Tre fylkeslag i Ap har latt seg begeistre av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns forslag om at unge skal gjøre et års samfunnstjeneste etter videregående skole. Forslaget blir hyllet som «forfriskende nytenkende» og ser ut til å ha bred støtte i partiet. Det er av flere grunner en veldig dårlig idé.

Det er nesten ikke måte på hvilke problemer som skal løses ved å tvinge 19-åringer til å jobbe for samfunnet i ett år. Helsevesenet og eldreomsorgen skriker etter mer personell, men det skorter både på penger og utdannelse. Kanskje unge ufaglærte kan bøte på krisa? Dessuten er det mange unge som sliter med å finne retning etter endt skolegang. En plikttjeneste kan være en fin overgang til voksenlivet, sies det håpefullt.

Begeistringen deles av de voksne. I en fersk Norstat-undersøkelse for NRK synes hele 63 prosent det er en god idé med enten militærtjeneste eller samfunnstjeneste, og det er særlig de eldre som trekker opp. De unge er betydelig mer skeptisk. Bare 35 prosent mellom 18 og 29 år støtter forslaget, og et stort flertall av dem mener at en samfunnstjeneste uansett bør være frivillig. Her er vi på lag med de unge.

Samfunnstjeneste kan ikke sidestilles med den eksisterende verneplikten som har en helt annen begrunnelse og et annet formål. Dagens førstegangstjeneste er dessuten en ettertraktet utdanning for høyt motivert ungdom. Å tvinge unge til å bruke ett år av sitt liv på arbeid de fleste verken vil være motivert for eller ha nytte av siden, er sløsing med ressurser. Det vil utsette videre utdanning, jobbstart og etablering. Mange kvinner strever allerede med å få tid til en langt viktigere samfunnstjeneste, å føde barn. Det reflekteres i historisk lave fødselstall.

Hvordan arbeidet skal organiseres i praksis, er nok en større utfordring enn forslagsstillerne ser ut til å tro. Det er neppe bare jubel rundt om over å skulle veilede og tilrettelegge for unge som ikke skal være på jobben mer enn et år. Selv om helseminister Ingvild Kjerkol forsikrer at den ufaglærte arbeidskraften ikke skal ta jobber fra faglærte, er det rimelig å anta at det i en viss utstrekning vil skje.

Politikerne skal legge til rette for at innbyggerne kan leve gode og samfunnsnyttige liv, ikke overstyre livene deres. Hvor ble det av det gamle Ap-ønsket om å bygge dansegulv for alle? Gi de unge frihet til å danse og skape livene sine selv, og de fleste vil tidsnok bidra til samfunnet i jobb og som skattebetalere. Tvang og frihetsberøvelse er et utdatert og autoritært virkemiddel.

QOSHE - Slipp de unge fri - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Slipp de unge fri

15 1
19.03.2024

Tre fylkeslag i Ap har latt seg begeistre av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns forslag om at unge skal gjøre et års samfunnstjeneste etter videregående skole. Forslaget blir hyllet som «forfriskende nytenkende» og ser ut til å ha bred støtte i partiet. Det er av flere grunner en veldig dårlig idé.

Det er nesten ikke måte på hvilke problemer som skal løses ved å tvinge 19-åringer til å jobbe for samfunnet i ett år. Helsevesenet og eldreomsorgen skriker etter mer personell, men det skorter både på penger og utdannelse. Kanskje unge ufaglærte kan bøte på krisa? Dessuten er det mange unge som sliter med å........

© Dagbladet


Get it on Google Play