Jeg snakker om oss -vi eldre i kommunen, og jeg siterer lederne i Eldrerådene i Troms. De er intervjuet av sine respektive lokalaviser (HT og Folkebladet) etter at nyvalgte medlemmer av Eldrerådene har vært på opplæring i Tromsø.

Flere påpeker nettopp det: «Eldre er en ressurs». Det er jo ikke noen ny oppdagelse, det har vel de fleste av oss som kaller seg eldre både lest og hørt med jevne mellomrom uttalt fra politikerne, da i festtaler.

Men, hva er realitetene og hvordan merker jeg og du nettopp det- vi er en ressurs? Ja jeg spør!

Nå har vi fått nye og heltente Eldreråd, og de har ifølge referatene fått masse gode innspill og ideer som de nå skal ta fatt på i sine respektive kommuner.

Det virker lovende!

Vi er som kjent vel 4000 over 67 år i Harstad kommune som etter hvert trenger både å bli informert og inspirert, tilrettelagte tilbud som er tilpasset alder, interesse og helse.

Nå går den 5-årige kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» mot slutten, og hva kom ut av den?

Og en ny reform står nå på trappene: «Bo trygt hjemme».

Jo da- Eldrerådene har nok av utfordringer å gripe fatt i og det er bare å ønske at de får spille den aktive rollen som lederne så inspirert uttalte seg om etter kurset i Tromsø.

Kan jeg få ønske ett tiltak, plukket opp fra Halden kommune:

Der har de sent ut en 24 siders informasjonsbrosjyre, kalt: «Informasjon og inspirasjon for seniorer»

Der omtales en rekke aktuelle temaer, alt fra sikkerhet i hjemmet, mat/ernæring og sosiale nettverk, til oversikt over de kommunale tilbud, hjelpemidler og digitalt utenforskap m.m.

Brosjyre til å bli en litt klokere senior, spør du meg.

I tillegg har de sent et spørreskjema til alle over 67 år og bedt de krysse av hvilke fritidsinteresse og møteplasser som foretrekkes, fra bowling via konserter til kirker, hele 14 tilbud er nevnt.

En idé til etterfølgelse!

QOSHE - Jeg og du er en ressurs - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Jeg og du er en ressurs

59 0
01.05.2024

Jeg snakker om oss -vi eldre i kommunen, og jeg siterer lederne i Eldrerådene i Troms. De er intervjuet av sine respektive lokalaviser (HT og Folkebladet) etter at nyvalgte medlemmer av Eldrerådene har vært på opplæring i Tromsø.

Flere påpeker nettopp det: «Eldre er en ressurs». Det er jo ikke noen ny oppdagelse, det har vel de fleste av oss som kaller seg eldre både lest og hørt med jevne mellomrom uttalt fra politikerne, da i festtaler.

Men, hva er realitetene og........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play