Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er tre ting som gjør at du nå står i kø.

For det første har Arbeiderpartiet og MDG i Oslo tidligere stengt en rekke bilveier. For det andre vil deler av Ring 1 stenges i en periode på hele tre år grunnet utbyggingen av regjeringskvartalet. For det tredje har Statens vegvesen besluttet å redusere bilkapasiteten på E6 og E18 for å tvinge folk til å velge kollektiv eller sykkel.

Konsekvensen av alle disse bilfiendtlige tiltakene er ekstreme bilkøer og sterk trengsel i kollektivtrafikken mellom Drammen og Oslo.

Fremskrittspartiet var motstander av den overdrevent dyre utbyggingen av nytt regjeringskvartal og stengningen av Ring 1 i minst tre år. Vi aner likevel at det nå er for sent å gjenåpne ringveien i Oslo før et nytt regjeringskvartal står klart.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

De som skriver er: Sandra Bruflot (H), Morten Wold (Frp), Lise Christoffersen (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Kathy Lie (SV).

Denne uken er det Morten Wold fra Frp som fremmer sin mening.Neste uke er det Kathy Lie fra SV som har ordet.

Da er det desto viktigere å gjøre noe med det som kan endres. Politikerne bør ha større respekt for folks tid, og de enorme køene inn og ut av Oslo er uakseptable.

Det er fullt mulig å gjenåpne veiene som det tidligere Oslo-byrådet, bestående av Ap og MDG, stengte. Dette er desto viktigere når Ring 1 nå er stengt, og vil sørge for at bilene som skal inn til Oslo skaper mindre kø og kommer raskere fram.

Videre er de neste tre årene et ekstremt dårlig tidspunkt for Statens vegvesen å gjennomføre eksperimenter som gjør det enda vanskeligere å kjøre bil fra Drammen til Oslo. For det første er det helt urealistisk at noen vil velge å gå eller sykle fra Drammen til jobben sin i hovedstaden. For det andre er det ikke satt opp mer kollektivtransport, og togene fra Drammen er allerede smekkfulle i rushtiden. Hvis de i det hele tatt går. Signalfeil fører jo ofte til at togene står.

Morten Wold

Dersom regjeringen og statlige etater faktisk ønsker å få folk over på kollektivtransport, må de sørge for å gjøre tilbudet attraktivt. Det å stå som sild i tønne på toget fra Drammen er ikke spesielt attraktivt, og det er åpenbart at kapasiteten bør økes.

At pendlere over hele østlandet nå kaster bort stadig mer tid på å stå i kø, ser ikke ut til å bekymre verken regjeringen eller byråkratene. Anerkjennelsen av at mange trenger bil i hverdagen er ikke-eksisterende. Det å få hverdagen til å gå opp, med levering i skole og barnehage, samtidig som man skal komme seg på jobb tidsnok, er for mange umulig med kollektivtransport.

Likevel ser vi nå at verken det tidligere Ap/MDG-byrådet i Oslo, regjeringen eller Statens vegvesen har problemer med at det blir stadig vanskeligere å kjøre bil på østlandet.

Tvert imot – det er et eksplisitt mål å gjøre det så ubehagelig å kjøre bil at du skal tvinges til å velge kollektivtransport. Dette gjøres samtidig som kapasiteten på kollektivtransporten ikke økes, og tyder på at regjeringen ikke egentlig tror på at denne politikken fungerer. Resultatet er stappfulle tog og endeløse bilkøer.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Selv om befolkningen øker, har Ap, Høyre og Sp stilt seg bak et mål om at vi skal ha null økning i biltrafikken. Opprinnelig var dette målet begrunnet med reduksjon av klimautslipp, men en sterk økning i antallet elbiler har ikke ført til at nullvekstmålet er realisert. Det har bare gjort hverdagen vanskeligere for folk som er avhengig av bilen.

Fremskrittspartiet er motstandere av nullvekstmålet, og mener det er urealistisk at alle nye innbyggere i en kommune i vekst skal være mennesker som ikke bruker bil.

De bilfiendtlige forslagene fra Ap/MDG i Oslo og Statens vegvesen, som nå får store konsekvenser for pendlerne i Drammen, må sees inn i denne konteksten. Det er kampen mot bilen i seg selv som har blitt målet for mange politikere og byråkrater.

Les også

Kan en bom på E 18 redde Byvekstavtalen?

