Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Googl opp «Fremskrittspartiet og ytringsfrihet», og du vil i løpet av et mikrosekund få svaret på hvilke verdier dette partiet forfekter og kjemper for:

Eller uttrykt langt mer presist: Hvilke verdier partiet i teorien forfekter. Når det kommer til festtalenes møte med hverdagens små og store utfordringer, står det dessverre langt verre til.

Det har vi nå til fulle fått demonstrert gjennom utleveringen av det indre liv i lokallaget her i Fredrikstad. Tre medlemmer er erklært uønsket og kastet ut av partiet.

Man kan ikke annet enn konkludere med at det endte med en kræsjlanding av episke dimensjoner i det Frps uttalte verdier fikk bryne seg på hverdagslig utfoldelse

Årsak: De har benyttet seg av ytringsfriheten – men på feil måte for smakspolitiet i partiets øvre gemakker, om man kan si det slik. Det er som kjent viktig å lese det som står med liten skrift i kontraktene, også når det kommer til takhøyde i politiske partier.

Spør for eksempel Jon-Erik Bergh (50). I forkant av kommunevalget i fjor høst, takket han ja til å gjøre en innsats for Fredrikstad Frp. Det gikk riktig så bra for både ham og partiet, i hvert fall for en stakket stund.

Gode tall på valgkvelden førte partiet inn i rådhusets maktkorridorer. Og Bergh, han fikk varaplass til byens øverste politiske organ – bystyret.

Men hverdagen skulle vise seg å være kort vei unna. I løpet av vinter- og vårmånedene dukket det opp nyheter i det lokale nyhetsbildet som falt den lokale ledelsen tungt for brystet. Noen stilte spørsmål ved den uvanlige praksisen med å ha samme person som leder av både lokallaget og valgkomiteen. Andre ville utfordre den mangeårige lederen.

Det resulterte i det etter hvert mye omtalte forslaget om at alle medlemmer av bystyregruppa skulle skrive under på en bindende taushetserklæring.

Det nektet Jon-Erik Bergh å godta, noe han ga uttrykk for på direkte spørsmål fra Fredriksstad Blad. Det skulle også bli slutten på en relativt kort politisk karrière. For ved inngangen til nasjonaldag- og pinsehøytiden, kom følgende beskjed fra styret i Østfold Frp: Du er herved uønsket i partiet og fratas medlemskapet.

Dette sier Ytringsfrihetskommisjonen

Da Ytringsfrihetskommisjonen i 2022 la frem rapporten «», inneholdt den flere konkrete anbefalinger for å styrke ytringsfriheten i arbeidslivet:

Sivilombudet har uttalt at offentlig ansatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for å gi uttrykk for sin mening offentlig. Ombudet har også sagt at det skal mye til før grensene for den ansattes ytringsfrihet er overskredet.

Nær halvparten av offentlig ansatte og fire av ti privat ansatte sier de har arbeidsavtaler som begrenser sine muligheter til å ytre seg offentlig om egen arbeidsplass.

En betydelig andel sier toppledelsen begrenser mulighetene. Og få sier de kan svare fritt når journalister spør (selv om utviklingen her har vært i retning av mer opplevd frihet siden 2016).

Uoversiktlige regler om taushetsplikt motarbeider ytringsfrihet.

Kommisjonen mener det er grunn til å vie ekstra oppmerksomhet til hvordan bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder for offentlig ansatte praktiseres.

Flere undersøkelser tyder på at ansatte i forvaltningen sliter med å ha oversikt, forstå og praktisere taushetspliktbestemmelsene i forvaltningsloven og i helselovgivningen.

Kommisjonen mener i tillegg at det er behov for en presisering i forvaltningsloven om at offentlig ansatte har rett til å varsle til mediene uten først å varsle internt.

Kilde: «En åpen og opplyst offentlig samtale»

la oss se ordrett se på hva han faktisk uttalte til lokalavisa:

– Jeg er valgt inn i politikken for å kunne ytre min mening – ikke for å ties til stillhet. Å bli beordret til å bruke munnkurv kommer ikke på tale for mitt vedkommende.

