Møre og Romsdal har i over 100 år tilbudt togbuss til Oppdal. Tilbudet er ikke bare til nytte for togpassasjerer, men er også ei nødvendig lokalrute fra Sunndalsøra til Gjøra. Det er også ei lokalrute for trøndere som skal fra Lønset til Oppdal sentrum, i tillegg til ei ettertraktet rute for Nordmøringer som skal til hytta si på Oppdal.

Ruta har stor verdi for både Sunndal og Oppdal, men som de fleste busstilbud er den ikke selvfinansierende. I dette tilfellet nyter Oppdal og Trøndelag godt av at Møre og Romsdal finansierer et lokalt tilbud i nabofylket og gjør hytte- og alpinkommunen mer tilgjengelig for Nordmøringer. Et kutt av ruten vil være negativt for innbyggere av både Nordmøre og Trøndelag.

Møre og Romsdal ligg med økonomisk slagside og har krav om rette opp skuta for å gå i balanse. Etter knapt 5 passasjerer i snitt havna Togbussen som kuttforslag for andre året på rad. Med et fylke som antagelig må kutte enda mer neste år, så er det stor fare for at Togbussen blir en gjenganger i budsjettforhandlingene med mindre det jobbes fram gode og langsiktige løsninger.

Innstillinga til posisjonen i Samferdselsutvalget var at det må jobbes med et «spleiselag / samarbeid» for å bevare ruta. I dette ligg det at Fylket må finne samarbeid for finansiering, men også at kommunene på Nordmøre må jobbe aktivt for å gjøre ruta mer attraktiv. Det mest naturlige er et økonomisk samarbeid mellom Møre og Romsdal og Trøndelag for ei rute begge fylka nyter godt av. Et spleiselag mellom fylka og økt bruk av Togbussen vil være det eneste som kan plassere Togbussen langt unna framtidige budsjettdiskusjoner. Et samarbeid gir både bærekraft og værekraft.

Rute 901 fra Sunndal til Oppdal er ikke den eneste Togbussen på Nordmøre som lider av å ligge i ei samferdselspolitisk blindsone. Rute 905 fra Surnadal til Trondheim Sentralstasjon var i høst gjennom en politisk snuoperasjon da nye takstsoner økte billettprisen med over 40%. Rindal og Halsadelen av Heim ligg fremdeles i blindsona og har dyre billettpriser i påvente av ny samarbeidsavtale mellom fylka. Rindalingene ønsker AtB og Trøndelags rimeligere prismodell, men de fraktes av Fram.

På samme måte som i Oppdal er «Mørelinjen» lokalruta for trønderne fra Rindal, Storås og Svorkmo, finansiert av møringer. Etter Svorkmo må Fram kjøre en time nordover gjennom Trøndelag uten å kunne ta med nye passasjerer, noe som gjør dette til ei dyr rute å drifte. Samtidig kjørere AtB parallelt inn til Trondheim med sine busser fra Fannrem, en praksis mange vi si er dårlig miljøpolitikk. Lykken er at Fram får solgt noen ekstra billetter, mens AtB slipper kostnaden med ei ekstra rute til Rindal og fylkesgrensa.

Problemstillinga er spesiell for oss på Indre Nordmøre. På Sunnmøre og i Romsdal har de togbuss til Åndalsnes, men det er innafor eget fylke. I den posisjonen Nordmøre står i, er samarbeid med nabofylket nødvendig for å opprettholde gode tilbud. Samarbeid er alfa og omega, og sammen kan det skapes bedre samferdsel og bærekraft på tvers av fylkesgrensa.

Vi ser den samme utfordringa når det gjelder vei og veivedlikehold. Nordmøre har flere store bedrifter som frakter gods mot E6 og er derfor avhengig av en trygg og vedlikeholdt Fylkesvei 65. Nordmøre har rikt næringsliv, mens Trøndelag er veieier. Møre og Romsdal har verken økonomi eller ansvar for å vedlikeholde fylkesveiene i nabofylket, men også her er vi avhengig av forståelse og godt samarbeid for å skape levelige løsninger sånn at vi som et felles Midt-Norge står sterkt.

Nordmørskommuner og Møre og Romsdal er med i Orkdalspakken for å sikre bedre veistandard i Trøndelag. Fylka spleiser på Hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim. Samarbeid mellom fylka gjør at AtB slepp å kjøre til Rindal og Lønset i Oppdal for å plukke opp sine passasjerer. Fortsatt godt samarbeid vil tjene fylka bra og er ei forutsetning for grønn mobilitet i Midt-Norge, på trosse av fylkesgrensa.

Ole Joar Bruset, Surnadal Høyre

QOSHE - JA til spleiselag for å redde togbussen - Driva Author
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

JA til spleiselag for å redde togbussen

51 4
13.05.2024

Møre og Romsdal har i over 100 år tilbudt togbuss til Oppdal. Tilbudet er ikke bare til nytte for togpassasjerer, men er også ei nødvendig lokalrute fra Sunndalsøra til Gjøra. Det er også ei lokalrute for trøndere som skal fra Lønset til Oppdal sentrum, i tillegg til ei ettertraktet rute for Nordmøringer som skal til hytta si på Oppdal.

Ruta har stor verdi for både Sunndal og Oppdal, men som de fleste busstilbud er den ikke selvfinansierende. I dette tilfellet nyter Oppdal og Trøndelag godt av at Møre og Romsdal finansierer et lokalt tilbud i nabofylket og gjør hytte- og alpinkommunen mer tilgjengelig for Nordmøringer. Et kutt av ruten vil være negativt for innbyggere av både Nordmøre og Trøndelag.

Møre og Romsdal ligg med økonomisk slagside og har krav om rette opp skuta for å gå i balanse. Etter knapt 5 passasjerer i snitt havna Togbussen som kuttforslag for andre året på rad. Med et fylke som antagelig må kutte enda mer neste år, så er det stor fare for at Togbussen blir........

© Driva


Get it on Google Play