Innbyggerne i by- og vekstområder skal fortsatt tvinges til å bruke andre og mindre attraktive transportmidler, noe som vil gjøre hverdagen vanskeligere for både barnefamilier og næringsdrivende. Dette får ikke bare konsekvenser for veiutbygging, men også for antall parkeringsplasser. Nullvekstmålet gjør at det ikke skal bygges flere parkeringsplasser, siden alle nye innbyggere i en vekstkommune er forutsatt aldri å bruke bilen.

Nullvekstmålet er symbolpolitikk på sitt mest håpløse, og taperne er alle som er avhengig av bil i hverdagen.

Frp har fremmet forslag på Stortinget om å gjenåpne de veiene som kan åpnes i Oslo, slippe elbilene tilbake i kollektivfeltet og øke kapasiteten på kollektiv de neste tre årene.

Den situasjonen pendlerne i Drammen nå opplever kan ikke fortsette i tre år til. Jeg oppfordrer alle som er lei av kø og trengsel til å si klart ifra til Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at de bør stemme for Fremskrittspartiets forslag på Stortinget.

Nyheter fra Drammens Tidende

Les også

Da «bomben» smalt, trodde ikke Per Arne det han hørte: – Forstår at folk kan bli sinte

Les også

Reagerer sterkt etter skogbrann: – Helt uforståelig

Les også

Gikk amok i taxien: – Sa han skulle drepe

Det er tre ting som gjør at du nå står i kø.

For det første har Arbeiderpartiet og MDG i Oslo tidligere stengt en rekke bilveier. For det andre vil deler av Ring 1 stenges i en periode på hele tre år grunnet utbyggingen av regjeringskvartalet. For det tredje har Statens vegvesen besluttet å redusere bilkapasiteten på E6 og E18 for å tvinge folk til å velge kollektiv eller sykkel.

Konsekvensen av alle disse bilfiendtlige tiltakene er ekstreme bilkøer og sterk trengsel i kollektivtrafikken mellom Drammen og Oslo.

Fremskrittspartiet var motstander av den overdrevent dyre utbyggingen av nytt regjeringskvartal og stengningen av Ring 1 i minst tre år. Vi aner likevel at det nå er for sent å gjenåpne ringveien i Oslo før et nytt regjeringskvartal står klart.

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

De som skriver er: Sandra Bruflot (H), Morten Wold (Frp), Lise Christoffersen (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Kathy Lie (SV).

Denne uken er det Morten Wold fra Frp som fremmer sin mening.Neste uke er det Kathy Lie fra SV som har ordet.

Da er det desto viktigere å gjøre noe med det som kan endres. Politikerne bør ha større respekt for folks tid, og de enorme køene inn og ut av Oslo er uakseptable.

Det er fullt mulig å gjenåpne veiene som det tidligere Oslo-byrådet, bestående av Ap og MDG, stengte. Dette er desto viktigere når Ring 1 nå er stengt, og vil sørge for at bilene som skal inn til Oslo skaper mindre kø og kommer raskere fram.

Videre er de neste tre årene et ekstremt dårlig tidspunkt for Statens vegvesen å gjennomføre eksperimenter som gjør det enda vanskeligere å kjøre bil fra Drammen til Oslo. For det første er det helt urealistisk at noen vil velge å gå eller sykle fra Drammen til jobben sin i hovedstaden. For det andre er det ikke satt opp mer kollektivtransport, og togene fra Drammen er allerede smekkfulle i rushtiden. Hvis de i det hele tatt går. Signalfeil fører jo ofte til at togene står.

Dersom regjeringen og statlige etater faktisk ønsker å få folk over på kollektivtransport, må de sørge for å gjøre tilbudet attraktivt. Det å stå som sild i tønne på toget fra Drammen er ikke spesielt attraktivt, og det er åpenbart at kapasiteten bør økes.

At pendlere over hele østlandet nå kaster bort stadig mer tid på å stå i kø, ser ikke ut til å bekymre verken regjeringen eller byråkratene. Anerkjennelsen av at mange trenger bil i hverdagen er ikke-eksisterende. Det å få hverdagen til å gå opp, med levering i skole og barnehage, samtidig som man skal komme seg på jobb tidsnok, er for mange umulig med kollektivtransport.

Likevel ser vi nå at verken det tidligere Ap/MDG-byrådet i Oslo, regjeringen eller Statens vegvesen har problemer med at det blir stadig vanskeligere å kjøre bil på østlandet.

Tvert imot – det er et eksplisitt mål å gjøre det så ubehagelig å kjøre bil at du skal tvinges til å velge kollektivtransport. Dette gjøres samtidig som kapasiteten på kollektivtransporten ikke økes, og tyder på at regjeringen ikke egentlig tror på at denne politikken fungerer. Resultatet er stappfulle tog og endeløse bilkøer.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Selv om befolkningen øker, har Ap, Høyre og Sp stilt seg bak et mål om at vi skal ha null økning i biltrafikken. Opprinnelig var dette målet begrunnet med reduksjon av klimautslipp, men en sterk økning i antallet elbiler har ikke ført til at nullvekstmålet er realisert. Det har bare gjort hverdagen vanskeligere for folk som er avhengig av bilen.