– Jeg ser med bekymring på hva en slik begrensing har for utøvelsen av demokratiet. Visst skal et mindretall ha respekt for et flertall når vedtakene er fattet i de politiske sakene. Men å tvinge folk til å holde kjeft, er noe helt annet

– Det er fordi noen i partiet ønsker å hegne om sine egne, lukkede ringer. Vi har en situasjon i partiet hvor det reelt sett bare er noen få som bestemmer. De ønsker ikke å bli utfordret av oss andre.

Dette var altså hva som ble for drøy kost for fylkesledelsen til et parti som skryter av å være en garantist for ytringsfrihet. Noe som – ironisk nok – også blir understreket i eksklusjonsbrevet:

«Ytringsfriheten er ukrenkelig for Frp, og det anses som positivt at man benytter seg av denne internt (min uthevelse) der man løfter og drøfter eventuelle uenigheter», står det i avskjedshilsenen til Jon-Erik Bergh.

Når alt kommer til alt for fylkesledelsens del, har summen likevel blitt at de tre lokale Frp-erne har søkt å skade partiet med sine uttalelser.

Og man kan ikke annet enn konkludere med at det endte med en kræsjlanding av episke dimensjoner i det Frps uttalte verdier fikk bryne seg på hverdagslig utfoldelse.

For mer enn dette skulle ikke til for å bli erklært , i et parti som historisk sett har hatt sine runder med utrenskninger.

Det er flaut og skremmende på samme gang.

En slags lakmustest for ytringsfrihet, kan sies å være at man skal tåle å høre også det man ikke liker. Og deretter kunne møte det med motargumenter.

Kjære Østfold Frp, her strøk dere med glans!

Ironisk det også, når man ser hvilket etterspill selve debatten og bruken av ytringsfrihet har fått

Og for lokalpolitikken, som generelt sett sliter med rekrutteringen, er saken langt fra noen god reklame. Inntrykket som etterlates, både etter denne og flere andre saker fra Fredrikstad Frp de siste månedene, er at den etablerte, indre kretsen gjerne vil fortsette slik det har vært år etter år – uten «støyende» innblanding fra nykommere.

Det hører med til historien at lokallaget til slutt valgte å droppe hele taushetserklæringen. Ironisk det også, når man ser hvilket etterspill selve debatten og bruken av ytringsfrihet har fått.

Men man ble i hvert fall kvitt tre brysomme outsidere.

Googl opp «Fremskrittspartiet og ytringsfrihet», og du vil i løpet av et mikrosekund få svaret på hvilke verdier dette partiet forfekter og kjemper for:

Eller uttrykt langt mer presist: Hvilke verdier partiet i teorien forfekter. Når det kommer til festtalenes møte med hverdagens små og store utfordringer, står det dessverre langt verre til.

Det har vi nå til fulle fått demonstrert gjennom utleveringen av det indre liv i lokallaget her i Fredrikstad. Tre medlemmer er erklært uønsket og kastet ut av partiet.

Man kan ikke annet enn konkludere med at det endte med en kræsjlanding av episke dimensjoner i det Frps uttalte verdier fikk bryne seg på hverdagslig utfoldelse

Årsak: De har benyttet seg av ytringsfriheten – men på feil måte for smakspolitiet i partiets øvre gemakker, om man kan si det slik. Det er som kjent viktig å lese det som står med liten skrift i kontraktene, også når det kommer til takhøyde i politiske partier.

Spør for eksempel Jon-Erik Bergh (50). I forkant av kommunevalget i fjor høst, takket han ja til å gjøre en innsats for Fredrikstad Frp. Det gikk riktig så bra for både ham og partiet, i hvert fall for en stakket stund.

Gode tall på valgkvelden førte partiet inn i rådhusets maktkorridorer. Og Bergh, han fikk varaplass til byens øverste politiske organ – bystyret.

Men hverdagen skulle vise seg å være kort vei unna. I løpet av vinter- og vårmånedene dukket det opp nyheter i det lokale nyhetsbildet som falt den lokale ledelsen tungt for brystet. Noen stilte spørsmål ved den uvanlige praksisen med å ha samme person som leder av både lokallaget og valgkomiteen. Andre ville utfordre den mangeårige lederen.

