Στις 29 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί τελικά ο ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση των 73 δρομολογιακών άγονων γραμμών, ο οποίος φέτος καθυστέρησε αρκετά, καθώς ο προηγούμενος που ήταν να διεξαχθεί στις 31.10.2023 ακυρώθηκε μετά την προσφυγή της εταιρείας Zante Ferries στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού.

Ετσι, το υπουργείο Ναυτιλίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα υποχρεώθηκε να δίνει παρατάσεις στις προηγούμενες συμβάσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα νησιά. Ωστόσο, αναρτήθηκε στη Διαύγεια η νέα απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ναυτιλίας, Χρήστος Στυλιανίδης, και ο διαγωνισμός της 29ης Φεβρουαρίου συμπεριλαμβάνει τις τροποποιήσεις, καθώς η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δέχτηκε την προσφυγή της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

Η Zante Ferries, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκουν τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία «Διονύσιος Σολωμός» και «Αδαμάντιος Κοραής», είχε ζητήσει να τροποποιηθεί όρος του διαγωνισμού που εξομοίωνε παλαιότερα με νεότερα ηλικιακά πλοία.

Ο διαγωνισμός αφορά συνολικά 73 άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές σε όλη τη χώρα με έναν προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 106.566.515,70 ευρώ μέχρι 124.421.929,53 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και από 132.060.817,59 ευρώ μέχρι 154.172.949,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ανάλογα με την κατηγορία των προσφερόμενων πλοίων. Επίσης αφορά τρεις κατηγορίες πλοίων:

Η κατηγορία 1 αφορά πλοία ηλικίας μέχρι και 16 ετών (τα οποία έχουν καθελκυστεί μετά την 1η Ιουλίου 2007) και τα οποία έχουν ταχύτητα τουλάχιστον 19 κόμβους. Στην κατηγορία 2 εντάσσονται πλοία ηλικίας μέχρι και 24 ετών (τα οποία έχουν καθελκυστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1999) με ταχύτητα τουλάχιστον 17 κόμβους. Στην κατηγορία 3 εντάσσεται κάθε πλοίο που δεν ανήκει (σύμφωνα με την προσφορά που έχει κατατεθεί στον διαγωνισμό) σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, που σημαίνει ουσιαστικά ότι πρόκειται για πλοία με όριο ηλικίας από 25 ετών και πάνω.

Εδώ ακριβώς ήταν και η διαφωνία τής Zante Ferries, οπότε μετά την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις 19 Ιανουαρίου ακυρώθηκε ο συγκεκριμένος όρος, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στα νεότερα πλοία να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Επίσης, σύμφωνα με τους νέους όρους του διαγωνισμού, οι κατατεθειμένες προσφορές των εταιρειών εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας: πρώτα η κατηγορία 1, μετά η κατηγορία 2 και τέλος η κατηγορία 3. Εφόσον κατά το στάδιο επιλογής προκύψουν στην ίδια κατηγορία πλοίων δύο ή περισσότερες προσφορές, προηγείται η προσφορά στην οποία δηλώνεται πλοίο αντικατάστασης. Ειδικότερα για την κατηγορία 3, προηγείται και προκρίνεται η προσφορά του νεότερου μεταξύ τους πλοίου και εν συνεχεία, εφόσον έχουν ίδιο έτος καθέλκυσης, προηγείται η προσφορά με πλοίο αντικατάστασης. Σε περίπτωση απόρριψής τους, θα ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές του αμέσως επόμενου πλοιοκτήτη.

QOSHE - Διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές - Χριστίνα Παπασταθοπούλου
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές

4 0
06.02.2024

Στις 29 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί τελικά ο ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση των 73 δρομολογιακών άγονων γραμμών, ο οποίος φέτος καθυστέρησε αρκετά, καθώς ο προηγούμενος που ήταν να διεξαχθεί στις 31.10.2023 ακυρώθηκε μετά την προσφυγή της εταιρείας Zante Ferries στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού.

Ετσι, το υπουργείο Ναυτιλίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα υποχρεώθηκε να δίνει παρατάσεις στις προηγούμενες συμβάσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα νησιά. Ωστόσο, αναρτήθηκε στη Διαύγεια η νέα απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ναυτιλίας, Χρήστος Στυλιανίδης, και ο διαγωνισμός της 29ης Φεβρουαρίου συμπεριλαμβάνει τις τροποποιήσεις, καθώς η........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play