Regjeringen varslet tirsdag at Norges støtte til Ukraina, kanalisert gjennom Nansen-programmet, skal økes fra 15 til 22 milliarder kroner i år. De har allerede sikret seg parlamentarisk støtte for økningen, som vil være en vesentlig del av endringene når revidert nasjonalbudsjett legges fram 14. mai. Beløpet er ikke en krone for mye.

Ukrainas behov er akutt. Det siste halvåret har russerne vært på offensiven langs hele den brede fronten. Parallelt med at Ukraina må settes i stand til å forsvare seg nå, må det også tenkes langsiktig. Alt tyder på at krigerstaten Russland forbereder seg på en langvarig krig. For Ukrainas støttespillere er det viktig å bidra til at Ukraina kan stå gjennom dette. Det er en investering i framtidig frihet og sikkerhet.

Nansen-programmet handler om mer enn våpenstøtte. Programmet har også en viktig sivil del. Forutsigbarhet i handel og forsyninger inn og ut av Ukraina er en del av dette. Krigen har dessuten store ringvirkninger for utviklingsland. I tillegg må Ukraina sikres en infrastruktur som gjør at landet raskest mulig kan komme på fote. Det handler om helsevesen, utdanning, samferdsel og et politisk system basert på folkestyre, menneskerettigheter og uten korrupsjon.

Skal ukrainerne settes i stand til å klare seg både i dag og dessuten komme ut av krigen med frihet og selvstendighet i behold, trengs det mye penger. Nå. På lengre sikt handler det om frihet og selvstendighet i hele Europa og det handler om at Russland på et tidspunkt må begynne å oppføre seg annerledes overfor både andre land og egne borgere. Tragedien har for lenge siden passert alle tenkelige standarder.

Derfor er det viktig at de økte overføringene til Nansen-programmet er sikret bred støtte i Stortinget. Det er også god grunn til å lytte til partier som Venstre, som mener at vi må bidra enda mer, eller til MDG som rett og slett har foreslått å bevilge hele Nansen-programmet allerede dette året. Pengemangel på norsk side må ikke bremse den støtten Ukraina trenger for å komme på offensiven, mener MDG.

I utgangspunktet er det selvfølgelig vanvittig at Norge og andre vestlige land må bruke så enorme summer på å sikre Ukrainas frihet, men dette er mer enn en akutt naturkatastrofe. Dette er en katastrofe som kan sette vår politiske stabilitet fullstendig på hodet. Regjeringen kommer til å legge fram et budsjett på god side av handlingsregelen, men Ukrainas seier er viktig for mange generasjoner framover. Framtidige generasjoner er de som skal tilgodeses av Oljefondet. En debatt om å ta fra fondet for å sikre fred, frihet og sikkerhet, er derfor ikke unaturlig.

QOSHE - Ikke en krone for mye - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ikke en krone for mye

31 5
02.05.2024

Regjeringen varslet tirsdag at Norges støtte til Ukraina, kanalisert gjennom Nansen-programmet, skal økes fra 15 til 22 milliarder kroner i år. De har allerede sikret seg parlamentarisk støtte for økningen, som vil være en vesentlig del av endringene når revidert nasjonalbudsjett legges fram 14. mai. Beløpet er ikke en krone for mye.

Ukrainas behov er akutt. Det siste halvåret har russerne vært på offensiven langs hele den brede fronten. Parallelt med at Ukraina må settes i stand til å forsvare seg nå, må det også tenkes langsiktig. Alt tyder på at krigerstaten Russland forbereder seg på en langvarig krig. For Ukrainas........

© Dagbladet


Get it on Google Play