Det resulterte i det etter hvert mye omtalte forslaget om at alle medlemmer av bystyregruppa skulle skrive under på en bindende taushetserklæring.

Det nektet Jon-Erik Bergh å godta, noe han ga uttrykk for på direkte spørsmål fra Fredriksstad Blad. Det skulle også bli slutten på en relativt kort politisk karrière. For ved inngangen til nasjonaldag- og pinsehøytiden, kom følgende beskjed fra styret i Østfold Frp: Du er herved uønsket i partiet og fratas medlemskapet.

Da Ytringsfrihetskommisjonen i 2022 la frem rapporten «», inneholdt den flere konkrete anbefalinger for å styrke ytringsfriheten i arbeidslivet:

Sivilombudet har uttalt at offentlig ansatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for å gi uttrykk for sin mening offentlig. Ombudet har også sagt at det skal mye til før grensene for den ansattes ytringsfrihet er overskredet.

Nær halvparten av offentlig ansatte og fire av ti privat ansatte sier de har arbeidsavtaler som begrenser sine muligheter til å ytre seg offentlig om egen arbeidsplass.

En betydelig andel sier toppledelsen begrenser mulighetene. Og få sier de kan svare fritt når journalister spør (selv om utviklingen her har vært i retning av mer opplevd frihet siden 2016).

Uoversiktlige regler om taushetsplikt motarbeider ytringsfrihet.

Kommisjonen mener det er grunn til å vie ekstra oppmerksomhet til hvordan bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder for offentlig ansatte praktiseres.

Flere undersøkelser tyder på at ansatte i forvaltningen sliter med å ha oversikt, forstå og praktisere taushetspliktbestemmelsene i forvaltningsloven og i helselovgivningen.

Kommisjonen mener i tillegg at det er behov for en presisering i forvaltningsloven om at offentlig ansatte har rett til å varsle til mediene uten først å varsle internt.

Kilde: «En åpen og opplyst offentlig samtale»

la oss se ordrett se på hva han faktisk uttalte til lokalavisa:

– Jeg er valgt inn i politikken for å kunne ytre min mening – ikke for å ties til stillhet. Å bli beordret til å bruke munnkurv kommer ikke på tale for mitt vedkommende.

– Jeg ser med bekymring på hva en slik begrensing har for utøvelsen av demokratiet. Visst skal et mindretall ha respekt for et flertall når vedtakene er fattet i de politiske sakene. Men å tvinge folk til å holde kjeft, er noe helt annet

– Det er fordi noen i partiet ønsker å hegne om sine egne, lukkede ringer. Vi har en situasjon i partiet hvor det reelt sett bare er noen få som bestemmer. De ønsker ikke å bli utfordret av oss andre.

Dette var altså hva som ble for drøy kost for fylkesledelsen til et parti som skryter av å være en garantist for ytringsfrihet. Noe som – ironisk nok – også blir understreket i eksklusjonsbrevet:

«Ytringsfriheten er ukrenkelig for Frp, og det anses som positivt at man benytter seg av denne internt (min uthevelse) der man løfter og drøfter eventuelle uenigheter», står det i avskjedshilsenen til Jon-Erik Bergh.

Når alt kommer til alt for fylkesledelsens del, har summen likevel blitt at de tre lokale Frp-erne har søkt å skade partiet med sine uttalelser.

Og man kan ikke annet enn konkludere med at det endte med en kræsjlanding av episke dimensjoner i det Frps uttalte verdier fikk bryne seg på hverdagslig utfoldelse.

For mer enn dette skulle ikke til for å bli erklært , i et parti som historisk sett har hatt sine runder med utrenskninger.

Det er flaut og skremmende på samme gang.

En slags lakmustest for ytringsfrihet, kan sies å være at man skal tåle å høre også det man ikke liker. Og deretter kunne møte det med motargumenter.

Kjære Østfold Frp, her strøk dere med glans!

Ironisk det også, når man ser hvilket etterspill selve debatten og bruken av ytringsfrihet har fått

Og for lokalpolitikken, som generelt sett sliter med rekrutteringen, er saken langt fra noen god reklame. Inntrykket som etterlates, både etter denne og flere andre saker fra Fredrikstad Frp de siste månedene, er at den etablerte, indre kretsen gjerne vil fortsette slik det har vært år etter år – uten «støyende» innblanding fra nykommere.

