Blockchain'e giriş yaptıktan sonra blockchain teknolojilerinin hayatımıza kattığı uygulamalara ve kullanım alanlarına yazılarımda yer verdim.

Bu hafta da yine blockchain'in hayatımıza kazandırdığı dağıtık otonom organizasyonlar olan DAO'ların ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlatacağım. DAO'lar, yani "Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar", geleneksel, hiyerarşik kurum yapılarını kökten değiştirme potansiyeli taşıyan yenilikçi bir yönetim modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yapıda, karar verme yetkisi merkeziyetçi bir otorite yerine, topluluğun eline teslim ediliyor. Akıllı sözleşmeler ise kararların uygulanmasını ve şeffaflığı garanti altına alıyor. DAO'larda tüm katılımcılar, teknik yükseltmelerden fon dağıtımına kadar, projenin geleceğini şekillendiren önemli kararlara kolektif olarak yön veriyor.

DAO'ların işleyişinde topluluk üyeleri, protokolün geleceğine dair teklifler sunuyor ve ardından oylama yoluyla bu tekliflerin onaylanması sağlanıyor. Oylar önceden belirlenmiş bir konsensüs seviyesine ulaşırsa teklif akıllı sözleşme içerisinde yer alan kurallar doğrultusunda kabul ediliyor ve uygulanıyor. Bu sayede geleneksel şirketlerde görülen hiyerarşik yapının yerini, topluluk tabanlı bir işbirliği ağı alıyor.

DAO'larda, her bir üye protokolün işleyişini belirli bir düzeyde denetliyor. Bu yapının en önemli özelliklerinden biri de teşviklerin uyumlu hale getirilmesi. Yani, bireylerin oylamalarında dürüst davranmaları ve yalnızca protokolün menfaatine olan teklifleri onaylamaları kendi yararlarına oluyor.

Sağlıklı ve güçlü bir protokol daha fazla kullanım görecek ve bu da DAO üyelerinin elindeki tokenların değerini artıracaktır. Kısacası, protokol başarılı oldukça, token sahipleri de başarı elde edecektir. DAO'lar, akıllı sözleşmeler aracılığıyla işler. Akıllı sözleşmeler, DAO'nun işleyişine dair kuralların kodlandığı ve kayda alındığı dijital anlaşmalardır.

Bu sözleşmeler herkes tarafından görülebilir, doğrulanabilir ve denetlenebilir durumdadır. Böylelikle potansiyel üyeler, protokolün her adımda nasıl işlediğini tam olarak anlayabilir. DAO'nun kuruluş aşamasında, akıllı sözleşmelerle belirlenen kuralların ardından, sıra finansmana gelir. DAO, nasıl fonlanacağını ve topluluk yönetimini nasıl sağlayacağını belirlemelidir.

Bu genellikle token ihracı yoluyla gerçekleştirilir. Protokol, fon toplamak ve DAO hazinesini doldurmak için token satışı yapar. Token sahipleri, yatırdıkları para karşılığında, genellikle sahip oldukları token sayısına orantılı olarak oy hakkı kazanırlar. Fon aşaması tamamlandığında DAO kullanıma hazırdır.

Bu noktada, kod uygulamaya alındıktan sonra, herhangi bir üye oylamasıyla varılan bir fikir birliği dışında başka hiçbir şekilde değiştirilemez. Yani, DAO'nun kurallarını hiçbir özel yetki değiştiremez, karar verme gücü tamamen token sahiplerinden oluşan topluluğa aittir. DAO'ları bir örnekle de anlatmak gerekirse; ilk olarak, birçok insanın katılımıyla oluşturulan ve yönetilen bir dijital sanat galerisini düşünebiliriz.

Bu galeri, sanat eserlerini koleksiyonlamak, sergilemek ve satmak amacıyla kurulmuş bir platform olsun. DAO üyeleri, galeride bir takım görevleri yaparak token kazanabilir veya token satın alabilir; elde ettiği bu token'lar üzerinden galerinin geleceği hakkında oy kullanma hakkına sahip olurlar. Galeri, nadir sanat eserlerini satın almak için ortak bir fon oluşturabilir ve bu eserlerin yönetimini kolektif olarak yapabilir.

Şeffaflık ilkesi gereği, her işlem ve karar, üyelerin erişimine açık bir şekilde kaydedilir. Böylece, galerinin gelişimi ve sergilenen sanat eserlerinin yönetimi, üyelerin katılımıyla şekillenir. Bu örnek, günlük hayatta gerçekleşen işbirlikçi ve demokratik bir topluluk yönetimini yansıtırken aynı zamanda DAO'ların potansiyelini gösterir.

Genel olarak, kripto dünyasının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen dağıtık otonom organizasyonları (DAO'lar), demokratik bir yaklaşım benimseyerek topluluğun etkin katılımını sağlayan ve özerk bir yapı sunan önemli organizasyonlardır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte DAO'ların kullanım alanları bugünden çok daha fazla olacak ve birçok alanda karşımıza çıkacaktır.

QOSHE - Yenilikçi bir yönetim modeli, DAO - Ali Eşelioğlu
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yenilikçi bir yönetim modeli, DAO

12 0
04.03.2024

Blockchain'e giriş yaptıktan sonra blockchain teknolojilerinin hayatımıza kattığı uygulamalara ve kullanım alanlarına yazılarımda yer verdim.

Bu hafta da yine blockchain'in hayatımıza kazandırdığı dağıtık otonom organizasyonlar olan DAO'ların ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlatacağım. DAO'lar, yani "Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar", geleneksel, hiyerarşik kurum yapılarını kökten değiştirme potansiyeli taşıyan yenilikçi bir yönetim modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yapıda, karar verme yetkisi merkeziyetçi bir otorite yerine, topluluğun eline teslim ediliyor. Akıllı sözleşmeler ise kararların uygulanmasını ve şeffaflığı garanti altına alıyor. DAO'larda tüm katılımcılar, teknik yükseltmelerden fon dağıtımına kadar, projenin geleceğini şekillendiren önemli kararlara kolektif olarak yön veriyor.

DAO'ların işleyişinde topluluk üyeleri, protokolün geleceğine dair teklifler sunuyor ve ardından oylama yoluyla bu tekliflerin onaylanması sağlanıyor. Oylar önceden belirlenmiş bir konsensüs seviyesine ulaşırsa teklif akıllı sözleşme içerisinde yer alan kurallar doğrultusunda kabul ediliyor ve uygulanıyor. Bu sayede geleneksel şirketlerde görülen hiyerarşik yapının yerini, topluluk tabanlı bir işbirliği ağı alıyor.

DAO'larda, her bir üye protokolün işleyişini belirli bir düzeyde denetliyor. Bu yapının en önemli özelliklerinden biri de teşviklerin uyumlu........

© Dünya


Get it on Google Play