Kripos-sjef Kristin Kvigne sier til NRK at hun er redd for at vi får flere drap i Norge enn tidligere. Hittil i år er det startet etterforskning i 16 drapssaker med i alt 21 ofre. I hele fjor ble det registrert 33 drapssaker med totalt 36 ofre. Det var også flere enn året før, men tallene er selvsagt for små til å kunne konstatere noen slags form for drapsbølge. At vi på et halvt år har hatt fire familiedrapssaker, med 14 døde og en skadd person, er likevel oppsiktsvekkende. I helga ble fire personer i en familie på Ål i Hallingdal funnet døde. En av de døde er nå siktet for trippeldrap.

Familiedrapene — om de kan kalles noe sånt — må ikke pakkes inn i noe annet enn det de er. Det er brutale drap på uskyldige enkeltpersoner. Familie, venner, kolleger og klassekamerater er selvsagt like sjokkerte, fortvilte og rasende som nærstående til andre drapsofre. Tidligere ble slike saker ofte dysset ned, blant annet under henvisning til at det var en «familietragedie», som også hadde endt med at noen hadde tatt sitt eget liv. Slik er det ikke lenger. Politiet er i disse sakene tydelige på at det har vært en gjerningsperson, som også blir siktet, selv om vedkommende er død.

Dette styrker også rettssikkerheten til de døde, som blant annet får bistandsadvokater. Økt innsikt gjør at offentligheten kan påse at sakene etterforskes til bunns, selv om ingen mistenkte lenger er i live. Mediene har også en svært viktig rolle her. Slike saker må vi forstå bedre, vite mer om og helst kunne forebygge oss mot.

Rettssikkerheten til uskyldige ofre betyr også at slike saker ikke må glemmes eller gjemmes bort. Karakteren på handlingene de er utsatt for tilsier også at det er et stort behov for at offentligheten får informasjon. Det er også et behov for de etterlatte at slike saker ikke feies under teppet. Folk må få vise sin sorg. Her har de berørte kommunene tatt et tydelig og solid ansvar.

Det har vært en dramatisk og trist vinter i Norge. Kripos-sjefens bekymringer er det all grunn til å legge vekt på. Hver enkelt sak har sin egen forklaring, eller mangel på forklaring. Om det fins noen fellesnevner her, så må politiet bruke informasjonen på en fornuftig måte. Hvis forskning og samarbeid mellom fagorganer kan bidra til tiltak som kan hindre så dramatiske handlinger, så må det iverksettes. Statsministeren selv viser til at partnerdrapskommisjonen skal begynne sitt arbeid i år, men dette er uansett langsiktig arbeid. Nå er det tid for sorg og fortvilelse.

QOSHE - Drapene angår oss alle - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Drapene angår oss alle

20 0
25.03.2024

Kripos-sjef Kristin Kvigne sier til NRK at hun er redd for at vi får flere drap i Norge enn tidligere. Hittil i år er det startet etterforskning i 16 drapssaker med i alt 21 ofre. I hele fjor ble det registrert 33 drapssaker med totalt 36 ofre. Det var også flere enn året før, men tallene er selvsagt for små til å kunne konstatere noen slags form for drapsbølge. At vi på et halvt år har hatt fire familiedrapssaker, med 14 døde og en skadd person, er likevel oppsiktsvekkende. I helga ble fire personer i en familie på Ål i Hallingdal funnet døde. En av de døde er nå siktet for........

© Dagbladet


Get it on Google Play