Over flere år har Forsvaret og politiet samarbeidet om ulovlige og til dels karriereødeleggende metoder i jakten på narkotikabrukere. Søksmålet som seks ufrivillig dimitterte gardister nå retter mot Forsvarsdepartementet er helt på sin plass, men vi burde vært spart for dette. Dessverre er det grunn til å frykte at langt flere er utsatt for behandlingen. En behandling som kan være i strid med menneskerettighetene.

Det var sommeren 2022 det ble kjent gjennom NRK at 30 soldater i H.M. Kongens Garde ble kastet ut etter å ha testet positivt på en rusmiddeltest. De hadde brukt rusmidler på fritida, under permisjoner i sommerferien. Stevningen mot departementet ble levert mandag og saksøkerne påstår at det var et brudd på menneskerettighetene da de ble fratatt sikkerhetsklarering og dimittert, etter først å ha blitt presset til å tilstå.

Det stopper dessverre ikke med denne saken. For det siste året er det avdekket mer ukultur rundt Forsvarets håndtering av soldaters rusbruk. Avisa Dagens Næringsliv har i flere reportasjer beskrevet hvordan politiet og Forsvaret på ureglemtert vis har utvekslet informasjon om narkotikabruk. Da handler det ikke om soldater som er rettskraftig dømt, men for eksempel om at Forsvaret ureglemtert har fått innsyn i et lukket etterretningsregister hos politiet.

Omvendt er Forsvarets rett til å gjennomføre narkotikatesting av soldater misbrukt i den forstand at det har ført til politianmeldelse. Hjemmelen for å gjennomføre slike tester uten forutgående godkjenning av jurist, har bakgrunn i kartleggingen om hvorvidt soldaten er skikket til tjeneste. Den skal ikke brukes som grunnlag for straff. Likevel er en rekke soldater anmeldt til politiet i slike saker, ifølge Dagens Næringsliv .

På sidelinja sto en annen organisasjon, som drev utstrakt samrøre med politiet, Norsk Narkotikapolitiforening, NNPF. En forening som nå har skiftet navn til Norsk Narkotikaforebyggende forening (NNF), etter at den årelange samrøren ble dokumentert av det såkalte Rolleforståelsesutvalget.

Det er kanskje for hardt å fastslå at det har vært en kultur for samrøre, men vi ser altså at denne har eksistert på flere arenaer når det gjelder narkotikabruk. En gjenganger er at grunnleggende rettsprinsipper settes til side og at unge får ødelagt både karriere og deler av livet. Dette burde selvsagt Forsvaret ordnet opp i før det ble rettssak, for saken er skandaløs.

QOSHE - Skandaløs samrøre - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Skandaløs samrøre

13 0
25.04.2024

Over flere år har Forsvaret og politiet samarbeidet om ulovlige og til dels karriereødeleggende metoder i jakten på narkotikabrukere. Søksmålet som seks ufrivillig dimitterte gardister nå retter mot Forsvarsdepartementet er helt på sin plass, men vi burde vært spart for dette. Dessverre er det grunn til å frykte at langt flere er utsatt for behandlingen. En behandling som kan være i strid med menneskerettighetene.

Det var sommeren 2022 det ble kjent gjennom NRK at 30 soldater i H.M. Kongens Garde ble kastet ut etter å ha testet positivt på en rusmiddeltest. De hadde brukt rusmidler på........

© Dagbladet


Get it on Google Play