Fremskrittspartiet er motstandere av nullvekstmålet, og mener det er urealistisk at alle nye innbyggere i en kommune i vekst skal være mennesker som ikke bruker bil.

De bilfiendtlige forslagene fra Ap/MDG i Oslo og Statens vegvesen, som nå får store konsekvenser for pendlerne i Drammen, må sees inn i denne konteksten. Det er kampen mot bilen i seg selv som har blitt målet for mange politikere og byråkrater.

Innbyggerne i by- og vekstområder skal fortsatt tvinges til å bruke andre og mindre attraktive transportmidler, noe som vil gjøre hverdagen vanskeligere for både barnefamilier og næringsdrivende. Dette får ikke bare konsekvenser for veiutbygging, men også for antall parkeringsplasser. Nullvekstmålet gjør at det ikke skal bygges flere parkeringsplasser, siden alle nye innbyggere i en vekstkommune er forutsatt aldri å bruke bilen.

Nullvekstmålet er symbolpolitikk på sitt mest håpløse, og taperne er alle som er avhengig av bil i hverdagen.

Frp har fremmet forslag på Stortinget om å gjenåpne de veiene som kan åpnes i Oslo, slippe elbilene tilbake i kollektivfeltet og øke kapasiteten på kollektiv de neste tre årene.

Den situasjonen pendlerne i Drammen nå opplever kan ikke fortsette i tre år til. Jeg oppfordrer alle som er lei av kø og trengsel til å si klart ifra til Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at de bør stemme for Fremskrittspartiets forslag på Stortinget.

Nyheter fra Drammens Tidende

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Køen mellom Drammen og Oslo er konsekvensen av flere bilfiendtlige tiltak - Morten Wold
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Køen mellom Drammen og Oslo er konsekvensen av flere bilfiendtlige tiltak

64 16
23.05.2024

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er tre ting som gjør at du nå står i kø.

For det første har Arbeiderpartiet og MDG i Oslo tidligere stengt en rekke bilveier. For det andre vil deler av Ring 1 stenges i en periode på hele tre år grunnet utbyggingen av regjeringskvartalet. For det tredje har Statens vegvesen besluttet å redusere bilkapasiteten på E6 og E18 for å tvinge folk til å velge kollektiv eller sykkel.

Konsekvensen av alle disse bilfiendtlige tiltakene er ekstreme bilkøer og sterk trengsel i kollektivtrafikken mellom Drammen og Oslo.

Fremskrittspartiet var motstander av den overdrevent dyre utbyggingen av nytt regjeringskvartal og stengningen av Ring 1 i minst tre år. Vi aner likevel at det nå er for sent å gjenåpne ringveien i Oslo før et nytt regjeringskvartal står klart.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

De som skriver er: Sandra Bruflot (H), Morten Wold (Frp), Lise Christoffersen (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Kathy Lie (SV).

Denne uken er det Morten Wold fra Frp som fremmer sin mening.Neste uke er det Kathy Lie fra SV som har ordet.

Da er det desto viktigere å gjøre noe med det som kan endres. Politikerne bør ha større respekt for folks tid, og de enorme køene inn og ut av Oslo er uakseptable.

Det er fullt mulig å gjenåpne veiene som det tidligere Oslo-byrådet, bestående av Ap og MDG, stengte. Dette er desto viktigere når Ring 1 nå er stengt, og vil sørge for at bilene som skal inn til Oslo skaper mindre kø og kommer raskere fram.

Videre er de neste tre årene et ekstremt dårlig tidspunkt for Statens vegvesen å gjennomføre eksperimenter som gjør det enda vanskeligere å kjøre bil fra Drammen til Oslo. For det første er det helt urealistisk at noen vil velge å gå eller sykle fra Drammen til jobben sin i hovedstaden. For det andre er det ikke satt opp mer kollektivtransport, og togene fra Drammen er allerede smekkfulle i rushtiden. Hvis de i det hele tatt går. Signalfeil fører jo ofte til at togene står.

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Dersom regjeringen og statlige etater faktisk ønsker å få folk over på kollektivtransport, må de sørge for å gjøre tilbudet attraktivt. Det å stå som sild i tønne på toget fra Drammen er ikke spesielt attraktivt, og........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play