Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tekstlikhet og plagiering av andres tekster i masteroppgaver og semesteroppgaver har tidligere ikke vært særlig aktuelt å undersøke. Det ble derfor bare unntaksvis oppdaget. Ny programvare har imidlertid gjort det lite ressurskrevende å undersøke dette. Derfor blir også slike programmer tatt i bruk.

Både Sandra Borch og Ingvild Kjerkol har sikkert følt på den belastning det er å få sine masteroppgaver underkjent på grunn av for omfattende tekstlikhet med andre arbeider. Den samme belastningen har nok også andre studenter som rammes erfart. Det gjelder enten tekstlikheten eller plagieringen skyldes uaktsomhet eller er forsettlig.

Det er et ansvar for universiteter og høyskoler å ivareta studentene for å forhindre at dette skjer. Å stemple dem som juksemakere er ikke noen løsning på problemet. Det skaper dessuten en uholdbar universitetskultur.

Når en masteroppgave er innlevert til sensurering er det for sent å endre noe av innholdet. Sensur er bedømmelse og karaktersetting av et innlevert arbeid. Slike komiteer har ikke anledning til å gi studenten mulighet til å forbedre oppgaven etter innlevering. Det er den formelt oppnevnte veilederens oppgave å veilede, men et veiledningsforhold er og må være basert på tillit mellom student og veileder. Å mistenke studenten for juks er lite forenelig med god veiledning.

En obligatorisk plagiatsjekk og godkjenning før innlevering til sensur, og en mulighet til, i samarbeid med veileder, å forbedre oppgaven i etterkant, ville kunne gitt studenten sikkerhet mot å bli anklaget for plagiering. Det ville forhindret både uaktsom og forsettlig juks. Det ville faktisk kunne eliminert problemet.

Når teknologien er der, bør den tas i bruk på en konstruktiv heller enn på en destruktiv måte. Slik det er nå, er det mest destruktivt for studentene. Derfor er det viktig at man tar i bruk teknologien på en mer proaktiv måte enn ved en nemnd som underkjenner masteroppgaver og straffer studentene med utestengning.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Tekstlikhet og plagiering i masteroppgaver – kan problemet forebygges? - Torbjørn Rundmo
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tekstlikhet og plagiering i masteroppgaver – kan problemet forebygges?

14 0
16.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tekstlikhet og plagiering av andres tekster i masteroppgaver og semesteroppgaver har tidligere ikke vært særlig aktuelt å undersøke. Det ble derfor bare unntaksvis oppdaget. Ny programvare har imidlertid gjort det lite ressurskrevende å undersøke dette. Derfor blir også slike programmer tatt i bruk.

Både Sandra Borch og Ingvild Kjerkol har sikkert følt på den belastning det er å få sine masteroppgaver........

© Avisa Nordland


Get it on Google Play