Vergi Denetim Kurulu yeni dönem vizyonu olarak, “VDK mensuplarınca düzenlenen raporlar mahkemede kaybetmez” ilkesini gerçekleştirmek adına yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile vergi inceleme elemanlarınca yapılan vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen ve mükelleflerce dava konusu edilen vergi inceleme raporlarının, vergi dava sürecinde daha etkin bir şekilde savunulabilmesi ve yapılacak savunmaların güçlendirilmesi, bu yolla da davaların kaybedilmesinin önüne geçilmesi amaçlamaktadır.

Vergi müfettişleri savunmaya yardımcı olacak

Mali İdarece, yazılan vergi inceleme raporları sonucunda yapılan idari işlemlerin mahkemelerde savunulmasında, raporu yazan Vergi Müfettişinin de görüşüne başvurulmasının önemli hatta zaruri olduğu sonucuna varılmış ve “Davaya konu edilen rapordaki hususları en iyi bilen kişi, o raporu düzenleyen Müfettiştir.” değerlendirmesi ile aslında Vergi Usul Kanununda var olan ve geçmişte uygulanmaya çalışılan, bir süredir göz ardı edilen, ”İnceleme elemanlarının yazdıkları raporların savunulmasında idareye destek olma ilkesi ”ne yeniden dönülmüştür.

Bir komisyon kuruldu

Bu kapsamda Vergi Denetim Kurul Başkanlığı’nda Hukuk ve İhtilaflı İşler Şube Müdürlüğü nezdinde bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmıştır. Bu komisyonun çalışmaları ile;

1.Dava konusu edilen raporların daha hızlı ve etkin olarak savunulabilmesi,

2.Dava sürecine ilişkin geri bildirimlerin sağlanabilmesi,

3.Geri bildirimler sonucunda davalarda idare aleyhine karar verilen hususların tespiti,

4.Hazine zararının önlenmesi gibi faydalar elde edilmesi beklenmektedir.

Ankara’da pilot uygulamaya başlandı

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilen dava dosyalar pilot uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Yürütülecek pilot uygulamada, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilen dava dosyaları hakkındaki savunmaya yönelik görüş oluşturulması talepleri, 05.02.2024 tarihinden itibaren davaya konu edilen raporu tanzim eden Vergi Müfettişine yazı ekinde gönderilmeye başlanıldı.

Dava konusu edilen hususlara ilişkin olarak ilgili Vergi Müfettişi tarafından düzenlenecek ve savunma taslağına esas oluşturacak görüş yazısının, belirlenen süre içinde Kurul Başkanlığına gönderilmesi isteniyor. İlk etapta yazışma yoluyla talep edilecek savunmaya yönelik görüşlerin, ilerleyen süreçte elektronik ortamda alınması planlanıyormuş.

Müfettişler gelip mahkemede savunma yaparlardı

Müfettişler çoğu zaman yazdıkları raporlara, konu dava konusu edilirse beni de dinleyin anlamına gelen bir not koyarlar. Ancak çoğu zaman bu müessese iyi işlemezdi. Meslek hayatım boyunca çok az davada incelemeyi yapan vergi denetim elemanı ile karşılaştım. İşletilebilse bu müessese bile işe yarayabilir ve dava süreci mükellefler için daha zorlu geçebilir. Ancak, anlayabildiğim kadarıyla, bu yöntem vergi denetim elemanlarının çok zamanını aldığından, bugüne kadar etkin işletilememişti.

Mükellefleri daha zor bir süreç bekliyor

Mali idarenin giderek daha iyi organize olma çabası, raporlarında iyileştirme ve savunmayı güçlendirme çabalarına karşı, mükelleflerin de konuyu daha dikkatli ve özenli, müşavir ve avukatlarını işin başından itibaren sürece dâhil ederek yürütmesi artık pratik bir zorunluluk olacak gibi durmaktadır.

QOSHE - Vergide komando yemini: “VDK mahkemede kaybetmez” - Zeki Gündüz
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vergide komando yemini: “VDK mahkemede kaybetmez”

30 7
26.02.2024

Vergi Denetim Kurulu yeni dönem vizyonu olarak, “VDK mensuplarınca düzenlenen raporlar mahkemede kaybetmez” ilkesini gerçekleştirmek adına yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile vergi inceleme elemanlarınca yapılan vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen ve mükelleflerce dava konusu edilen vergi inceleme raporlarının, vergi dava sürecinde daha etkin bir şekilde savunulabilmesi ve yapılacak savunmaların güçlendirilmesi, bu yolla da davaların kaybedilmesinin önüne geçilmesi amaçlamaktadır.

Vergi müfettişleri savunmaya yardımcı olacak

Mali İdarece, yazılan vergi inceleme raporları sonucunda yapılan idari işlemlerin mahkemelerde savunulmasında, raporu yazan Vergi Müfettişinin de görüşüne başvurulmasının önemli hatta zaruri olduğu sonucuna varılmış ve “Davaya konu edilen rapordaki hususları en iyi bilen kişi, o raporu düzenleyen Müfettiştir.” değerlendirmesi ile aslında Vergi Usul Kanununda var olan ve geçmişte uygulanmaya çalışılan, bir süredir göz ardı edilen, ”İnceleme elemanlarının yazdıkları raporların savunulmasında idareye destek olma ilkesi ”ne yeniden dönülmüştür.

Bir........

© Dünya


Get it on Google Play