Mens regjeringer i hele Europa må prioritere kuler og krutt på bekostning av satsing på helse og utdanning, er nordmenn så heldige at regjeringen har råd til begge deler. Helseminister Jan Christian Vestre kan spandere to milliarder kroner på sykehusenes helsetjenester i revidert budsjett. Det er den gode nyhetene. Den dårlige er at det skal mer enn penger til for å korte ventelistene.

En av de mange styrte «lekkasjene» fra tirsdagens reviderte budsjett er Vestres «Ventetidsløftet», med andre ord en satsing regjeringen vil skryte litt ekstra av, og som derfor kommer til å følges nøye. Den ferske helseministeren lover at ventelistene ved sykehusene skal ned allerede i år. Ambisjonen kan ikke være mindre. Ventetiden ved sykehusene har økt siden 2017 og er nå i snitt 79 dager, en økning på 16 prosent siden Støre-regjeringen tok over. Mange må vente i flere år på operasjoner som er helt nødvendig for en god livskvalitet. Selv om noe av økningen kan tilskrives etterslep fra korona-pandemien, noe Vestre gjør, er det ikke minst et resultat av lengre tids underfinansiering og urealistiske effektivitetsplaner.

Det må være lov å påpeke at Vestres forgjengere i over et tiår, under skiftende regjeringer, har kommet med det samme løftet uten å lykkes tilstrekkelig. Signalene fra Vestre er likevel lovende. Han varsler et mindre dogmatisk syn på private bidrag, og det er en nødvendig kursendring for å øke kapasiteten og finne mer fleksible løsninger.

En mer pragmatisk helseminister betyr ikke mindre politisk styring. Tvert om signaliserer Vestre at han vil være hardere i klypene overfor helseforetakene og ta grep om prosessene videre. Kommersielle sykehus og foretak har en plass så lenge det offentlige styrer. Mens forgjengeren stadig viste til helseforetakenes ansvar, sier Vestre at dette nå er på hans bord. Dette vil han måles på.

Men Vestre står ikke alene. Løftet skal gjennomføres i et trepartssamarbeid med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene. Det skaper en felles arena som gir håp om å knekke køkoden og åpne for en mer fleksibel fordeling av arbeidsoppgaver. Hvis de lykkes, kan det også bidra til å gjøre det offentlige helsevesenet mer attraktivt som arbeidsplass. Mer penger og et bredt samarbeid er en god start.

QOSHE - Vestre tar grep - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vestre tar grep

61 1
14.05.2024

Mens regjeringer i hele Europa må prioritere kuler og krutt på bekostning av satsing på helse og utdanning, er nordmenn så heldige at regjeringen har råd til begge deler. Helseminister Jan Christian Vestre kan spandere to milliarder kroner på sykehusenes helsetjenester i revidert budsjett. Det er den gode nyhetene. Den dårlige er at det skal mer enn penger til for å korte ventelistene.

En av de mange styrte «lekkasjene» fra tirsdagens reviderte budsjett er Vestres «Ventetidsløftet», med andre ord en satsing regjeringen vil skryte litt ekstra av, og som derfor kommer til å........

© Dagbladet


Get it on Google Play