Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag må vi snakke om noe av det vanskeligste av alt i arbeidslivet, nemlig den uønskede sjefen.

En tilstand som kan skape dype sår, og potensielt være helt ødeleggende for en arbeidsplass. Med synkende prestasjoner, dårlig arbeidsmiljø og kompetanseflukt som mulige konsekvenser.

Det er umulig å gi ett enkelt svar på hvorfor enkelte ledere ender opp som den uønskede sjefen.

Det var hektisk aktivitet inntil det siste for kommunedirektøren

Rett og slett fordi det ikke finnes én, men mange – og ofte sammensatte – bakenforliggende årsaker:

Eksakt hva som er forklaringen(e) på at fylkets største arbeidsplass endte opp med en uønsket sjef, vet vi ikke. Det finnes vel heller ikke her én, men flere sannheter. Det eneste vi med sikkerhet vet, er at styret (altså det politiske flertallet) ikke lenger hadde tillit til at Nina Tangnæs Grønvold (54) var den rette til å lede Fredrikstad kommunes 7.000 ansatte.

Dermed røk hun ut dørene på rådhuset, etter enighet med ordføreren om at det var best slik. Søndag hadde hun sin siste arbeidsdag, men hun skal fortsatt motta lønn fra kommunen i ytterligere tolv måneder.

Men det var hektisk aktivitet inntil det siste for kommunedirektøren. Noe av det siste hun gjorde, var å få på plass en sluttavtale med én av sine nærmeste allierte de siste tre årene – organisasjonsdirektør Mette Strand Leistad (49). Hun får med seg seks måneders etterlønn, samt hjelp til å dekke advokatutgifter med inntil 50.000 kroner.

Total prislapp for skattebetalernes penger: Et sted mellom 700.000 og 800.000 kroner. Plusser vi på de 1,8 millionene som går ut av kommunekassa som etterlønn til Grønvold, så er det ikke rart at det fort tiden koker godt både i kommentarfelt og blant ansatte i kommunen.

For dette skjer altså samtidig med at den enkelte på gølvet blir bedt om å strekke seg lenger, være omstillingsvillig og klare seg med mindre penger.

Underlig nok – eller nøye planlagt, alt ettersom man velger å se det – gjorde kommunen nyheten kjent først etter at Grønvold hadde blitt takket av i kommunen. I stedet ble det hennes midlertidige etterfølger, Ole-Henrik Holøs Pettersen, som på første dag i ny jobb fikk oppdraget med å kunngjøre nyheten om nok en leder-exit på rådhuset.

Det har vært mange tunge tak i Fredrikstad kommune den senere tid. Politikerne har levert to bestillinger som setter hele den veldige organisasjoner på prøve, og hvor knapt noen er uberørt av hva som skjer.

Grønvold og Leistad har vært helt sentrale i dette arbeidet. Om utfallet blir vellykket, i form av mer bærekraftig økonomi og bedre organisering, vet vi foreløpig ikke. Den eneste fasiten vi så langt har, er at begge har endt opp som den uønskede sjefen med hver sin sluttavtale.

Den ene uønsket av den politiske ledelsen, den andre med heller dårlige skussmål fra de ansattes egne representanter.

Fortjent eller ufortjent. Okke som befinner Fredrikstad kommune seg nå i en omstilling av historiske dimensjoner – samtidig som tre av sju toppledere har forsvunnet på et halvt år. Og hvor en fjerde for kort tid siden søkte seg aktivt bort.

Det er mildt sagt ingen heldig situasjon. Det krever stabilitet og godt lederskap å gjennomføre store omveltninger på en arbeidsplass. Akkurat nå er det langt på vei det motsatte som preger Fredrikstad kommune, med sjefer på vei ut døra og midlertidige løsninger.

Det blir ett og annet å pusle med for den som blir håndplukket som hennes etterfølger

Toppetasjen på rådhuset bærer ikke preg av å være noe utpreget harmonisk sted for tiden.

