En enstemmig Høyesterett — i storkammer med 11 dommere — sendte myndighetene inn i påskeferien med en knusende og pinlig dom mot seg. Norge har brutt menneskerettighetene gjennom en vedvarende og skjematisk nakenvisitasjon av fanger i Bergen fengsel. Menneskerettighetene setter forbud mot nedverdigende behandling av innsatte, noe Kriminalomsorgen satte seg over i en periode mellom 2018 og 2020.

En av de tre fangene som gikk til sak, ble i løpet perioden utsatt for 306 nakenvisitasjoner før og etter permisjoner eller kontakt med omverdenen, inkludert med egne barn. Visitasjonene innebar at fangene måtte kle seg nakne og gå ned i sakte knebøy. Dette for at fengselsmyndighetene skulle kunne kontrollere at det ikke ble smuglet narkotiske stoffer inn i fengselet, eller beskjeder ble smuglet ut. Visitasjonene skjedde helt rutinemessig, uten noen vurdering av forholdsmessigheten.

På bakgrunn av at de tre saksøkerne alene, i løpet av kort tid, ble utsatt for over 700 slike krenkelser i et av landets fengsler, er det grunn til å tro at vi totalt snakker om flere tusen slike overgrep. Her vil nok Kriminalomsorgen prøve å nyansere bildet med at mange av visitasjonene har vært berettiget, men det er uansett nedslående at norske fengsler har hatt slike autoritære og uakseptable metoder.

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Wenche Elizabeth Arntzen, fastslo kort og godt at visitasjonene var «rigide og udifferensierte» og konkluderte med at de var i strid med både Grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK. Hun fikk altså full støtte fra de øvrige dommerne. Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie har dessuten på fortjenstfull måte redegjort for dommen i en egen video, som domstolen har publisert.

Selvsagt er det situasjoner der fengselsmyndighetene må foreta grundige undersøkelser av de innsatte, men praksisen var uholdbar og den er endret. Nå må kroppsvisitasjoner utføres etter en dokumentert og individuell vurdering. Saken viser likevel et nærmest hodeløst maktmisbruk fra en etat som allerede har nok av virkemidler. Staten burde derfor trukket seg fra denne saken for lenge siden.

Høyesterett skal seinere ta stilling til om overgrepene også gir de innsatte rett til erstatning.

Advokat Maria Hessen Jacobsen, som førte saken i Høyesterett, har i en årrekke stått på for at menneskerettighetene også gjelder i norske fengsler. Dette har hun fått en fortjent uttelling for. Myndighetene har fått en sjokkavgjørelse mot seg, men også en påminnelse om at vi må holde orden i eget hus når vi kritiserer andre lands menneskerettighetsbrudd.

QOSHE - Statens sjokktap - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Statens sjokktap

19 18
01.04.2024

En enstemmig Høyesterett — i storkammer med 11 dommere — sendte myndighetene inn i påskeferien med en knusende og pinlig dom mot seg. Norge har brutt menneskerettighetene gjennom en vedvarende og skjematisk nakenvisitasjon av fanger i Bergen fengsel. Menneskerettighetene setter forbud mot nedverdigende behandling av innsatte, noe Kriminalomsorgen satte seg over i en periode mellom 2018 og 2020.

En av de tre fangene som gikk til sak, ble i løpet perioden utsatt for 306 nakenvisitasjoner før og etter permisjoner eller kontakt med omverdenen, inkludert med egne barn. Visitasjonene innebar at fangene måtte kle seg nakne og gå ned i sakte........

© Dagbladet


Get it on Google Play