Allerede før forslaget til ny abortlov er lagt fram, er striden i gang. Det til tross for at det er bred enighet på Stortinget om hovedpunktene i abortutvalgets utredning. Stridens kjerne handler nå som for snart 50 år siden da abortloven ble vedtatt, om kvinners rett til selvbestemmelse. Regjeringen vil foreslå en utvidelse av abortgrensen til 18 uker i tråd med utvalgets anbefaling. Det er på høy tid.

Abortloven blir gjerne omtalt som «verdens beste», i seinere år særlig av dem som vil beholde dagens grense. Det er likevel ingen tvil om at den gamle loven er utdatert, både når det gjelder den medisinske utviklingen, forholdet mellom helsevesenet og brukere og ikke minst kvinners likestilling. Årsaken til at den har forblitt urørt så lenge er trolig at temaet stadig vekker betente debatter med steile fronter. Det kan ikke lenger hindre en nødvendig modernisering.

I praksis er grensa allerede 18 uker, men etter 12. uke må kvinner i dag søke om tillatelse fra en nemnd. Det blir alltid innvilget, men nyere forskning har dokumentert at nemndbehandlingen likevel oppleves som en stor belastning og et overformynderi. Derfor er det bra at dagens nemnder endelig avskaffes, men forslaget om å erstatte dem med nye nemnder med et mer begrenset mandat, framstår i beste fall som uklart.

De aller fleste aborter gjennomføres før uke ni og skjer medikamentelt. Motstandere av en utvidelse frykter at fosterets rettsvern svekkes, og at den medisinske utviklingen i stadig økende grad vil gjøre det mulig å sortere bort fostre på grunnlag av kriterier som funksjonshemming og kjønn. Det er en form for umyndiggjøring av kvinner som henger igjen i dagens lov, og som i et moderne likestilt samfunn ikke kan løses ved å frata kvinner selvbestemmelse.

Blant faginstanser er det bred støtte til en utvidelse, viser høringssvarene. På Stortinget, og til og med i toppartiregjeringen, er synet delt, og et eventuelt flertall vil være knapt selv om representantene fristilles. Når enkelte krever et bredt kompromiss, er det historieløst. Dagens abortlov ble til etter en lang og hard kamp, ledet an av kvinnebevegelsen, og vunnet med knappest mulig margin i Stortinget i 1978. Det håper vi skjer denne gangen, og. Tida er overmoden for å oppdatere loven til det som i praksis er dagens grense.

QOSHE - Kvinnen må bestemme - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kvinnen må bestemme

15 2
22.04.2024

Allerede før forslaget til ny abortlov er lagt fram, er striden i gang. Det til tross for at det er bred enighet på Stortinget om hovedpunktene i abortutvalgets utredning. Stridens kjerne handler nå som for snart 50 år siden da abortloven ble vedtatt, om kvinners rett til selvbestemmelse. Regjeringen vil foreslå en utvidelse av abortgrensen til 18 uker i tråd med utvalgets anbefaling. Det er på høy tid.

Abortloven blir gjerne omtalt som «verdens beste», i seinere år særlig av dem som vil beholde dagens grense. Det er likevel ingen tvil om at den gamle loven........

© Dagbladet


Get it on Google Play