Skrevet av Arvid Eliseussen.

For ei tid tilbake søkte jeg og min kone kommunen om HC parkering. Vi fikk avslag, og ble nesten «innkalt til forhør» om behovet, hvor, hvorhen, hvor ofte osv. vi ville trenge parkering.

Vi er begge avhengige av rullatorer og min nevropati går bare en vei- dessverre til det verre. Men det å komme seg ut, se og møte kjente, gjøre innkjøp, delta i møter/aktivitet, betinger ofte bil og rullator. Da er parkering nærmest mulig fotgjengerovergang til sentrum, innganger til kjøpesenter, aktivitetssenter, kulturhus og legesentre, men også slippe å oppsøke parkeringsautomater langt unna, av betydning.

Derfor prøvde vi oss på nytt, og sendte forespørsel hvorvidt forrige søknad og legeerklæring holder, med vår forklaring at nå er vi ytterligere i behov for HC-parkering om vi skal gjøre nødvendige ærender og komme til møteplasser.

Å nei du! Du må innfinne deg med nok en gang å «avgi forklaring» i ny søknad. Og verre- det stoles ikke på oss, nei nå må vi «plage» fastlegen, ny legeerklæring kreves må vite. Hadde legeerklæringen noen betydning ved forrige søknad? Ikke i vårt tilfelle, fastlegene overprøves!

Selvsagt foreligger det forskrift og reglement, men det er lov å bruke eget skjønn! Dette skal jo være et tilbud til de som trenger det. Ingen søker uten å ha et behov- ingen bløffer seg til HC plass!

Tenk om tankegangen heller var: Heie på alle som vil klare seg på egen hånd lengst mulig. Hvorfor skal det avslås når det foreligger dokumentasjon på ditt handikap, og attpåtil, dette er jo et tilbud som krever ingenting fra kommunen! Snarere tvert imot, du avlaster og hjelper deg sjøl så lenge du kan, det må da være positivt? Ett vinn-vinn tiltak spør du meg! Så derfor, kan jeg få lov å foreslå: Hvorfor heller ikke snu på flisa, være raus og gjør kommunen en tjeneste, hjelp til og la kommunen bli oppfattet som «en aldersvennlig kommune», og oppfyll slagordet «Attraktiv hele livet». Da vil selveste ordføreren kunne gjenta det som ble utbasunert da hun besøkte den nye sykkelparken: «Eg e så stolt at eg vil kvæles». Nå snakker vi imidlertid om å gi et tilbud for alle «de som bygde byen med egne krefter», og vi blir stadig flere eldre. Tenk om vi heller mottok et skriv fra kommunen hvor det sto: «Værsogod, bruk HC-plassene, så flott at dere klarer dere sjøl. Lykke til!».

Prøv heller det! Og – respekter fastlegene, de kjenner søkernes handikap. Alt annet blir paragrafrytteri! Leve hele livet!

QOSHE - HC-parkering – for hvem? - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

HC-parkering – for hvem?

36 0
22.05.2024

Skrevet av Arvid Eliseussen.

For ei tid tilbake søkte jeg og min kone kommunen om HC parkering. Vi fikk avslag, og ble nesten «innkalt til forhør» om behovet, hvor, hvorhen, hvor ofte osv. vi ville trenge parkering.

Vi er begge avhengige av rullatorer og min nevropati går bare en vei- dessverre til det verre. Men det å komme seg ut, se og møte kjente, gjøre innkjøp, delta i møter/aktivitet, betinger ofte bil og rullator. Da er parkering nærmest mulig fotgjengerovergang til sentrum, innganger til kjøpesenter, aktivitetssenter, kulturhus og legesentre, men også slippe å oppsøke parkeringsautomater langt........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play