer stabil energi i fremtiden.

Kjernekraft, sammen med vannkraft, må være en sentral del av fremtidens løsningen for en mer stabil energiproduksjon.

Vi trenger mer energi nå og i fremtida for å omstille samfunnet til et mer grønnere energiforbruk. Energikommisjonen viser til at vi om få år må produsere opp mot 40 TWh mer kraft, noe som tilsvarer 25 prosent mer enn dagens produksjon. Det tilsvarer energiforbruket til 2,5 millioner husstander.

Høye energipriser, kraftunderskudd og underdimensjonerte kraftlinjer gjør at flere investeringer står på vent eller er lagt på is i........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play