Anayasa Mahkemesi Ek Vergi kararını açıkladı. Ek Vergi düzenlemesi Anayasaya uygun bulundu ve Anayasaya aykırılık iddiası kabul edilmedi.

Kanunla ilgili incelemenin sadece konuyu Anayasa Mahkemesi önüne getiren Mahkemenin baktığı somut olay çerçevesinde incelenebileceği, bir geriye yürüme olsa da olağanüstü durumlarda bu tür düzenlemelerin yapılabileceği sonucuna varıldı.

Anayasa Mahkemesi Ek MTV konusundaki düzenlemeyi de Anayasaya uygun bulmuş, iptal taleplerini reddetmişti. Bu karar mükellefler nezdinde ilave bir vergi yükü yaratmayacaktır. Çünkü bu vergiler beyan edildi ve ödendi.

Bilindiği üzere, 7440 sayılı Kanunla,2022 Kurumlar Vergisi beyanlarındaki indirim ve istisna tutarları üzerinden, bir kereye mahsus %10 Ek Vergi alınmıştı. Birçok mükellef yapılan düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile ihtirazi kayıtla beyanda bulunmuş ve ödenen tutarın faiziyle iadesi talebiyle dava açmıştı. Davaların büyük bölümü ilk derece mahkemelerince mükellef aleyhine karara bağlanmış, az sayıda davada da ilk derece mahkemesi yapılan düzenlemeye ilişkin Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bularak konuyu değerlendirilmek üzere Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Anayasa Mahkemesi 14.3.2024 tarihli oturumunda ,vergi mahkemelerince önüne taşınan 09.03.2023 tarih ve 7440 sayılı Kanun’la getirilen Ek Verginin Anayasaya aykırılık iddiasını reddetti. Vergi Mahkemeleri karara uymak zorunda.

Emisyon primi konusunda daha farklı bir gelişme de yaşanmış ve bir vergi mahkemesinde konu Anayasaya Mahkemesine taşınmadan, mevcut yasal düzenlemeden hareketle, vergi mahkemesince mükellefin istemi doğrultusunda, fazladan ödenen verginin faizi ile iadesi şeklinde karara bağlanmıştı.

Daha sonra bu karar istinaf aşamasında da aynı şekilde kabul edildi. Bu kabul sırasında Danıştayın daha önce emisyon primleri konusunda, emisyon primlerinin gelir olmadığı, istisnanın açıklama mahiyetinde getirildiği yolunda verilen kararı da zikredildi.

Öte yandan Ek Vergi Tebliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin doğrudan Danıştay’da açılan davada emisyon primi konusu da dahil tüm talepler reddedilmişti.

Danıştayın Anayasa Mahkemesi kararından sonra emisyon primi konusunda konuyu nasıl sonuçlandıracağı önem kazandı. Kuvvetle muhtemel konu emisyon primi konusunda da Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda karara bağlanacaktır.

Aksi durumda bu kez Anayasa Mahkemesi ile Danıştayın karşı karşıya kaldığı bir durum oluşacaktır.

Diğer yandan, Mali İdarece çok sayıda mükelleften beyan ettiği Ek Verginin olması gerekenden az olduğu iddiası ile izahat istenmiş, yapılan izahatların bildiğimiz kadarıyla hiçbiri kabul edilmemiş, mükelleflere kendiliklerinden beyanlarını düzeltme ve ödeme için bir ay süre verilmişti. Süre verilen bu şirketler incelenmeye başlanacaklar.

Konuyu davaya götürenler, tüm yargı yollarını tükettikten sonra konuyu bireysel başvuru çerçevesinde halen Anayasa Mahkemesine götürebilirler.

Anayasa Mahkemesi , kural olarak, kanun iptal edilmemiş olsa da başvuruda bulunan bireyin zedelenen Anayasal hakkının varlığını kabul ederse tazminine hükmedebilir.

QOSHE - Ek vergi iptal talebi reddedildi - Zeki Gündüz
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ek vergi iptal talebi reddedildi

10 5
19.04.2024

Anayasa Mahkemesi Ek Vergi kararını açıkladı. Ek Vergi düzenlemesi Anayasaya uygun bulundu ve Anayasaya aykırılık iddiası kabul edilmedi.

Kanunla ilgili incelemenin sadece konuyu Anayasa Mahkemesi önüne getiren Mahkemenin baktığı somut olay çerçevesinde incelenebileceği, bir geriye yürüme olsa da olağanüstü durumlarda bu tür düzenlemelerin yapılabileceği sonucuna varıldı.

Anayasa Mahkemesi Ek MTV konusundaki düzenlemeyi de Anayasaya uygun bulmuş, iptal taleplerini reddetmişti. Bu karar mükellefler nezdinde ilave bir vergi yükü yaratmayacaktır. Çünkü bu vergiler beyan edildi ve ödendi.

Bilindiği üzere, 7440 sayılı Kanunla,2022 Kurumlar Vergisi beyanlarındaki indirim ve istisna tutarları üzerinden, bir kereye mahsus  Ek Vergi alınmıştı. Birçok mükellef yapılan düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile ihtirazi kayıtla beyanda bulunmuş ve ödenen tutarın faiziyle iadesi talebiyle dava açmıştı. Davaların büyük bölümü ilk derece mahkemelerince mükellef aleyhine karara bağlanmış, az sayıda davada da ilk derece........

© Dünya


Get it on Google Play