Τους άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί και θα επιδιώξει την υλοποίησή τους για το 2024 καθόρισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) μετά την ολοκλήρωση του Ετήσιου Τακτικού Γενικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια του οποίου εγκρίθηκαν με πλειοψηφία οι νέες κατευθύνσεις και ο προγραμματισμός της δράσης της Ομοσπονδίας.

Σταθερή απασχόληση με αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αμοιβής σε ένα ποιοτικό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημόσια δωρεάν ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθημερινή διευκόλυνση και ταχεία εξυπηρέτηση στις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κοινωνική καταξίωση του ναυτικού επαγγέλματος και, τέλος, αξιοπρεπή απομαχία είναι οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες καθορίστηκαν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των ναυτικών.

Μερικές από αυτές είναι:

● Αμεση κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων του Ν. 4150 /2013 με τις οποίες μειώνονται οι οργανικές συνθέσεις κατά τη χρονική περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου σε όλες τις κατηγορίες και κλάδους του προσωπικού. Τροποποίηση του Π.Δ. 177/74 ούτως ώστε να επανακαθοριστεί ο αριθμός κάθε ειδικότητας ξεχωριστά και μάλιστα με διαφορετικά κριτήρια για κάθε μία ειδικότητα (ολική χωρητικότητα, ιπποδύναμη, αριθμός κλινών επιβατών κ.λπ.).

● Επανεξέταση του καθεστώτος των ταχύπλοων (Π.Δ. 381/2001) με ρητή πρόβλεψη και καθιέρωση των διπλών πληρωμάτων, ώστε να τηρούνται πιστά τα όρια και οι ώρες απασχόλησης, τόσο σε ημερήσια όσο και σε εβδομαδιαία βάση. Η διάρκεια ναυτολόγησης να μην είναι μικρότερη των επτά μηνών.

● Αμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Ελληνες ναυτεργάτες, καταπολέμηση της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, ώστε να ανταποκριθεί επιτέλους το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) στον ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε και για τον οποίο πρέπει να λειτουργεί.

● Καθιέρωση πάγιου συστήματος ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των άνεργων ναυτικών με την άμεση αύξηση του προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας σε 650 ευρώ για τους άγαμους και 850 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο.

● Διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, με άμεση και πρώτη κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου προσωπικού.

● Αμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την καθημερινή διευκόλυνση και ταχεία εξυπηρέτηση των απαιτούμενων επαφών και συναλλαγών των ναυτικών με τις διάφορες υπηρεσίες - ΓΕΝΕ, ΚΕΣΕΝ, Μητρώα, εκπαίδευση, σωστικά.

● Αμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και στελέχωση του Οίκου Ναύτου τόσο σε ιατρικό όσο και σε λοιπό προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό.

● Εγκαιρη προετοιμασία και έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων με ιδιαίτερο βάρος στις ΣΣΕ των φορτηγών πλοίων.

QOSHE - Οι στόχοι της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για το 2024 - Χριστίνα Παπασταθοπούλου
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Οι στόχοι της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για το 2024

5 0
07.02.2024

Τους άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί και θα επιδιώξει την υλοποίησή τους για το 2024 καθόρισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) μετά την ολοκλήρωση του Ετήσιου Τακτικού Γενικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια του οποίου εγκρίθηκαν με πλειοψηφία οι νέες κατευθύνσεις και ο προγραμματισμός της δράσης της Ομοσπονδίας.

Σταθερή απασχόληση με αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αμοιβής σε ένα ποιοτικό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημόσια δωρεάν ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθημερινή διευκόλυνση και ταχεία εξυπηρέτηση στις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κοινωνική καταξίωση του ναυτικού επαγγέλματος και, τέλος, αξιοπρεπή απομαχία είναι οι βασικές........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play