Og nå står ordfører Arne Sekkelsten og posisjonspartiene overfor sin så langt største utfordring siden valgseieren i fjor høst. Det er de som skal rekruttere inn erstatter for den topplederen de valgte å tuppe ut dørene. En supermann eller -kvinne, som blant annet kan fikse følgende:

Altså; de offisielle årsakene som ble oppgitt for manglende tillit til Nina Tangnæs Grønvold.

Én ting er i hvert fall sikkert: Det blir ett og annet å pusle med for den som blir håndplukket som hennes etterfølger.

ARKIVVIDEO: Derfor sluttet Nina Tangnæs Grønvold:

I dag må vi snakke om noe av det vanskeligste av alt i arbeidslivet, nemlig den uønskede sjefen.

En tilstand som kan skape dype sår, og potensielt være helt ødeleggende for en arbeidsplass. Med synkende prestasjoner, dårlig arbeidsmiljø og kompetanseflukt som mulige konsekvenser.

Det er umulig å gi ett enkelt svar på hvorfor enkelte ledere ender opp som den uønskede sjefen.

Det var hektisk aktivitet inntil det siste for kommunedirektøren

Rett og slett fordi det ikke finnes én, men mange – og ofte sammensatte – bakenforliggende årsaker:

Eksakt hva som er forklaringen(e) på at fylkets største arbeidsplass endte opp med en uønsket sjef, vet vi ikke. Det finnes vel heller ikke her én, men flere sannheter. Det eneste vi med sikkerhet vet, er at styret (altså det politiske flertallet) ikke lenger hadde tillit til at Nina Tangnæs Grønvold (54) var den rette til å lede Fredrikstad kommunes 7.000 ansatte.

Dermed røk hun ut dørene på rådhuset, etter enighet med ordføreren om at det var best slik. Søndag hadde hun sin siste arbeidsdag, men hun skal fortsatt motta lønn fra kommunen i ytterligere tolv måneder.

Men det var hektisk aktivitet inntil det siste for kommunedirektøren. Noe av det siste hun gjorde, var å få på plass en sluttavtale med én av sine nærmeste allierte de siste tre årene – organisasjonsdirektør Mette Strand Leistad (49). Hun får med seg seks måneders etterlønn, samt hjelp til å dekke advokatutgifter med inntil 50.000 kroner.

Total prislapp for skattebetalernes penger: Et sted mellom 700.000 og 800.000 kroner. Plusser vi på de 1,8 millionene som går ut av kommunekassa som etterlønn til Grønvold, så er det ikke rart at det fort tiden koker godt både i kommentarfelt og blant ansatte i kommunen.

For dette skjer altså samtidig med at den enkelte på gølvet blir bedt om å strekke seg lenger, være omstillingsvillig og klare seg med mindre penger.

Underlig nok – eller nøye planlagt, alt ettersom man velger å se det – gjorde kommunen nyheten kjent først etter at Grønvold hadde blitt takket av i kommunen. I stedet ble det hennes midlertidige etterfølger, Ole-Henrik Holøs Pettersen, som på første dag i ny jobb fikk oppdraget med å kunngjøre nyheten om nok en leder-exit på rådhuset.

Det har vært mange tunge tak i Fredrikstad kommune den senere tid. Politikerne har levert to bestillinger som setter hele den veldige organisasjoner på prøve, og hvor knapt noen er uberørt av hva som skjer.

Grønvold og Leistad har vært helt sentrale i dette arbeidet. Om utfallet blir vellykket, i form av mer bærekraftig økonomi og bedre organisering, vet vi foreløpig ikke. Den eneste fasiten vi så langt har, er at begge har endt opp som den uønskede sjefen med hver sin sluttavtale.

Den ene uønsket av den politiske ledelsen, den andre med heller dårlige skussmål fra de ansattes egne representanter.

Fortjent eller ufortjent. Okke som befinner Fredrikstad kommune seg nå i en omstilling av historiske dimensjoner – samtidig som tre av sju toppledere har forsvunnet på et halvt år. Og hvor en fjerde for kort tid siden søkte seg aktivt bort.

