Skrevet av: Hilde Bernhardsen, fylkesleder Fagforbundet Troms

For 125 år siden ble Norgeshistoriens viktigste organisasjon, Landsorganisasjon, LO, stiftet. Arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, er preget av stort alvor, i en tid preget av uro og konflikt. Økonomisk ulikhet øker både i land og mellom land. Autoritære politiske krefter, som ønsker å undergrave demokratiet og begrense individets frihet, er på fremmarsj.

Historien til den demokratiske arbeiderbevegelsen, i Europa og i Norge, viser at mennesker endrer historien.

Mer enn halve befolkningen var utestengt fra stemmerett, forsamlingsrett, organisasjonsrett, streikerett, ytringsfrihet, og helt grunnleggende: fra menneskeverd og friheten til å råde over sine egne liv.

Arbeiderkampen i gruvene i Sulis, de streikende kvinnene ved fyrstikkfabrikkene, Menstadslaget i Telemark: Historien viser at frihet er noe vi har tatt og kjempet for. Listen over seiere, er arbeidsvilkår mange i dag tar for gitt. Som kampen for åttetimersdagen, fem ukers betalt ferie, full lønn ved sykdom, alderspensjon, ansatterepresentasjon i bedriftsstyrer, yrkesfagopplæringa, arbeidsmiljøloven og prinsippet om likelønn.

Kampen for heltid er både kvinnesak og et klassespørsmål. Det er kvinner og folk i arbeideryrker som oftest må jakte vakter, som ikke vet om lønna strekker til. Kun 18 prosent av alle utlyste helsefagarbeiderstillinger er heltidsstillinger. Og hvis du faller fra et stillas, regnes det som yrkesskade, skader du deg mens du løfter en pasient på et sykehjem, da telles det ikke.

Lovverket for yrkesskader stammer fra en tid der idealet var at far jobbet på fabrikk, mens mor stelte unger og passet hjemmet.

Sammen kan vi som fagorganiserte kjempe for våre rettigheter.

I Finland angriper høyresiden arbeideres rettigheter. De har stramma inn streikeretten, de vil bøtelegge personer som deltar i visse typer arbeidskonflikt. De kutter oppsigelsestida, og det skal bli enklere å ansette midlertidig og gi ansatte sparken.

I Sverige står de ansatte i Tesla i en livsviktig streik. Tesla-eier Elon Musk forbyr tariffavtaler ved alle sine fabrikker. Han står for en autoritær styringsfilosofi, der all makt skal være samla i en manns hender, og de ansatte nektes medbestemmelse og verdighet. Svenskene tar en kamp på vegne av alle i europeisk fagbevegelse.

Solidaritet er det eneste varige svaret på hvordan vi kan skape en bedre verden.

Fagbevegelsen er en del av den store folkebevegelsen som støtter palestinerne, folkeretten og krever respekt for krigens regler. Det siste drøye halvåret har vi vært vitne til overgrep mot den palestinske sivilbefolkningen som de færreste av oss kan forstå at verdenssamfunnet ikke stopper.

Vi trenger et fornyet engasjement for rødgrønt samarbeid i politikken. Bare sammen kan vi skape en fremtid der frihet, fellesskap og fordeling ikke bare er idealer, men realiteter for alle.

QOSHE - Arbeid, velferd, trygghet - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Arbeid, velferd, trygghet

72 1
01.05.2024

Skrevet av: Hilde Bernhardsen, fylkesleder Fagforbundet Troms

For 125 år siden ble Norgeshistoriens viktigste organisasjon, Landsorganisasjon, LO, stiftet. Arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, er preget av stort alvor, i en tid preget av uro og konflikt. Økonomisk ulikhet øker både i land og mellom land. Autoritære politiske krefter, som ønsker å undergrave demokratiet og begrense individets frihet, er på fremmarsj.

Historien til den demokratiske arbeiderbevegelsen, i Europa og i Norge, viser at mennesker endrer historien.

Mer enn halve befolkningen var utestengt fra stemmerett, forsamlingsrett, organisasjonsrett, streikerett, ytringsfrihet, og helt grunnleggende: fra menneskeverd og friheten til å........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play