Voldsbølgen i Oslo denne våren er ikke et blaff. De seinere par åra har det særlig vært en økning i grov vold og bruk av våpen på åpen gate og i boligstrøk. Gjengene rekrutterer stadig yngre gutter til å gjøre jobben for seg. Politiet trenger mer ressurser og støtte for å håndtere en kriminalitet som er typisk for en mangfoldig storby. Det krever en annen prioritering enn i dag.

Fra første mai skal 38 nye politibetjenter patruljere gatene i sentrumsbydelene Grønland og Tøyen. Særlig på Grønland beskrives situasjonen som «lovløs» og «mafiatilstander». Narkotika omsettes på åpen gate, butikkeiere trues og rus og vold er blitt en del av gatebildet. Synlig politi er et viktig bidrag til å trygge beboernes hverdag i disse bydelene, men styrkingen innebærer bare en flytting av ressurser innad i byen. Andre mindre «synlige» bydeler på østkanten trues av den samme utviklingen.

Mer politi er selvfølgelig ikke alene svaret på et sammensatt problem, men Oslo-politiet er i dag underbemannet og overmannet i møte med voldelige kriminelle nettverk. Politiet mener selv at Oslo foreløpig er et stykke unna «svenske tilstander», men advarer om at det kan bli resultatet, hvis det ikke tas grep nå. Statistikken viser dessverre at advarselen langt i fra er overdreven.

Regjeringen med Sp i spissen har valgt å satse på å opprette 20 nye tjenestekontorer i distriktene, stikk i strid med politiets faglige råd. I følge en kartlegging TV2 nylige gjennomførte hadde de åtte kontorene som ble opprettet i fjor i snitt ett besøk i uka. Dette er åpenbart en feil prioritering av begrensete ressurser. De må settes inn der behovet er prekært. Samtidig mangler det ikke politifolk. Ledigheten blant nyuteksaminerte politistudenter er rekordhøy, og Politiets Fellesforbund har foreslått å fryse utdanningen i ett år.

Det ser ut som verken politi eller rettsapparat er rigget for den dramatiske utviklingen i kriminelle nettverk de seinere åra, særlig ikke i hovedstaden. Politiet kan likevel ikke gjøre jobben alene. Den beste investeringen er å satse mer på barn og unge i trangbodde, fattige bydeler. Ungdommen trenger møteplasser med ansvarlige voksne og gode rollemodeller, enten det er på skolen eller i fritida. En fotballbane er billigere og tryggere enn en kriminell løpebane.

QOSHE - Må ta kontroll - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Må ta kontroll

32 3
25.04.2024

Voldsbølgen i Oslo denne våren er ikke et blaff. De seinere par åra har det særlig vært en økning i grov vold og bruk av våpen på åpen gate og i boligstrøk. Gjengene rekrutterer stadig yngre gutter til å gjøre jobben for seg. Politiet trenger mer ressurser og støtte for å håndtere en kriminalitet som er typisk for en mangfoldig storby. Det krever en annen prioritering enn i dag.

Fra første mai skal 38 nye politibetjenter patruljere gatene i sentrumsbydelene Grønland og Tøyen. Særlig på Grønland beskrives situasjonen som «lovløs» og........

© Dagbladet


Get it on Google Play