Det er mildt sagt ingen heldig situasjon. Det krever stabilitet og godt lederskap å gjennomføre store omveltninger på en arbeidsplass. Akkurat nå er det langt på vei det motsatte som preger Fredrikstad kommune, med sjefer på vei ut døra og midlertidige løsninger.

Det blir ett og annet å pusle med for den som blir håndplukket som hennes etterfølger

Toppetasjen på rådhuset bærer ikke preg av å være noe utpreget harmonisk sted for tiden.

Og nå står ordfører Arne Sekkelsten og posisjonspartiene overfor sin så langt største utfordring siden valgseieren i fjor høst. Det er de som skal rekruttere inn erstatter for den topplederen de valgte å tuppe ut dørene. En supermann eller -kvinne, som blant annet kan fikse følgende:

Altså; de offisielle årsakene som ble oppgitt for manglende tillit til Nina Tangnæs Grønvold.

Én ting er i hvert fall sikkert: Det blir ett og annet å pusle med for den som blir håndplukket som hennes etterfølger.

ARKIVVIDEO: Derfor sluttet Nina Tangnæs Grønvold:

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer deg til å bidra med dine meninger. Send tekst og bilder her.

QOSHE - Tupper ut toppsjefer for millioner – ikke rart det koker på gulvet - Jon Jacobsen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tupper ut toppsjefer for millioner – ikke rart det koker på gulvet

22 1
09.05.2024

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag må vi snakke om noe av det vanskeligste av alt i arbeidslivet, nemlig den uønskede sjefen.

En tilstand som kan skape dype sår, og potensielt være helt ødeleggende for en arbeidsplass. Med synkende prestasjoner, dårlig arbeidsmiljø og kompetanseflukt som mulige konsekvenser.

Det er umulig å gi ett enkelt svar på hvorfor enkelte ledere ender opp som den uønskede sjefen.

Det var hektisk aktivitet inntil det siste for kommunedirektøren

Rett og slett fordi det ikke finnes én, men mange – og ofte sammensatte – bakenforliggende årsaker:

  • Uenighet med eiere om veivalg og prioriteringer.
  • En arbeidsplass med et nedarvet vanskelig arbeidsklima.
  • Urealistiske forventninger til hvordan store endringer skal gjennomføres.
  • Feil person på feil sted (les: les mangelfulle eller sviktende lederegenskaper).

Eksakt hva som er forklaringen(e) på at fylkets største arbeidsplass endte opp med en uønsket sjef, vet vi ikke. Det finnes vel heller ikke her én, men flere sannheter. Det eneste vi med sikkerhet vet, er at styret (altså det politiske flertallet) ikke lenger hadde tillit til at Nina Tangnæs Grønvold (54) var den rette til å lede Fredrikstad kommunes 7.000 ansatte.

Dermed røk hun ut dørene på rådhuset, etter enighet med ordføreren om at det var best slik. Søndag hadde hun sin siste arbeidsdag, men hun skal fortsatt motta lønn fra kommunen i ytterligere tolv måneder.

Men det var hektisk aktivitet inntil det siste for kommunedirektøren. Noe av det siste hun gjorde, var å få på plass en sluttavtale med én av sine nærmeste allierte de siste tre årene – organisasjonsdirektør Mette Strand Leistad (49). Hun får med seg seks måneders etterlønn, samt hjelp til å dekke advokatutgifter med inntil 50.000 kroner.

Total prislapp for skattebetalernes penger: Et sted mellom 700.000 og 800.000 kroner. Plusser vi på de 1,8 millionene som går ut av kommunekassa som etterlønn til Grønvold, så er det ikke rart at det fort tiden koker godt både i kommentarfelt og blant ansatte i kommunen.

For dette skjer altså samtidig med at den enkelte på gølvet blir bedt om å strekke seg lenger, være........

© Fredriksstad Blad


Get it on Google Play