Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De som vil kjøre bil på gangveier på Galnåsen gir seg ikke. Det seneste bidrag i debatten er en kronikk skrevet av Oddbjørn Paulsen (sivilingeniør og tidligere byplansjef). Det er trafikksikkerhet for barn som engasjerer. Han har funnet belegg for at trafikksikkerheten innen et boligområde blir ivaretatt best ved smale veier med blandet trafikk: biltrafikk i begge retninger, sykkel og gangtrafikk. Bilene vil kjøre saktere og alle vil ta mer hensyn til hverandre – full harmoni! Men som det blir nevnt; de trange forholdene kan gi opphav til riper i billakken!

Blandet trafikk utelukker barn under 10 år. De må ha voksenfølge. Jeg forstår det slik at denne begrensningen for barn er akseptabel for de som vil slippe bilkjøringen løs.

Men så enkelt er det ikke. Da boligområdet Galnåsen skulle være bilfritt ble utnyttelsesgraden satt deretter. Det ble formulert slik at alt ubebygd areal – også veiene – inngikk i uteoppholdsarealet. Dersom veiene også blir for biler vil de ikke lenger kunne inngå i slik beregning, og det vil resultere i et formidabelt underskudd på uteoppholdsareal. Debatten om bilkjøring må derfor legges død.

I min tid som byplansjef ble jeg kontakte av Galnåsenfolk som ville kjøre bil i området. Jeg anbefalte dem å flytte. Noen har gjort det, etter sigende også Oddbjørn Paulsen.

PS: Det er lattervekkende at det er sannsynlig at noen av bilentusiastene betaler for å spasere på tredemølle.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Newer ending story – trafikkforholdene på Galnåsen - Dag Neiden
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Newer ending story – trafikkforholdene på Galnåsen

10 0
16.04.2024

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De som vil kjøre bil på gangveier på Galnåsen gir seg ikke. Det seneste bidrag i debatten er en kronikk skrevet av Oddbjørn Paulsen (sivilingeniør og tidligere byplansjef). Det er trafikksikkerhet for barn som engasjerer. Han har funnet belegg for at trafikksikkerheten innen et boligområde blir........

© Avisa Nordland


Get it on Google Play