Skrevet av Frank Einar Hansen.

«Når vi vurderer behov for tjenester, legger vi til grunn at mennesker skal mestre mest mulig av livet sitt selv og bli selvstendig».

Det sier Harstad kommune i en kommentar til Siv Sandaker Olsens «kamp» for å gi sin datter et godt tilbud via de kommunale tjenester

Det høres veldig fint, men den kommunale uttalelsen synes å glemme at når en person har en diagnose som utviklingshemmet, så betyr det at han/hun fra et visst punkt i hverdagen – og i livet – ikke evner å bli selvstendig. Da er det behov for assistanse kommer inn. Det ligger i diagnosens natur.

Men; for å komme nærmest mulig målet – selvstendig – så avhenger det av det bidraget Harstad kommune gir.

Målønsket om selvstendighet, synes uvirkelig. Dette da behovet er satt til 168 timer, mens det innvilges 15.

For en leser synes saksbehandling både merkelig og sendrektig.

Først tre avslag på opprinnelige søknader.

Så blir det plutselig innvilget omsorgslønn, som det ikke er søkt om.

Er den tildelingen en slags plaster på såret?

For oss som har barn med ulike utviklingshemminger er det svært viktig at vi har et samarbeid med kommunen – et samarbeid som opplever kommunen som en aktiv medspiller. I dette tilfellet synes motspiller å være mer dekkende ord.

Så blir spørsmålet: Hvem har riktig forståelse av omsorgsbehovet? Er det foreldrene eller kommunen? Eller; er det kommunale budsjetter som skal gi rammen for hva et funksjonshemmet barn og familien trenger av bistand, både praktisk og økonomisk?

Når Harstad kommune skriver at «mennesker skal mestre mest mulig av livet sitt og bli selvstendig» så virker det som at det i dette tilfellet kun er en teoretisk holdning til bistanden. Spesielt når de pårørende opplever dette som kun en brøkdel av behovet.

Det vil være interessant å vite hva kommunen mener med at den følger nasjonale regler og retningslinjer for å sikre likebehandling.

Men så kommer det en meget interessant tilføyelse: I tillegg følger vi så langt som mulig lokalpolitiske signaler.

Det vil derfor være svært interessant om Harstad kommune kan fortelle hva som er de lokalpolitiske signaler, og på hvilken måte de påvirker de nasjonale retningslinjene.

Et svar fra kommunen forventes via Harstad Tidende.

QOSHE - Er kommunen med- eller motspiller? - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Er kommunen med- eller motspiller?

21 0
24.05.2024

Skrevet av Frank Einar Hansen.

«Når vi vurderer behov for tjenester, legger vi til grunn at mennesker skal mestre mest mulig av livet sitt selv og bli selvstendig».

Det sier Harstad kommune i en kommentar til Siv Sandaker Olsens «kamp» for å gi sin datter et godt tilbud via de kommunale tjenester

Det høres veldig fint, men den kommunale uttalelsen synes å glemme at når en person har en diagnose som utviklingshemmet, så betyr det at han/hun fra et visst punkt i hverdagen – og i livet – ikke evner å bli selvstendig. Da er det behov for assistanse........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play