Det hører med til historien at lokallaget til slutt valgte å droppe hele taushetserklæringen. Ironisk det også, når man ser hvilket etterspill selve debatten og bruken av ytringsfrihet har fått.

Men man ble i hvert fall kvitt tre brysomme outsidere.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer deg til å bidra med dine meninger. Send tekst og bilder her.

QOSHE - En kræsjlanding av episke dimensjoner - Jon Jacobsen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

En kræsjlanding av episke dimensjoner

51 0
19.05.2024

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Googl opp «Fremskrittspartiet og ytringsfrihet», og du vil i løpet av et mikrosekund få svaret på hvilke verdier dette partiet forfekter og kjemper for:

  • Frp er en garantist for ytringsfrihet.
  • Krenkelseshysteriet må bekjempes med ytringsfrihet.
  • Ytringsfriheten er grunnleggende.
  • Ytringsfriheten er en hjørnestein i demokratiet.

Eller uttrykt langt mer presist: Hvilke verdier partiet i teorien forfekter. Når det kommer til festtalenes møte med hverdagens små og store utfordringer, står det dessverre langt verre til.

Det har vi nå til fulle fått demonstrert gjennom utleveringen av det indre liv i lokallaget her i Fredrikstad. Tre medlemmer er erklært uønsket og kastet ut av partiet.

Man kan ikke annet enn konkludere med at det endte med en kræsjlanding av episke dimensjoner i det Frps uttalte verdier fikk bryne seg på hverdagslig utfoldelse

Årsak: De har benyttet seg av ytringsfriheten – men på feil måte for smakspolitiet i partiets øvre gemakker, om man kan si det slik. Det er som kjent viktig å lese det som står med liten skrift i kontraktene, også når det kommer til takhøyde i politiske partier.

Spør for eksempel Jon-Erik Bergh (50). I forkant av kommunevalget i fjor høst, takket han ja til å gjøre en innsats for Fredrikstad Frp. Det gikk riktig så bra for både ham og partiet, i hvert fall for en stakket stund.

Gode tall på valgkvelden førte partiet inn i rådhusets maktkorridorer. Og Bergh, han fikk varaplass til byens øverste politiske organ – bystyret.

Men hverdagen skulle vise seg å være kort vei unna. I løpet av vinter- og vårmånedene dukket det opp nyheter i det lokale nyhetsbildet som falt den lokale ledelsen tungt for brystet. Noen stilte spørsmål ved den uvanlige praksisen med å ha samme person som leder av både lokallaget og valgkomiteen. Andre ville utfordre den mangeårige lederen.

Det resulterte i det etter hvert mye omtalte forslaget om at alle medlemmer av bystyregruppa skulle skrive under på en bindende taushetserklæring.

Det nektet Jon-Erik Bergh å godta, noe han ga uttrykk for på direkte spørsmål fra Fredriksstad Blad. Det skulle også bli slutten på en relativt kort politisk karrière. For ved inngangen til nasjonaldag- og pinsehøytiden, kom følgende beskjed fra styret i Østfold Frp: Du er herved uønsket i partiet og fratas medlemskapet.

Dette sier Ytringsfrihetskommisjonen

Da Ytringsfrihetskommisjonen i 2022 la frem rapporten «», inneholdt den flere konkrete anbefalinger for å styrke ytringsfriheten i arbeidslivet:

  • Arbeidsgivere og ledere bør legge til rette former kunnskap, opplæring og trening i ytringsfrihet og forhold som påvirker denne.
  • Arbeidsgivere må forsikre seg om at informasjon om rettigheter i arbeidslivet er tilgjengelig på andre språk enn norsk og engelsk når det er nødvendig.
  • Partene i arbeidslivet bør jobbe sammen for å øke kunnskapen om ytringsfrihetens verdi i arbeidslivet og oppmuntre til mer bruk av den.
  • Flere instanser bør forsterke innsatsen for å spre kunnskap og informasjonsmateriell om ytringsfrihet i arbeidslivet gjennom kampanjer og........

    © Fredriksstad Blad


Get it on Google Play