Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var faktisk gledelig å høre og lese at formannskapet i kommunen hadde vedtatt et tillegg i sine føringer på den eminente eiendomsskatten. De som hadde under 3G i inntekt mellom annet kunne få fritak fra skatten. Dette er god sosial tenkning og kunne være med å hjelpe dem som har minst, enten det er uføre eller pensjonister. 1G jevnfør folketrygden er pr. 1. mai 2023 118 620 kr. Så med andre ord; de med 355 860 kr eller mindre i inntekt – før skatt, kunne ha en mulighet for fritak.

Før jeg går videre vil jeg fremme noen fakta om Meløy kommune og befolkningen. Fra E24 kan en lese følgende: Gjennomsnittsinntekten i Meløy er 361 570 kr, for hele Norge er dette 379 863 kr. Median på inntekt (og en mer reell og rettferdig målestokk) er i Meløy 302 898 kr, mens for hele Norge er denne 299 010 kr. Ok? Så faktisk har en god del i Meløy kommune knapt tre ganger folketrygden å leve på – før skatt! I Meløy er det 5327 skattytere, hvorav 632 (11,9 %) ikke betaler skatt. Det årskullet som har størst snittformue i kommunen er født i 1928. Kommunefakta hos Statistisk sentralbyrå viser at i Meløy eier 82 % egen bolig, 17 % leier og 1 % er andelseier eller aksjeeier i bolig.

Med dette datagrunnlaget forteller dette at mange i Meløy har egen bolig, men også ikke særlig stor inntekt. I tillegg til generelle prisøkninger på varer og tjenester, så har også renten økt og takstene på boliger (markedsverdi) blitt blåst mer opp i været enn den siste orkanen som herjet for ikke lenge siden.

I Kulingen 21. februar 2024 kunne vi lese at forslaget som ble vedtatt i formannskapet, ble nedstemt i kommunestyret. Dette av de samme folka! Er dette mulig? Ja tydeligvis. Det å argumentere med at eiendomsskatteloven er «svært streng og skiller tydelig mellom betalingsevne og betalingsvilje når det gjelder fritak». Det var nå en gang politikken her i gården skulle være lovlydig. Særlig med tanke på økonomisk og politisk fyllekjøring som har fått pågått i flere tiår. ROBEK hadde neppe skjedd hvis alt gikk rett for seg ...

Jeg vil med denne påstanden gi et lite krasjkurs i menneskelig psykologi. Å ha lite er dyrt, og ingenting er dyrere enn å være fattig. Å slite med betalingsviljen er ofte en direkte konsekvens av

å slite med betalingsevnen! Dette argumentet blir brukt og er faktisk som det gamle uttrykket «som fanden leser bibelen», eller «jeg hører det jeg vil høre». Å skylde på manglende betalingsvilje er faktisk å si at alle er selv skyld i den økonomiske situasjonen de er i, og en direkte livsfarlig generalisering av befolkningen som sliter, og/eller har lite fra før.

Toppen av frekkhetens nådegave er at det i samme vending blir gitt fritak til de hvor penger ikke akkurat er mangelvare. De som allerede har til både salt i grøten og kapital på bok slipper unna, mens de som allerede har lite fra før må bare takke og neie før de blir radbrekt enda mer. Disse prinsippene er klassiske kjennetegn fra de gamle føydalsamfunnene, bare oppsminka i ny forpakning.

Eiendomsskatten blir ikke noen redning for Meløy kommune. Når det i tillegg har vært ansatt folk og svidd av penger på utstyr, som igjen ikke kunne brukes til noe vettug til syvende og sist, hvor er da gevinsten av hele dette økonomiske luftslottet? De som faktisk profitterer og benytter/utnytter ressurser og områder i kommunen skal betale for seg. De som har mest, har også mest å dele med fellesskapet. Vi blir ikke sterkere verken som kommune eller personer med å stå alene, men heller står samlet; fordi fellesskap fungerer!

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Elitens evangelium og den nye arrogansens æra - Jan-Harald Cato Leon Servold Hansen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Elitens evangelium og den nye arrogansens æra

7 36
14.03.2024

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var faktisk gledelig å høre og lese at formannskapet i kommunen hadde vedtatt et tillegg i sine føringer på den eminente eiendomsskatten. De som hadde under 3G i inntekt mellom annet kunne få fritak fra skatten. Dette er god sosial tenkning og kunne være med å hjelpe dem som har minst, enten det er uføre eller pensjonister. 1G jevnfør folketrygden er pr. 1. mai 2023 118 620 kr. Så med andre ord; de med 355 860 kr eller mindre i inntekt – før skatt, kunne ha en mulighet for fritak.

Før jeg går videre vil jeg fremme noen fakta om Meløy kommune og befolkningen. Fra E24 kan en lese følgende: Gjennomsnittsinntekten i Meløy er 361 570 kr, for hele Norge er dette 379 863 kr. Median på inntekt (og en mer reell og rettferdig målestokk) er i Meløy 302 898 kr, mens for hele Norge er denne 299 010 kr. Ok? Så faktisk har en........

© Avisa Nordland


Get it on Google Play