Skrevet av Hans Zakarias Schjelderup

Innlegget gir uttrykk for personlige meninger, og som tidligere faglig ansvarlig i el-foretak.

Det er nå kjent at forskrift om elektroforetak og politisk verv ikke går sammen. Robin Ridderseth er altså Faglig ansvarlig for sin virksomhet med inntil fem ansatte montører.

Robin Ridderseth har helt sikkert brukt sin fagkompetanse og risikovurdert sin rolle i selskapet før han sa ja til å være ordførerkandidat. Han har vurdert disse to rollene som forenlig, og som den unge energiske Robin. Da skjønner man at han har tenkt, og er sikker på at han skal klare begge rollene.

La oss se på hva forskriften sier:

«Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret, kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. Ved fravær ut over 30 virkedager i løpet av ett år, av person som oppfyller kravene til å ha det faglige ansvaret som nevnt i § 7 til § 10, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon kan gis for en periode opp til seks måneder».

Hvis vi leser forskriften så står det at faglig ansvarlig ikke kan ha en stilling med sammenfattende arbeidstid i et annet foretak. Han skal også være tilgjengelig innenfor foretakets arbeidstid.

Ordfører i Tjeldsund kommune har gått til valg på at han skal være tilgjengelig for hele befolkningen i kommunen, ja herunder også sine ansatte montører. Det å være ordfører er ikke som å ha en stilling i et annet foretak, ordfører i en kommune er ikke et foretak.

Ordførerrollen er et verv, det er ikke en stilling.

En faglig ansvarlig i et foretak, er ansvarlig for at foretaket driftes etter lover og regler. Herunder at det foreligger et internkontrollsystem for virksomheten. I dette ligger det at han skal sørge for rutiner og prosedyrer for sikker gjennomføring av praktiske arbeidsoppgaver. Jeg forstår det slik at Ridderseth har fått avvik bare på faglig ansvarlig-rollen. Dette betyr at han har orden, og internkontrollen er ok. Hva er det Faglig ansvarlig da skal bidra med bortsett fra planlegging av nye oppdrag. Han skal være tilgjengelig for sine montører, ja er han ikke det selv om han er ordfører? Situasjonen er en helt annen hvis han var ansatt i en annen virksomhet.

Det å finne faglig ansvarlig for sin virksomhet er ikke enkelt, da personell med installatørkompetanse ikke vokser på trær. Forskriften tillater heller ikke at man kjøper denne tjenesten fra en annen virksomhet. Det er heller ikke mange personer som innehar denne kompetansen. Hvis det er noen, så velger de sannsynligvis større bedrifter enn et foretak i Kongsvik med 3-4 ansatte.

Da skjønner vi alle at hvis valget mellom å gjøre 3-4 personer arbeidsløs og det å være ordfører, så velger Ridderseth å berge arbeidsplassen til sine ansatte.

Robin Ridderseth har helt sikkert gjort det som skal gjøres i forkant av det å si ja til å være ordfører. Han har brukt sin faglige kompetanse og vurdert dette for sin virksomhet. Med det antall ansatte så skal han greie å bekle begge rollene. Da er det hans vurdering som faglig ansvarlig av sin virksomhet.

QOSHE - «Vi skjønner alle at hvis valget står mellom å gjøre 3–4 personer arbeidsløse og å være ordfører, velger han å berge bedriften» - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Vi skjønner alle at hvis valget står mellom å gjøre 3–4 personer arbeidsløse og å være ordfører, velger han å berge bedriften»

17 0
28.04.2024

Skrevet av Hans Zakarias Schjelderup

Innlegget gir uttrykk for personlige meninger, og som tidligere faglig ansvarlig i el-foretak.

Det er nå kjent at forskrift om elektroforetak og politisk verv ikke går sammen. Robin Ridderseth er altså Faglig ansvarlig for sin virksomhet med inntil fem ansatte montører.

Robin Ridderseth har helt sikkert brukt sin fagkompetanse og risikovurdert sin rolle i selskapet før han sa ja til å være ordførerkandidat. Han har vurdert disse to rollene som forenlig, og som den unge energiske Robin. Da skjønner man at han har tenkt, og er sikker på at han skal klare begge rollene.

La oss se på hva forskriften sier:

«Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play