Etter at det er gått to år uten framdrift i regjeringens arbeid med å reversere antall tingretter, er noe i ferd med å skje. Ifølge Aftenposten kommer regjeringen til å gjenopprette fem tingretter i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges fram på tirsdag.

Dette er selvfølgelig helt håpløst. Med få unntak har de fleste faginstanser sterkt anbefalt å la dagens struktur, som bare har eksistert i noen få år, bestå. Det har heller ikke vært et folkekrav å få flere tingretter. Selve rettsstedene består jo dessuten fortsatt, men de er organisert under færre sorenskrivere. Folk flest har svært liten kontakt med rettsvesenet og er nok i mye større grad opptatt av nærhet til en del andre tjenester.

I det største regjeringspartiet, Ap, har det også vært stor skepsis til å bruke tid, penger og krefter på denne reverseringen. Som vanlig er de likevel lojale mot Hurdalserklæringen. De lar regjeringspartner Sp få det mer eller mindre som de vil, selv om det denne gangen ikke handler om en full reversering. Det siste får vi rett og slett ta som et lyspunkt.

Senterpartiet kan egentlig ikke lastes for at de står på sine valgløfter og igjen får de nesten full uttelling. Selv om verdensbildet er fullstendig snudd på hodet etter valget i 2021, holder de fast på symbolsakene sine. Det er på sett og vis imponerende at de så til de grader klarer å late som om vi ikke har fått andre og mer presserende ting å bruke penger på. Det gjelder ikke minst i justissektoren, men også på forsvarsområdet.

Justisminister Emilie Enger Mehl og hennes partileder, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, har gjort denne saken til et slags være eller ikke være for rettsstaten. Det er dessverre motsatt, for i et mer og mer komplisert samfunn trengs mer og mer spesialkompetanse. Små tingretter kan vanskelig håndtere et slikt kontrollspenn. Det ligger rettssikkerhetshensyn bak denne delen av domstolreformen.

Reformen handler i tillegg om langt flere og minst like viktige forslag enn hvor mange tingretter vi har. Stortinget skal blant annet de kommende uker ta stilling til flere grunnlovsforslag som bidrar til å styrke domstolenes uavhengighet. La oss håpe at regjeringspartiene viser like stor nidkjærhet på disse områdene, som de har gjort i denne feilslåtte reverseringsprosessen.

QOSHE - Håpløst fra Sp - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Håpløst fra Sp

38 20
09.05.2024

Etter at det er gått to år uten framdrift i regjeringens arbeid med å reversere antall tingretter, er noe i ferd med å skje. Ifølge Aftenposten kommer regjeringen til å gjenopprette fem tingretter i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges fram på tirsdag.

Dette er selvfølgelig helt håpløst. Med få unntak har de fleste faginstanser sterkt anbefalt å la dagens struktur, som bare har eksistert i noen få år, bestå. Det har heller ikke vært et folkekrav å få flere tingretter. Selve rettsstedene består jo dessuten fortsatt, men de er........

© Dagbladet


Get it on Google Play