Første «overtredelse» skjedde da Branns kvinnelag møtte østerrikske St. Pölten i en europacupkamp i januar. Supporterne ropte «Uefa mafia» under kampen og klubben fikk 5000 euro i bot. Dette fikk ikke tilhengerne til å legge bånd på seg, snarere tvert imot. De gjentok budskapet i en seinere kamp mot Barcelona og klubben fikk en ny bot. Ytringene skal ha vært støtende og dermed i strid med reglementet.

Uefa, som altså er det europeiske fotballforbundet, spiller forurettet, opptrer stivbeint og dummer seg ut i en svært prinsipiell sak. Saksbehandlingen og bøtenivået er ille i seg selv, men det verste er at verdens største publikumssport oppfører seg så selvhøytydelig at de ikke tåler denne form for meningsytringer. Det er mange andre virkelige problemer i fotballen som burde hatt forrang.

Dynamikken mellom publikum og lagene på banen er noe av det flotteste med fotballen. De siste tiårene har internasjonale idrettsorganisasjoner tredd flere og flere detaljerte regler nedover klubber. Selvsagt har det vært viktig å være tydelig på forhold som har med spilleres eller publikums sikkerhet å gjøre. Å være tilskuer skal ikke være forbundet med fare.

Det er også riktig å slå ned på ytringer som inneholder rasisme eller annen hets, men det er ubegripelig at Uefa har laget regler som skal stoppe ytringer som kritiserer organisasjonen selv. At noen utsagn til og med kan framstå som usaklige, er en del av tribunekulturens natur og i kjernen av ytringsfrihetens idé. En idé Uefa bør slutte seg til.

Det har de ikke gjort, men derimot, nærmest på instinkt, bøtlagt Brann. De har ikke gått inn i sammenhengen, men bare konstatert at ordet «mafia» er brukt. Dette er et ord på forbundets fyliste. Brann har hele tida stått på at publikums opptreden er langt innenfor det som kan aksepteres, blant annet gjennom et innlegg fra styreleder Aslak Sverdrup i den britiske avisa The Guardian. De skal ha ros for at de orker.

Ofte ser vi at norske forbund automatisk retter seg etter alle de forbudene og påbudene fra internasjonale organisasjoner. Dette har også en tendens til å forplante seg nedover i klubbene. I denne saken har derimot Norges Fotballforbund (NFF) og president Lise Klaveness gått inn i saken og støttet Brann. Det er bra. Også i Fifa-sammenheng har NFF stått opp for menneskerettighetene. Forhåpentlig er det mer forståelse i Uefa enn i Fifa for dette. Det sitter langt inne, men her må vi virkelig tillate oss et «heia Brann».

QOSHE - Heia Brann - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Heia Brann

26 0
02.05.2024

Første «overtredelse» skjedde da Branns kvinnelag møtte østerrikske St. Pölten i en europacupkamp i januar. Supporterne ropte «Uefa mafia» under kampen og klubben fikk 5000 euro i bot. Dette fikk ikke tilhengerne til å legge bånd på seg, snarere tvert imot. De gjentok budskapet i en seinere kamp mot Barcelona og klubben fikk en ny bot. Ytringene skal ha vært støtende og dermed i strid med reglementet.

Uefa, som altså er det europeiske fotballforbundet, spiller forurettet, opptrer stivbeint og dummer seg ut i en svært prinsipiell sak. Saksbehandlingen og bøtenivået er ille i seg selv, men det verste........

© Dagbladet


Get it on Google Play