Når alt er umulig, kan vi like gjerne gjøre det umulige. Eller i hvert fall prøve å gjøre det. Regjeringens beslutning om å støtte opprettelsen av en palestinsk stat, var ikke enkel. Likevel var det den eneste mulige. Og det er Israel som har gjort dette til den eneste mulige posisjonen. Israels overdrevent brutale krigføring i Gaza, og fortsatt aggressive bosettingspolitikk på Vestbredden, viser enda tydligere enn før at en én-stats løsning, der jøder og palestinere lever sammen i én stat, er en umulighet. Og siden jøder og palestinere er dømt til å bo i den samme geografien, er en to-stats løsning derfor den eneste mulige løsningen.

Nå er dette ingen realistisk løsning på kort sikt, men på litt lengre sikt er det den eneste mulige. På kort sikt er det utenkelig at Israel skal gi opp Jerusalem og rykke tilbake til grensene fra før 1967. Men på litt lengre sikt kan man faktisk tenke seg at Israel undergraver sin egen posisjon både politisk og diplomatisk så mye at de også kan komme til å måtte forhandle om gi opp okkupert bosetter-land på Vestbredden. For akkurat så suicidal er den uforsonlige politikken statsminister Benjamin Netanyahu nå fører.

Det er bare å ta en titt på for eksempel FN, så skjønner man hvor landet ligger. 143 av FNs 193 medlemsland støttet opprettelsen av en palestinsk stat før regjeringen kunngjorde sin beslutning onsdag morgen. Spania og Irland følger etter, og så flesteparten av de EU-land som ennå ikke har gjort det. Verdensopinionen har massivt vendt seg fra Israel, mens den israelske regjeringen gjør alt den kan for at det skal skje.

Det er to grunner til at det er riktig å støtte en palestinsk stat nå. Den ene er moralsk, at palestinerne trenger beskyttelse og egne grenser. Den andre er strategisk, fordi det nå kan bygge seg opp et diplomatisk momentum for en politisk løsning. Det var et arabisk fredsdiplomati som hadde vind i seilene før Hamas terrorangrep på Israel 7. oktober i fjor. Sentrale arabiske land - blant annet Saudi-Arabia - gikk inn for dialog med Israel, og israelere reiste i flokk og følge som turister til Den arabiske halvøy. Dette ble skutt i filler av Hamas.

Men dødt er det ikke. Det er dette diplomatiske initiativet utenriksminister Espen Barth Eide nå sier han vil støtte. Og på sidelinja i dette diplomatiet sitter USAs president Joe Biden, som helhjertet støtter en to-stats løsning.

Når alt er umulig, gjør det umulige.

QOSHE - Riktig å anerkjenne Palestina - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Riktig å anerkjenne Palestina

57 17
22.05.2024

Når alt er umulig, kan vi like gjerne gjøre det umulige. Eller i hvert fall prøve å gjøre det. Regjeringens beslutning om å støtte opprettelsen av en palestinsk stat, var ikke enkel. Likevel var det den eneste mulige. Og det er Israel som har gjort dette til den eneste mulige posisjonen. Israels overdrevent brutale krigføring i Gaza, og fortsatt aggressive bosettingspolitikk på Vestbredden, viser enda tydligere enn før at en én-stats løsning, der jøder og palestinere lever sammen i én stat, er en umulighet. Og siden jøder og palestinere er dømt til å bo i den samme geografien, er en to-stats løsning........

© Dagbladet


Get it on Google Play